Dziecko w okupowanym Krakowie

master
dc.abstract.enThe purpose of present M.A. thesis is to present the situation of a child in Krakow during the German occupation. It was based on sources available at National Archives in Cracow and Archive of Science PAN and PAU in Cracow. The work is divided into three chapters. The first of them presents the history of the city in 1939-1945 and the situation of its youngest residents. The next part is about children's education. The work presents the role of teachers, organization of schools and underground education. Chapter three describes charitable help for children. The sub-chapters present forms of help for children: feeding action, organization of vacation, care and educational facilities, health care. One of the subsections describes the situation of children who came to Krakow from the eastern territories and Warsaw after the fall of the Warsaw Uprising.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przybliżenie sytuacji dziecka w Krakowie podczas okupacji niemieckiej. Wykorzystane zostały materiały dostępne w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Praca podzielona jest na 3 rozdziały. Pierwszy z nich ukazuje historię Krakowa w latach 1939-1945 oraz sytuację jego najmłodszych mieszkańców w czasie okupacji. Kolejna część przedstawia zagadnienia edukacji najmłodszych: szkoły jawne oraz tajne komplety. Ukazuje również rolę nauczycieli w procesie nauczania oraz życiu codziennym uczniów. W trzecim rozdziale opisana jest pomoc charytatywna dla dzieci organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Radę Główną Opiekuńczą oraz Polski Komitet Opiekuńczy. W podrozdziałach opisane są: akcja dożywiania, akcja organizacja kolonii i półkolonii, funkcjonowanie zakładów wychowawczych, opieka zdrowotna oraz rozdawanie przydziałów odzieży i żywności. Przedstawiona została również sytuacja dzieci, które przybyły do Krakowa ze wschodu oraz z Warszawy po upadku powstania warszawskiego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.authorKonopka, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.reviewerBruski, Jan - 127435 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:09:50Z
dc.date.available2020-07-28T07:09:50Z
dc.date.submitted2020-07-13pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-142264-265029pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241642
dc.languagepolpl
dc.subject.enchild, charity help, Cracow, German occupation, underground education, Polish Red Cross, World War IIpl
dc.subject.pldziecko, Kraków, okupacja niemiecka, II wojna światowa, pomoc charytatywna, tajne komplety, Rada Główna Opiekuńcza, Polski Czerwony Krzyżpl
dc.titleDziecko w okupowanym Krakowiepl
dc.title.alternativeChild in occupied Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of present M.A. thesis is to present the situation of a child in Krakow during the German occupation. It was based on sources available at National Archives in Cracow and Archive of Science PAN and PAU in Cracow. The work is divided into three chapters. The first of them presents the history of the city in 1939-1945 and the situation of its youngest residents. The next part is about children's education. The work presents the role of teachers, organization of schools and underground education. Chapter three describes charitable help for children. The sub-chapters present forms of help for children: feeding action, organization of vacation, care and educational facilities, health care. One of the subsections describes the situation of children who came to Krakow from the eastern territories and Warsaw after the fall of the Warsaw Uprising.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie sytuacji dziecka w Krakowie podczas okupacji niemieckiej. Wykorzystane zostały materiały dostępne w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Praca podzielona jest na 3 rozdziały. Pierwszy z nich ukazuje historię Krakowa w latach 1939-1945 oraz sytuację jego najmłodszych mieszkańców w czasie okupacji. Kolejna część przedstawia zagadnienia edukacji najmłodszych: szkoły jawne oraz tajne komplety. Ukazuje również rolę nauczycieli w procesie nauczania oraz życiu codziennym uczniów. W trzecim rozdziale opisana jest pomoc charytatywna dla dzieci organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Radę Główną Opiekuńczą oraz Polski Komitet Opiekuńczy. W podrozdziałach opisane są: akcja dożywiania, akcja organizacja kolonii i półkolonii, funkcjonowanie zakładów wychowawczych, opieka zdrowotna oraz rozdawanie przydziałów odzieży i żywności. Przedstawiona została również sytuacja dzieci, które przybyły do Krakowa ze wschodu oraz z Warszawy po upadku powstania warszawskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.authorpl
Konopka, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.reviewerpl
Bruski, Jan - 127435
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:09:50Z
dc.date.available
2020-07-28T07:09:50Z
dc.date.submittedpl
2020-07-13
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-142264-265029
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241642
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
child, charity help, Cracow, German occupation, underground education, Polish Red Cross, World War II
dc.subject.plpl
dziecko, Kraków, okupacja niemiecka, II wojna światowa, pomoc charytatywna, tajne komplety, Rada Główna Opiekuńcza, Polski Czerwony Krzyż
dc.titlepl
Dziecko w okupowanym Krakowie
dc.title.alternativepl
Child in occupied Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Glogoczow
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Kunow
1
Poznan
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available