Badanie właściwości fizycznych jednołańcuchowych lipidów eterowych o różnych aktywnościach bilogicznych.

master
dc.abstract.enThe study examined three single-chain ether lipids, PAF, lyso-PAF, and edelfosine, which are characterised by a different biological activity. The first, PAF, has anti-inflammatory properties, the second – lyso-PAF is physiologically inactive, and the third, edelfosine, has anticancer properties. The three tested substances are characterised by the chain length of the hydrophobic C-18.In order to examine the situation of the phase and thermal stability, two research methods were used: differential scanning calorimetry (DSC) and polarizing microscopy. A sample of the test substances were several times heated and cooled, using both DSC and polarizing microscope. The data obtained with PYRIS SOFTWARE from the DSC measurements allowed to record phase transition temperatures: the beginning and the end temperatures and the maximum anomalies, and changes of enthalpy associated with transitions. Using polarization microscopy images, the textures of the test compounds were recorded, and emerging phases were identified.The results and their analysis allowed to state the following conclusions:1. All the tested compounds exhibit similar properties:a.the compounds are stable, which was indicated by repetitive results of DSC measurementsb.they are characterised by the presence of nematic phasec.the nematic phase occurs mainly in the range of ca. 50°C - 70°C for PAF, and edelfosine, for lyso-PAF values were higher and amounted to ca. 70°C and 90°C2.Although it was expected that the differences in the physiological effect of the tested compounds will have an impact on their phase characteristics, it was not reflected in the study.pl
dc.abstract.plW ramach prowadzonych badań zbadano trzy jednołańcuchowe lipidy eterowe: PAF, lizo-PAF i edelfozynę, charkteryzujące się różną aktywnością biologiczną. Pierwszy z nich, PAF, ma właściwości przeciwzapalne, drugi - lizoPAF jest nieaktywny fizjologicznie a trzeci (edelfozyna) ma właściwości antynowotworowe. Wszystkie trzy badane substancje charakteryzowały się długością hydrofobowego łańcucha C-18. W celu zbadania ich sytuacji fazowej i stabilności termicznej zastosowano dwie metody badawcze: różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz mikroskopię polaryzacyjną. Próbkę badanych substancji poddawano kilkukrotnemu ogrzewaniu i ochładzaniu, zarówno metodą DSC i jak mikroskopii polaryzacyjnej. Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów DSC, w oparciu o program PYRIS SOFTWARE, wyznaczono temperatury przejść fazowych: temperaturę początku, końca i maksimum anomalii oraz zmiany entalpii towarzyszące tym przejściom. Za pomocą mikroskopii polaryzacyjnej zarejestrowano zdjęcia tekstur badanych związków i zidentyfikowano pojawiające się fazy. Otrzymane wyniki i ich analiza pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 1. Wszystkie badane związki wykazują podobne właściwości, tzn. a. są stabilne, na co wskazują powtarzalne przebiegi podczas pomiarów DSC, b. charakteryzują się występowaniem fazy nematycznej, c. faza nematyczna głównie pojawia się w zakresie temperatur ok. 50°C - 70°C dla PAF i edelfozyny, a dla lyso-PAF wartości te były wyższe i wynosiły ok. 70°C oraz 90°C. 2. Mimo, iż oczekiwano, że różnice w działaniu fizjologicznym badanych związków będą miały wpływ na ich właściwości fazowe, to nie odzwierciedliły się one jednak w przeprowadzonych badaniach.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.contributor.advisorMarzec, Monika - 100126 pl
dc.contributor.authorŻołubak, Magdapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerBlicharska, Barbara - 127355 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Monika - 100126 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:47:38Z
dc.date.available2020-07-24T18:47:38Z
dc.date.submitted2013-07-17pl
dc.fieldofstudybiofizyka molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-77593-154186pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190087
dc.languagepolpl
dc.subject.ensingle-chain ether lipids, PAF, lyso-PAF, edelfosinepl
dc.subject.pljednołańcuchowe lipidy eterowe, PAF, lizo-PAF, edelfozynapl
dc.titleBadanie właściwości fizycznych jednołańcuchowych lipidów eterowych o różnych aktywnościach bilogicznych.pl
dc.title.alternativeResearch of physical properties of single-chain ether lipids with various biological activitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study examined three single-chain ether lipids, PAF, lyso-PAF, and edelfosine, which are characterised by a different biological activity. The first, PAF, has anti-inflammatory properties, the second – lyso-PAF is physiologically inactive, and the third, edelfosine, has anticancer properties. The three tested substances are characterised by the chain length of the hydrophobic C-18.In order to examine the situation of the phase and thermal stability, two research methods were used: differential scanning calorimetry (DSC) and polarizing microscopy. A sample of the test substances were several times heated and cooled, using both DSC and polarizing microscope. The data obtained with PYRIS SOFTWARE from the DSC measurements allowed to record phase transition temperatures: the beginning and the end temperatures and the maximum anomalies, and changes of enthalpy associated with transitions. Using polarization microscopy images, the textures of the test compounds were recorded, and emerging phases were identified.The results and their analysis allowed to state the following conclusions:1. All the tested compounds exhibit similar properties:a.the compounds are stable, which was indicated by repetitive results of DSC measurementsb.they are characterised by the presence of nematic phasec.the nematic phase occurs mainly in the range of ca. 50°C - 70°C for PAF, and edelfosine, for lyso-PAF values were higher and amounted to ca. 70°C and 90°C2.Although it was expected that the differences in the physiological effect of the tested compounds will have an impact on their phase characteristics, it was not reflected in the study.
dc.abstract.plpl
W ramach prowadzonych badań zbadano trzy jednołańcuchowe lipidy eterowe: PAF, lizo-PAF i edelfozynę, charkteryzujące się różną aktywnością biologiczną. Pierwszy z nich, PAF, ma właściwości przeciwzapalne, drugi - lizoPAF jest nieaktywny fizjologicznie a trzeci (edelfozyna) ma właściwości antynowotworowe. Wszystkie trzy badane substancje charakteryzowały się długością hydrofobowego łańcucha C-18. W celu zbadania ich sytuacji fazowej i stabilności termicznej zastosowano dwie metody badawcze: różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz mikroskopię polaryzacyjną. Próbkę badanych substancji poddawano kilkukrotnemu ogrzewaniu i ochładzaniu, zarówno metodą DSC i jak mikroskopii polaryzacyjnej. Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów DSC, w oparciu o program PYRIS SOFTWARE, wyznaczono temperatury przejść fazowych: temperaturę początku, końca i maksimum anomalii oraz zmiany entalpii towarzyszące tym przejściom. Za pomocą mikroskopii polaryzacyjnej zarejestrowano zdjęcia tekstur badanych związków i zidentyfikowano pojawiające się fazy. Otrzymane wyniki i ich analiza pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 1. Wszystkie badane związki wykazują podobne właściwości, tzn. a. są stabilne, na co wskazują powtarzalne przebiegi podczas pomiarów DSC, b. charakteryzują się występowaniem fazy nematycznej, c. faza nematyczna głównie pojawia się w zakresie temperatur ok. 50°C - 70°C dla PAF i edelfozyny, a dla lyso-PAF wartości te były wyższe i wynosiły ok. 70°C oraz 90°C. 2. Mimo, iż oczekiwano, że różnice w działaniu fizjologicznym badanych związków będą miały wpływ na ich właściwości fazowe, to nie odzwierciedliły się one jednak w przeprowadzonych badaniach.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.contributor.advisorpl
Marzec, Monika - 100126
dc.contributor.authorpl
Żołubak, Magda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Blicharska, Barbara - 127355
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Monika - 100126
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:47:38Z
dc.date.available
2020-07-24T18:47:38Z
dc.date.submittedpl
2013-07-17
dc.fieldofstudypl
biofizyka molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-77593-154186
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190087
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
single-chain ether lipids, PAF, lyso-PAF, edelfosine
dc.subject.plpl
jednołańcuchowe lipidy eterowe, PAF, lizo-PAF, edelfozyna
dc.titlepl
Badanie właściwości fizycznych jednołańcuchowych lipidów eterowych o różnych aktywnościach bilogicznych.
dc.title.alternativepl
Research of physical properties of single-chain ether lipids with various biological activities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Bonn
3
Katowice
3
Krakow
3
Sanok
3
Gdansk
2
Lodz
2
Miedziana Gora
2
Pabianice
2

No access

No Thumbnail Available