Wielowymiarowe analizy przestrzenne Grodów Czerwieńskich

master
dc.abstract.enThe subject-matter of this dissertation are the Cherven Towns (Grody Czerwieńskie), located on the border between Poland and Kievan Rus in early Middle Ages. The main objective of the following study is to recreate old dependencies in the sphere of influence of the examined area and to trace changes that took place throughout history up to the development of Red Ruthenia (mainly in the 9th-13th centuries) by means of GIS tools. The research method used involved the scope of Geographic Information Systems, but also geoarchaeology and fieldwork concerning the remains of former strongholds. Spatial and statistical analyses were carried out, including a comparison of the boundaries between the two centers (in Czerwień and Przemyśl). The resulting two- and three-dimensional visualizations include maps, diagrams, block diagrams, and a space-time cube. The paper refers to the centuries-old history of the region. The key finding of the conducted research is proving the territorial duality of the studied area using Christaller’s hexagonal pattern. The differentiated functioning of the strongholds is shown through signatures in many figures. Tables and graphs were used to demonstrate a correlation between the height of the hill and the distance from the main source of supply, i.e., watercourses. The sphere of influence of the Cherven Towns was also divided into the hinterland, where the smaller the Voronoi polygons, the greater the density of the strongholds. Only some forts had residential and military continuity in later centuries (for example, Sanok). The greatest non-availability lies in the analysis of castles in Ukraine due to the lack of relevant data from this area.pl
dc.abstract.plProblematyka pracy dotyczy tzw. Grodów Czerwieńskich na pograniczu Polski i Rusi Kijowskiej we wczesnym średniowieczu. Głównym celem niniejszego opracowania jest odtworzenie dawnych zależności w obszarze wpływów rozpatrywanego obszaru i za pomocą narzędzi GIS prześledzenia zmian na przestrzeni dziejów aż do kształtowania się Rusi Czerwonej (głównie w okresie IX-XIII w.). Zastosowano metody badawcze z zakresu Systemów Informacji Geograficznej, ale też geoarcheologii oraz badań terenowych na pozostałościach dawnych warowni. Przeprowadzono analizy przestrzenne i statystyczne, w tym porównanie granic pomiędzy dwoma ośrodkami (w Czerwieniu i Przemyślu). Powstałe dwu- i trójwymiarowe wizualizacje obejmują: mapy, schematy, blokdiagramy i kostkę czasoprzestrzenną. W pracy odniesiono się do wielowiekowej historii regionu. Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych badań jest udowodnienie dualizmu terytorialnego badanego obszaru, korzystając z metody Sześcioboków Christallera. Zróżnicowanie w funkcjonowaniu grodów przedstawiono za pomocą sygnatur na wielu rycinach. Na podstawie tabel i wykresów wykazano korelację pomiędzy wysokością wzgórza grodowego i odległością od podstawowego źródła zaopatrzenia, czyli cieków wodnych. Teren wpływu Grodów Czerwieńskich podzielono też na zaplecza, gdzie im bardziej poligony Woronoja są mniejsze tym większe znajduje się zagęszczenie warowni. Tylko niektóre grody posiadały ciągłość mieszkalno-militarną w późniejszych wiekach (przykładowo Sanok). Największą nieosiągalność stanowi analiza grodów na Ukrainie, poprzez brak stosownych danych z tego obszaru.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorLuc, Małgorzata - 160133 pl
dc.contributor.authorKonstantinovski Puntos, Cyrylpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerLuc, Małgorzata - 160133 pl
dc.contributor.reviewerOstafin, Krzysztof - 143667 pl
dc.date.accessioned2022-09-26T21:32:04Z
dc.date.available2022-09-26T21:32:04Z
dc.date.submitted2022-09-26pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146730-212931pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300164
dc.languagepolpl
dc.subject.engeoinformatics, geoarchaeology, Cherven Towns, Middle Agespl
dc.subject.plgeoinformatyka, geoarcheologia, Grody Czerwieńskie, średniowieczepl
dc.titleWielowymiarowe analizy przestrzenne Grodów Czerwieńskichpl
