ROLA INFLUENCER MARKETINGU W DECYZJACH NABYWCZYCH KONSUMENTÓW POKOLENIA Z

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this paper is to analyse the use of the influencer role in creating relationships with Generation Z customers. The basic issues are explained and the field of action of the described marketing is introduced. In addition to explaining the definitions of influencer, generation Z or influencer marketing, a description of the scope of marketing in the Internet domain was created. The perception of social media marketing by generation Z and the marketing activities orienting generation Z towards the acquisition of goods are described. Research was conducted on influencer marketing as a source of product recommendations for a specific audience, namely generation Z. It has been possible to establish that influencer activity contributes to the purchasing decisions of Generation Z representatives to a very large extent, and it has also been indicated that the level of popularity of an influencer influences the level of reliability of product data.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza wykorzystania roli influencera w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Z. Zaprezentowano w niej wyniki badania dotyczącego influencer marketingu jako źródła rekomendacji produktowej dla konkretnej grupy odbiorców, mianowicie pokolenia Z. Udało się ustalić, że działalność influencera przyczynia się do podejmowania decyzji zakupowych przedstawicieli pokolenia Z w bardzo dużym stopniu, a także wskazano, że poziom popularności influencera wpływa na poziom rzetelności danych na temat produktu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorKozicka, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2022-10-26T21:40:51Z
dc.date.available2022-10-26T21:40:51Z
dc.date.submitted2022-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-157095-281163pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302756
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumers – influencer - influcencer marketing - generation Z -marketingpl
dc.subject.plinfluencer - influencer marketing – konsumenci – marketing - pokolenie Zpl
dc.titleROLA INFLUENCER MARKETINGU W DECYZJACH NABYWCZYCH KONSUMENTÓW POKOLENIA Zpl
dc.title.alternativeTHE ROLE OF INFLUENCER MARKETING IN THE PURCHASING DECISIONS OF Z-GENERATION CONSUMERSpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to analyse the use of the influencer role in creating relationships with Generation Z customers. The basic issues are explained and the field of action of the described marketing is introduced. In addition to explaining the definitions of influencer, generation Z or influencer marketing, a description of the scope of marketing in the Internet domain was created. The perception of social media marketing by generation Z and the marketing activities orienting generation Z towards the acquisition of goods are described. Research was conducted on influencer marketing as a source of product recommendations for a specific audience, namely generation Z. It has been possible to establish that influencer activity contributes to the purchasing decisions of Generation Z representatives to a very large extent, and it has also been indicated that the level of popularity of an influencer influences the level of reliability of product data.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza wykorzystania roli influencera w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Z. Zaprezentowano w niej wyniki badania dotyczącego influencer marketingu jako źródła rekomendacji produktowej dla konkretnej grupy odbiorców, mianowicie pokolenia Z. Udało się ustalić, że działalność influencera przyczynia się do podejmowania decyzji zakupowych przedstawicieli pokolenia Z w bardzo dużym stopniu, a także wskazano, że poziom popularności influencera wpływa na poziom rzetelności danych na temat produktu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Kozicka, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2022-10-26T21:40:51Z
dc.date.available
2022-10-26T21:40:51Z
dc.date.submittedpl
2022-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-157095-281163
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302756
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumers – influencer - influcencer marketing - generation Z -marketing
dc.subject.plpl
influencer - influencer marketing – konsumenci – marketing - pokolenie Z
dc.titlepl
ROLA INFLUENCER MARKETINGU W DECYZJACH NABYWCZYCH KONSUMENTÓW POKOLENIA Z
dc.title.alternativepl
THE ROLE OF INFLUENCER MARKETING IN THE PURCHASING DECISIONS OF Z-GENERATION CONSUMERS
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
57
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Wroclaw
6
Krakow
5
Gdynia
3
Poznan
3
Rzeszów
3
Ashburn
2
Katowice
2
Opole
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available