Izomeryzacja pinenów wobec katalizatorów krzemianowych

licenciate
dc.abstract.enProject includes review of possible applications terpenes and reactions which are converted to desired products. Amongst literature the most appropiate examples of modifications of natural silicates as a method of obtaining active catalysts of pinenes transformation. During research two series of catalysts based on natural aluminosilicates were prepared: 8 samples of vermiculite and montmorillonite 4 samples. The final materials were characterized using spectroscopic techniques: UV-Vis DRS and DRIFT, sorption and other methods in order to determine properties of acid adsorption and desorption were carried out ammonia, the surface area and pore volume was examined by nitrogen sorption. Thermal desorption of the reaction’s products was performed with the identification of mass line. Modifications used with mineral acids lead to structural changes such as eluting components forming the octahedral layer and the amorphous silica. With the increase of the acid concentration and treatment time increased both the specific surface area (over 570 m2 / g) and pore volume. Optimal treatment conditions were established in order to obtain a catalyst with the highest surface acidity of up to 252 mmol / g. Reaction of α-pinene pair on catalysts was observed the formation of reaction products, one of which was the p-cymene.pl
dc.abstract.plOmówiono przegląd możliwych zastosowań terpenów oraz reakcje, w których ulegają przekształceniu do pożądanych produktów. Spośród dostępnej literatury wybrano przykłady modyfikacji naturalnych krzemianów jako metody otrzymywania aktywnych katalizatorów transformacji pinenów. Przygotowano 2 serie katalizatorów na bazie naturalnych glinokrzemianów: 8 próbek wermikulitowych, oraz 4 próbki montmorylonitowe. Otrzymane materiały poddano charakteryzacji przy użyciu technik spektroskopowych: UV-Vis-DRS oraz DRIFT, oraz metod sorpcyjnych: w celu ustalenia właściwości kwasowych przeprowadzono adsorpcję i desorpcję amoniaku, powierzchnię właściwą oraz objętość porów zbadano metodą sorpcji azotu. Wykonano termodesorpcję produktów reakcji z identyfikacją linii masowych. Zastosowane modyfikacje przy użyciu kwasów mineralnych prowadziły do zmian strukturalnych takich jak wymywanie składników warstwy oktaedrycznej oraz formowania amorficznej krzemionki. Wraz ze zwiększaniem stężenia kwasu i czasu traktowania wzrastały zarówno powierzchnia właściwa (powyżej 570 m2/g), jak i objętość porów. Wyznaczono optymalne warunki traktowania pozwalające uzyskać katalizator o największej powierzchniowej kwasowości, sięgającej 252 mmol/g. W wyniku reakcji par α-pinenu z katalizatorami zaobserwowano powstawanie produktów reakcji, z których jeden stanowił p-cymen.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.contributor.authorScelina, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.contributor.reviewerKruczała, Krzysztof - 129508 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:41:55Z
dc.date.available2020-07-24T22:41:55Z
dc.date.submitted2014-09-19pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-84867-142152pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193725
dc.languagepolpl
dc.subject.enisomerisation pinene vermiculite montmorillonitepl
dc.subject.plizomeryzacja pinen wermikulit montmorylonitpl
dc.titleIzomeryzacja pinenów wobec katalizatorów krzemianowychpl
dc.title.alternativeIsomerisation of pinenes on silicate catalystpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Project includes review of possible applications terpenes and reactions which are converted to desired products. Amongst literature the most appropiate examples of modifications of natural silicates as a method of obtaining active catalysts of pinenes transformation. During research two series of catalysts based on natural aluminosilicates were prepared: 8 samples of vermiculite and montmorillonite 4 samples. The final materials were characterized using spectroscopic techniques: UV-Vis DRS and DRIFT, sorption and other methods in order to determine properties of acid adsorption and desorption were carried out ammonia, the surface area and pore volume was examined by nitrogen sorption. Thermal desorption of the reaction’s products was performed with the identification of mass line. Modifications used with mineral acids lead to structural changes such as eluting components forming the octahedral layer and the amorphous silica. With the increase of the acid concentration and treatment time increased both the specific surface area (over 570 m2 / g) and pore volume. Optimal treatment conditions were established in order to obtain a catalyst with the highest surface acidity of up to 252 mmol / g. Reaction of α-pinene pair on catalysts was observed the formation of reaction products, one of which was the p-cymene.
dc.abstract.plpl
Omówiono przegląd możliwych zastosowań terpenów oraz reakcje, w których ulegają przekształceniu do pożądanych produktów. Spośród dostępnej literatury wybrano przykłady modyfikacji naturalnych krzemianów jako metody otrzymywania aktywnych katalizatorów transformacji pinenów. Przygotowano 2 serie katalizatorów na bazie naturalnych glinokrzemianów: 8 próbek wermikulitowych, oraz 4 próbki montmorylonitowe. Otrzymane materiały poddano charakteryzacji przy użyciu technik spektroskopowych: UV-Vis-DRS oraz DRIFT, oraz metod sorpcyjnych: w celu ustalenia właściwości kwasowych przeprowadzono adsorpcję i desorpcję amoniaku, powierzchnię właściwą oraz objętość porów zbadano metodą sorpcji azotu. Wykonano termodesorpcję produktów reakcji z identyfikacją linii masowych. Zastosowane modyfikacje przy użyciu kwasów mineralnych prowadziły do zmian strukturalnych takich jak wymywanie składników warstwy oktaedrycznej oraz formowania amorficznej krzemionki. Wraz ze zwiększaniem stężenia kwasu i czasu traktowania wzrastały zarówno powierzchnia właściwa (powyżej 570 m2/g), jak i objętość porów. Wyznaczono optymalne warunki traktowania pozwalające uzyskać katalizator o największej powierzchniowej kwasowości, sięgającej 252 mmol/g. W wyniku reakcji par α-pinenu z katalizatorami zaobserwowano powstawanie produktów reakcji, z których jeden stanowił p-cymen.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.contributor.authorpl
Scelina, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.contributor.reviewerpl
Kruczała, Krzysztof - 129508
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:41:55Z
dc.date.available
2020-07-24T22:41:55Z
dc.date.submittedpl
2014-09-19
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-84867-142152
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193725
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
isomerisation pinene vermiculite montmorillonite
dc.subject.plpl
izomeryzacja pinen wermikulit montmorylonit
dc.titlepl
Izomeryzacja pinenów wobec katalizatorów krzemianowych
dc.title.alternativepl
Isomerisation of pinenes on silicate catalyst
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Chwaszczyno
1
Mesa
1
Rzeszów
1
Shimla
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available