Włoskie prawo karne z perspektywy części ogólnej włoskiego kodeksu karnego

master
dc.abstract.enThis master’s thesis deals with the Italian criminal law from the perspective of the general part of the Italian Criminal Code and the republican constitution of 1947. It is the introduction of a system of rules and institutions of Italian criminal law. It emphasizes both, the similarities and the differences between the solutions applied in Italy and Poland. It tries to find a reason of any differences that had been found between aforementioned systems. The thesis presents the discussions in the Italian doctrine and cites its most representative voices. A great attention is paid not only to show the in force law, but also to reveal its theoretical base. For a better understanding of the existing legislation, the dissertation presents the historical background of the Italian Criminal Code. It reveals the roots and the evolution of this act. This master’s thesis is divided into four chapters. The first one, concerns the major theoretical and philosophical trends affecting the Italian legal culture and the content of the criminal codes adopted in Italy in XIX and XX century. The second chapter, deals with the fundamental principles of Italian criminal law contained both, in the constitution of 1947 and the Penal Code. The third and fourth chapters, make an overview of the institutions included in the Code and some specific statutes. The rules of criminal responsibility and the legal consequences of the offense have been separately described.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca traktuje o prawie karnym Włoch z perspektywy części ogólnej obowiązującego tam kodeksu karnego oraz republikańskiej ustawy zasadniczej z 1947 roku. Stanowi ona wprowadzenie w system zasad i instytucji włoskiego prawa karnego. Akcentuje zarówno podobieństwa, jak i różnice zachodzące między rozwiązaniami zastosowanymi w Italii i Polsce. Poszukuje przyczyn ewentualnych odmienności. Prezentuje sfery najżarliwszych dyskusji w łonie doktryny włoskiej oraz przytacza najbardziej reprezentatywne w niej głosy. Dużą uwagę przykłada się w niej, nie tylko do oddania obowiązującego stanu prawnego, ale także do ukazania leżącej u jego podstaw sfery teoretycznej. Dla lepszego zrozumienia obowiązujących dziś przepisów, zaprezentowano ich historyczne tło. Ukazano korzenie oraz ewolucję włoskiego kodeksu karnego. Praca dzieli się na cztery rozdziały. Pierwszy z nich, dotyczy najważniejszych nurtów teoretycznych i filozoficznych mających wpływ na włoską kulturę prawną oraz kształt uchwalonych w Italii kodeksów karnych. Rozdział drugi, traktuje o podstawowych zasadach włoskiego prawa karnego, zawartych zarówno w treści ustawy zasadniczej z 1947 roku, jak i w samym kodeksie karnym. Rozdziały trzeci i czwarty, stanowią omówienie instytucji zawartych w kodeksie i niektórych ustawach szczegółowych. W pracy, oddzielnie opisane zostały: reguły odpowiedzialności karnej oraz konsekwencje prawne popełnienia przestępstwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.authorDuda, Aleksanderpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzewczyk, Maria - 132234 pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:50:36Z
dc.date.available2020-07-23T22:50:36Z
dc.date.submitted2012-06-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64566-65686pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178119
dc.languagepolpl
dc.subject.enItalian criminal lawpl
dc.subject.plwłoskie prawo karnepl
dc.titleWłoskie prawo karne z perspektywy części ogólnej włoskiego kodeksu karnegopl
dc.title.alternativeItalian criminal law from the perspective of the general part of the Italian Penal Codepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis deals with the Italian criminal law from the perspective of the general part of the Italian Criminal Code and the republican constitution of 1947. It is the introduction of a system of rules and institutions of Italian criminal law. It emphasizes both, the similarities and the differences between the solutions applied in Italy and Poland. It tries to find a reason of any differences that had been found between aforementioned systems. The thesis presents the discussions in the Italian doctrine and cites its most representative voices. A great attention is paid not only to show the in force law, but also to reveal its theoretical base. For a better understanding of the existing legislation, the dissertation presents the historical background of the Italian Criminal Code. It reveals the roots and the evolution of this act. This master’s thesis is divided into four chapters. The first one, concerns the major theoretical and philosophical trends affecting the Italian legal culture and the content of the criminal codes adopted in Italy in XIX and XX century. The second chapter, deals with the fundamental principles of Italian criminal law contained both, in the constitution of 1947 and the Penal Code. The third and fourth chapters, make an overview of the institutions included in the Code and some specific statutes. The rules of criminal responsibility and the legal consequences of the offense have been separately described.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca traktuje o prawie karnym Włoch z perspektywy części ogólnej obowiązującego tam kodeksu karnego oraz republikańskiej ustawy zasadniczej z 1947 roku. Stanowi ona wprowadzenie w system zasad i instytucji włoskiego prawa karnego. Akcentuje zarówno podobieństwa, jak i różnice zachodzące między rozwiązaniami zastosowanymi w Italii i Polsce. Poszukuje przyczyn ewentualnych odmienności. Prezentuje sfery najżarliwszych dyskusji w łonie doktryny włoskiej oraz przytacza najbardziej reprezentatywne w niej głosy. Dużą uwagę przykłada się w niej, nie tylko do oddania obowiązującego stanu prawnego, ale także do ukazania leżącej u jego podstaw sfery teoretycznej. Dla lepszego zrozumienia obowiązujących dziś przepisów, zaprezentowano ich historyczne tło. Ukazano korzenie oraz ewolucję włoskiego kodeksu karnego. Praca dzieli się na cztery rozdziały. Pierwszy z nich, dotyczy najważniejszych nurtów teoretycznych i filozoficznych mających wpływ na włoską kulturę prawną oraz kształt uchwalonych w Italii kodeksów karnych. Rozdział drugi, traktuje o podstawowych zasadach włoskiego prawa karnego, zawartych zarówno w treści ustawy zasadniczej z 1947 roku, jak i w samym kodeksie karnym. Rozdziały trzeci i czwarty, stanowią omówienie instytucji zawartych w kodeksie i niektórych ustawach szczegółowych. W pracy, oddzielnie opisane zostały: reguły odpowiedzialności karnej oraz konsekwencje prawne popełnienia przestępstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.authorpl
Duda, Aleksander
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szewczyk, Maria - 132234
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:50:36Z
dc.date.available
2020-07-23T22:50:36Z
dc.date.submittedpl
2012-06-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64566-65686
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178119
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Italian criminal law
dc.subject.plpl
włoskie prawo karne
dc.titlepl
Włoskie prawo karne z perspektywy części ogólnej włoskiego kodeksu karnego
dc.title.alternativepl
Italian criminal law from the perspective of the general part of the Italian Penal Code
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Ciechocinek
4
Ashburn
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Poznan
1
Sroda Wielkopolska
1

No access

No Thumbnail Available