dc.title.alternativeMultidimensional Spatial Analyses of the Cherven Townspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject-matter of this dissertation are the Cherven Towns (Grody Czerwieńskie), located on the border between Poland and Kievan Rus in early Middle Ages. The main objective of the following study is to recreate old dependencies in the sphere of influence of the examined area and to trace changes that took place throughout history up to the development of Red Ruthenia (mainly in the 9th-13th centuries) by means of GIS tools. The research method used involved the scope of Geographic Information Systems, but also geoarchaeology and fieldwork concerning the remains of former strongholds. Spatial and statistical analyses were carried out, including a comparison of the boundaries between the two centers (in Czerwień and Przemyśl). The resulting two- and three-dimensional visualizations include maps, diagrams, block diagrams, and a space-time cube. The paper refers to the centuries-old history of the region. The key finding of the conducted research is proving the territorial duality of the studied area using Christaller’s hexagonal pattern. The differentiated functioning of the strongholds is shown through signatures in many figures. Tables and graphs were used to demonstrate a correlation between the height of the hill and the distance from the main source of supply, i.e., watercourses. The sphere of influence of the Cherven Towns was also divided into the hinterland, where the smaller the Voronoi polygons, the greater the density of the strongholds. Only some forts had residential and military continuity in later centuries (for example, Sanok). The greatest non-availability lies in the analysis of castles in Ukraine due to the lack of relevant data from this area.
dc.abstract.plpl
Problematyka pracy dotyczy tzw. Grodów Czerwieńskich na pograniczu Polski i Rusi Kijowskiej we wczesnym średniowieczu. Głównym celem niniejszego opracowania jest odtworzenie dawnych zależności w obszarze wpływów rozpatrywanego obszaru i za pomocą narzędzi GIS prześledzenia zmian na przestrzeni dziejów aż do kształtowania się Rusi Czerwonej (głównie w okresie IX-XIII w.). Zastosowano metody badawcze z zakresu Systemów Informacji Geograficznej, ale też geoarcheologii oraz badań terenowych na pozostałościach dawnych warowni. Przeprowadzono analizy przestrzenne i statystyczne, w tym porównanie granic pomiędzy dwoma ośrodkami (w Czerwieniu i Przemyślu). Powstałe dwu- i trójwymiarowe wizualizacje obejmują: mapy, schematy, blokdiagramy i kostkę czasoprzestrzenną. W pracy odniesiono się do wielowiekowej historii regionu. Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych badań jest udowodnienie dualizmu terytorialnego badanego obszaru, korzystając z metody Sześcioboków Christallera. Zróżnicowanie w funkcjonowaniu grodów przedstawiono za pomocą sygnatur na wielu rycinach. Na podstawie tabel i wykresów wykazano korelację pomiędzy wysokością wzgórza grodowego i odległością od podstawowego źródła zaopatrzenia, czyli cieków wodnych. Teren wpływu Grodów Czerwieńskich podzielono też na zaplecza, gdzie im bardziej poligony Woronoja są mniejsze tym większe znajduje się zagęszczenie warowni. Tylko niektóre grody posiadały ciągłość mieszkalno-militarną w późniejszych wiekach (przykładowo Sanok). Największą nieosiągalność stanowi analiza grodów na Ukrainie, poprzez brak stosownych danych z tego obszaru.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Luc, Małgorzata - 160133
dc.contributor.authorpl
Konstantinovski Puntos, Cyryl
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Luc, Małgorzata - 160133
dc.contributor.reviewerpl
Ostafin, Krzysztof - 143667
dc.date.accessioned
2022-09-26T21:32:04Z
dc.date.available
2022-09-26T21:32:04Z
dc.date.submittedpl
2022-09-26
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146730-212931
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300164
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
geoinformatics, geoarchaeology, Cherven Towns, Middle Ages
dc.subject.plpl
geoinformatyka, geoarcheologia, Grody Czerwieńskie, średniowiecze
dc.titlepl
Wielowymiarowe analizy przestrzenne Grodów Czerwieńskich
dc.title.alternativepl
Multidimensional Spatial Analyses of the Cherven Towns
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Marki
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections