Nieletni sprawcy czynów karalnych w nadzorze kuratorskim. Formy pracy i skuteczność

master
dc.abstract.enThe subject of thesis was to identify examples of possibilities in terms of increasing the efficiency of probation. The studies involved 5 probation officers working for district court of one of Subcarpatian Voivodeship city and 25 minors imposed with supervision of probation officer. Standardized research tools and questionnaires survey were used for both probation officers and minors. In the course of research probation officers and minors have been asked about the details of cooperation. Additionally, probation officers have been asked about the details of their work.Analysis of the results shows that the forms of work used by probation officers usually bring the expected results. Research shows that work of probation officer as part of the surveillance is mostly based on meetings with minors and conducting community interviews. These methods brings the greatest results. In the last chapter of this thesis a range of possible solutions have been presented in terms of increasing the efficiency of probation. It also has been pointed out that amount of administrative work of probation officer is inadequate when compared to fieldwork that brings better results.pl
dc.abstract.plCelem pracy było wskazanie przykładowych możliwości w zakresie zwiększenia efektywności nadzorów kuratorskich.. Badaniom poddano 5 kuratorów sądowych działających przy sądzie rejonowym w jednym z miast województwa podkarpackiego oraz 25 nieletnich, na których sądownie nałożono nadzór kuratora sądowego. W badaniach posłużono się wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi oraz kwestionariuszami ankiety zarówno wobec kuratorów jak i nieletnich. W toku badań rozpytano kuratorów i nieletnich o szczegóły ich współpracy, a ponadto kuratorów o szczegóły ich pracy w zawodzie. Analizując uzyskane wyniki możemy stwierdzić, iż formy pracy, którymi posługują się kuratorzy zwykle przynoszą oczekiwane rezultaty. Przeprowadzone badania wykazały, iż podstawowymi formami pracy kuratora sądowego w ramach sprawowanego nadzoru są spotkania z podopiecznymi oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Formy te przynoszą największe efekty. W końcowej części pracy przedstawiono szereg możliwych rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności nadzorów kuratorskich, a między innymi zwrócono uwagę na zdecydowany nadmiar pracy dokumentacyjno – biurowej kuratora, którą należałoby zamienić na rzecz pracy w terenie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorKopciuch, Adapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerBylica, Jacek - 173714 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:22:25Z
dc.date.available2020-07-26T22:22:25Z
dc.date.submitted2016-06-29pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-105661-183490pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212010
dc.languagepolpl
dc.subject.enjuvenile, curator, probation, forms of work, efficiencypl
dc.subject.plnieletni, kurator, nadzór kuratorski, formy pracy, efektywnośćpl
dc.titleNieletni sprawcy czynów karalnych w nadzorze kuratorskim. Formy pracy i skutecznośćpl
dc.title.alternativeJuvenile perpetrators of criminal acts under the supervision of curator . Forms of work and efficiency.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of thesis was to identify examples of possibilities in terms of increasing the efficiency of probation. The studies involved 5 probation officers working for district court of one of Subcarpatian Voivodeship city and 25 minors imposed with supervision of probation officer. Standardized research tools and questionnaires survey were used for both probation officers and minors. In the course of research probation officers and minors have been asked about the details of cooperation. Additionally, probation officers have been asked about the details of their work.Analysis of the results shows that the forms of work used by probation officers usually bring the expected results. Research shows that work of probation officer as part of the surveillance is mostly based on meetings with minors and conducting community interviews. These methods brings the greatest results. In the last chapter of this thesis a range of possible solutions have been presented in terms of increasing the efficiency of probation. It also has been pointed out that amount of administrative work of probation officer is inadequate when compared to fieldwork that brings better results.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było wskazanie przykładowych możliwości w zakresie zwiększenia efektywności nadzorów kuratorskich.. Badaniom poddano 5 kuratorów sądowych działających przy sądzie rejonowym w jednym z miast województwa podkarpackiego oraz 25 nieletnich, na których sądownie nałożono nadzór kuratora sądowego. W badaniach posłużono się wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi oraz kwestionariuszami ankiety zarówno wobec kuratorów jak i nieletnich. W toku badań rozpytano kuratorów i nieletnich o szczegóły ich współpracy, a ponadto kuratorów o szczegóły ich pracy w zawodzie. Analizując uzyskane wyniki możemy stwierdzić, iż formy pracy, którymi posługują się kuratorzy zwykle przynoszą oczekiwane rezultaty. Przeprowadzone badania wykazały, iż podstawowymi formami pracy kuratora sądowego w ramach sprawowanego nadzoru są spotkania z podopiecznymi oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Formy te przynoszą największe efekty. W końcowej części pracy przedstawiono szereg możliwych rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności nadzorów kuratorskich, a między innymi zwrócono uwagę na zdecydowany nadmiar pracy dokumentacyjno – biurowej kuratora, którą należałoby zamienić na rzecz pracy w terenie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Kopciuch, Ada
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Bylica, Jacek - 173714
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:22:25Z
dc.date.available
2020-07-26T22:22:25Z
dc.date.submittedpl
2016-06-29
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-105661-183490
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212010
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
juvenile, curator, probation, forms of work, efficiency
dc.subject.plpl
nieletni, kurator, nadzór kuratorski, formy pracy, efektywność
dc.titlepl
Nieletni sprawcy czynów karalnych w nadzorze kuratorskim. Formy pracy i skuteczność
dc.title.alternativepl
Juvenile perpetrators of criminal acts under the supervision of curator . Forms of work and efficiency.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Boardman
3
Dublin
2
Bialystok
1
Krakow
1
Radzionkow
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Ząbkowice Śląskie
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available