Koncepcja człowieka w filozofii Karola Wojtyły

master
dc.abstract.enWork "Conception of the human in the philosophy of Karol Wojtyła" covers considerations about human and community in thoughts of John Paul II.The introduction presents general context of this considerations. 1st chapter covers short biography of Karol Wojtyła/John Paul II, witch let us get to know his way of life. In the 2nd chapter author presents influence of various currents for the thoughts of Wojtyła, with specjal taking account of tomistic traditions and remarks of Max Scheler. 3rd chapter relates to Wojtyła"s view of human as social creature in context of family, community, country, international relations, homeland, patriotism, nation, history, work. 4th chapter relates to human as spiritual creature. In the ending is placed the summary of all of the covers.pl
dc.abstract.plPraca "Koncepcja człowieka w filozofii Karola Wojtyły" obejmuje rozważania nad jednostką i wspólnotą w myśli Jana Pawła II. We wstępie przedstawiony został ogólny kontekst tych rozważań. Rozdział I obejmuje krótką biografię Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która pozwala zbliżyć jego życiową drogę. W rozdziale II autorka przedstawia wpływ różnych nurtów filozoficznych na myśl, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji tomistycznej i spostrzeżeń Maxa Schelera. Rozdział III dotyczy Wojtyłowej koncepcji człowieka jako istoty społecznej w kontekście rodziny, wspólnoty, państwa, relacji międzynarodowych, ojczyzny, patriotyzmu, narodu, historii, pracy. Rozdział IV dotyczy człowieka jako istoty duchowej. Natomiast w zakończeniu następuje podsumowanie całych rozważań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMiklaszewska, Justyna - 130601 pl
dc.contributor.authorOlszewska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSpryszak, Przemysław - 132021 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Justyna - 130601 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:45:58Z
dc.date.available2020-07-24T08:45:58Z
dc.date.submitted2012-09-26pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-67372-11101pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180789
dc.languagepolpl
dc.subject.enJohn Paul II, conception of human, person, community, workpl
dc.subject.plJan Paweł II, koncepcja człowieka, osoba, wspólnota, pracapl
dc.titleKoncepcja człowieka w filozofii Karola Wojtyłypl
dc.title.alternativeConception of human in philosophy of Karol Wojtyłapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work "Conception of the human in the philosophy of Karol Wojtyła" covers considerations about human and community in thoughts of John Paul II.The introduction presents general context of this considerations. 1st chapter covers short biography of Karol Wojtyła/John Paul II, witch let us get to know his way of life. In the 2nd chapter author presents influence of various currents for the thoughts of Wojtyła, with specjal taking account of tomistic traditions and remarks of Max Scheler. 3rd chapter relates to Wojtyła"s view of human as social creature in context of family, community, country, international relations, homeland, patriotism, nation, history, work. 4th chapter relates to human as spiritual creature. In the ending is placed the summary of all of the covers.
dc.abstract.plpl
Praca "Koncepcja człowieka w filozofii Karola Wojtyły" obejmuje rozważania nad jednostką i wspólnotą w myśli Jana Pawła II. We wstępie przedstawiony został ogólny kontekst tych rozważań. Rozdział I obejmuje krótką biografię Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która pozwala zbliżyć jego życiową drogę. W rozdziale II autorka przedstawia wpływ różnych nurtów filozoficznych na myśl, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji tomistycznej i spostrzeżeń Maxa Schelera. Rozdział III dotyczy Wojtyłowej koncepcji człowieka jako istoty społecznej w kontekście rodziny, wspólnoty, państwa, relacji międzynarodowych, ojczyzny, patriotyzmu, narodu, historii, pracy. Rozdział IV dotyczy człowieka jako istoty duchowej. Natomiast w zakończeniu następuje podsumowanie całych rozważań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Miklaszewska, Justyna - 130601
dc.contributor.authorpl
Olszewska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Spryszak, Przemysław - 132021
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Justyna - 130601
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:45:58Z
dc.date.available
2020-07-24T08:45:58Z
dc.date.submittedpl
2012-09-26
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-67372-11101
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180789
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
John Paul II, conception of human, person, community, work
dc.subject.plpl
Jan Paweł II, koncepcja człowieka, osoba, wspólnota, praca
dc.titlepl
Koncepcja człowieka w filozofii Karola Wojtyły
dc.title.alternativepl
Conception of human in philosophy of Karol Wojtyła
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Minsk
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available