Badania wodorozpuszczalnego lepiszcza polimerowego do katod spinelowych

master
dc.abstract.enAs part of the research work, an attempt was made to synthesize an organic binder for spinel cathodes. The synthesized solutions (EBs) were formed by alkaline hydrolysis of PNVF at ratios of 1M, 2M, 3M, 4M, 5M and 6M. The active material (LMOS) was used to create the slurries, as binders were used particular concentrations of EB solutions and the conductivity enhancing compound Carbon Black Super P. The slurries were applied to a previously smoothed and pitting-reacted (with KOH) aluminum foil, which was dried together with the applied material in a vacuum dryer. Discs with a diameter of 12mm were cut from the dried foil along with the slurries, which served as the electrode material used to assemble the cathode half-cells. The fabricated half-cells were subjected to testing. Thanks to charging and discharging tests we were able to obtain information about specific capacitance of the cell and its coulombic efficiency at particular currents. Long-term tests showed how the cell behaves during a large number of cycles at a given current. Cyclic voltammetry performed only on the best promising sample, i.e., the sample with LiOH 2M concentration, proved that no side reactions occur in the sample that can significantly interfere with the cell. Infrared spectroscopy helped us to know what bonds and compounds might be present in the EB sample, which consequently makes it much easier to predict side reactions occurring in the system. Finally, impedance spectroscopy helped us understand the reactions occurring in the cell by generating surrogate systems for particular sample of the synthesized binder. The experiments performed confirmed the validity of continuing the research conducted and effectively suggested the direction of the research.pl
dc.abstract.plW ramach pracy badawczej dokonano próby syntezy ekologicznego lepiszcza do katod spinelowych. Zsyntetyzowane roztwory (EB) powstały poprzez hydrolizę zasadową PNVF’u w stosunku 1M, 2M, 3M, 4M, 5M oraz 6M. Do stworzenia gęstw wykorzystano materiał aktywny (LMOS), jako lepiszcze posłużyły poszczególne stężenia roztworów EB oraz związek poprawiający przewodnictwo Carbon Black Super P. Powstałe gęstwy nałożono na uprzednio wygładzoną i poddaną reakcją wżerowym (za pomocą KOH) folię aluminiową, którą wraz z naniesionym materiałem suszono w suszarce próżniowej. Z wysuszonej folii wraz z gęstwą wycięto krążki o średnicy 12mm, które posłużyły jako materiał elektrodowy wykorzystany do złożenia półogniw katodowych. Wykonane półogniwa poddano badaniom. Dzięki przeprowadzonym testom ładowania i rozładowania mieliśmy możliwość uzyskania informacji na temat pojemności właściwych danego ogniwa oraz jego wydajności kulombowskiej przy poszczególnych prądach. Testy długoterminowe obrazowały, jak zachowuje się ogniwo podczas dużej ilości cykli przy zadanym prądzie. Woltamperometria cykliczna wykonana jedynie dla najlepiej zapowiadającej się próbki, czyli próbki ze stężeniem LiOH 2M udowodniła, iż w próbce nie zachodzą reakcje uboczne, które mogą znacznie zakłócać pracę ogniwa. Spektroskopia w podczerwieni pomogła nam dowiedzieć się jakie wiązania i związki mogą znajdować się w próbce EB, co w konsekwencji znacznie ułatwia przewidzenie reakcji ubocznych zachodzących w układzie. Ostatecznie spektroskopia impedancyjna pomogła nam w zrozumieniu reakcji zachodzących w ogniwie poprzez wygenerowanie układów zastępczych dla poszczególnych próbek zsyntetyzowanego lepiszcza. Przeprowadzone badania potwierdziły słuszność kontynuowania przeprowadzonych badań i skutecznie zasugerowały kierunek ich biegu.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMolenda, Marcin - 130716 pl
dc.contributor.authorWieczorek, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMolenda, Marcin - 130716 pl
dc.contributor.reviewerChudzik, Krystianpl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:37:31Z
dc.date.available2021-10-28T21:37:31Z
dc.date.submitted2021-10-28pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-146465-237396pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282154
dc.languagepolpl
dc.subject.enBinder, water-soluble binder, spinel cathode, ecology, Li-ion.pl
dc.subject.plLepiszcze, wodorozpuszczalne lepiszcze, katoda spinelowa, ekologia, Li-ion.pl
dc.titleBadania wodorozpuszczalnego lepiszcza polimerowego do katod spinelowychpl
dc.title.alternativeResearch on water-soluble polymer binder for spinel cathodespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As part of the research work, an attempt was made to synthesize an organic binder for spinel cathodes. The synthesized solutions (EBs) were formed by alkaline hydrolysis of PNVF at ratios of 1M, 2M, 3M, 4M, 5M and 6M. The active material (LMOS) was used to create the slurries, as binders were used particular concentrations of EB solutions and the conductivity enhancing compound Carbon Black Super P. The slurries were applied to a previously smoothed and pitting-reacted (with KOH) aluminum foil, which was dried together with the applied material in a vacuum dryer. Discs with a diameter of 12mm were cut from the dried foil along with the slurries, which served as the electrode material used to assemble the cathode half-cells. The fabricated half-cells were subjected to testing. Thanks to charging and discharging tests we were able to obtain information about specific capacitance of the cell and its coulombic efficiency at particular currents. Long-term tests showed how the cell behaves during a large number of cycles at a given current. Cyclic voltammetry performed only on the best promising sample, i.e., the sample with LiOH 2M concentration, proved that no side reactions occur in the sample that can significantly interfere with the cell. Infrared spectroscopy helped us to know what bonds and compounds might be present in the EB sample, which consequently makes it much easier to predict side reactions occurring in the system. Finally, impedance spectroscopy helped us understand the reactions occurring in the cell by generating surrogate systems for particular sample of the synthesized binder. The experiments performed confirmed the validity of continuing the research conducted and effectively suggested the direction of the research.
dc.abstract.plpl
W ramach pracy badawczej dokonano próby syntezy ekologicznego lepiszcza do katod spinelowych. Zsyntetyzowane roztwory (EB) powstały poprzez hydrolizę zasadową PNVF’u w stosunku 1M, 2M, 3M, 4M, 5M oraz 6M. Do stworzenia gęstw wykorzystano materiał aktywny (LMOS), jako lepiszcze posłużyły poszczególne stężenia roztworów EB oraz związek poprawiający przewodnictwo Carbon Black Super P. Powstałe gęstwy nałożono na uprzednio wygładzoną i poddaną reakcją wżerowym (za pomocą KOH) folię aluminiową, którą wraz z naniesionym materiałem suszono w suszarce próżniowej. Z wysuszonej folii wraz z gęstwą wycięto krążki o średnicy 12mm, które posłużyły jako materiał elektrodowy wykorzystany do złożenia półogniw katodowych. Wykonane półogniwa poddano badaniom. Dzięki przeprowadzonym testom ładowania i rozładowania mieliśmy możliwość uzyskania informacji na temat pojemności właściwych danego ogniwa oraz jego wydajności kulombowskiej przy poszczególnych prądach. Testy długoterminowe obrazowały, jak zachowuje się ogniwo podczas dużej ilości cykli przy zadanym prądzie. Woltamperometria cykliczna wykonana jedynie dla najlepiej zapowiadającej się próbki, czyli próbki ze stężeniem LiOH 2M udowodniła, iż w próbce nie zachodzą reakcje uboczne, które mogą znacznie zakłócać pracę ogniwa. Spektroskopia w podczerwieni pomogła nam dowiedzieć się jakie wiązania i związki mogą znajdować się w próbce EB, co w konsekwencji znacznie ułatwia przewidzenie reakcji ubocznych zachodzących w układzie. Ostatecznie spektroskopia impedancyjna pomogła nam w zrozumieniu reakcji zachodzących w ogniwie poprzez wygenerowanie układów zastępczych dla poszczególnych próbek zsyntetyzowanego lepiszcza. Przeprowadzone badania potwierdziły słuszność kontynuowania przeprowadzonych badań i skutecznie zasugerowały kierunek ich biegu.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Molenda, Marcin - 130716
dc.contributor.authorpl
Wieczorek, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Molenda, Marcin - 130716
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Krystian
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:37:31Z
dc.date.available
2021-10-28T21:37:31Z
dc.date.submittedpl
2021-10-28
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-146465-237396
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282154
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Binder, water-soluble binder, spinel cathode, ecology, Li-ion.
dc.subject.plpl
Lepiszcze, wodorozpuszczalne lepiszcze, katoda spinelowa, ekologia, Li-ion.
dc.titlepl
Badania wodorozpuszczalnego lepiszcza polimerowego do katod spinelowych
dc.title.alternativepl
Research on water-soluble polymer binder for spinel cathodes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Yeongtongi-dong
1

No access

No Thumbnail Available