Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych produkowanych przez drożdżaki Candida w warunkach stresu środowiskowego na produkcję cytokin przez komórki ludzkie

master
dc.abstract.enCandida albicans is a genus of yeast that can inhabit human mucosal membranes as a commensal or attack the host as a pathogen. The adaptations to interact differently with the host are the ability to change morphology into different forms and the production of virulence factors, which enable invasion of the host and facilitate survival in stress conditions, endangering the yeast during colonization. Virulence factors, however, can be recognized by host immune cells, which triggers their fungicidal activity. Proteins related to morphogenesis and colonization of the host have been identified in extracellular vesicles secreted by C. albicans, implicating their role in the yeast virulence. This thesis presents the research characterizing extracellular vesicles produced under different environmental stress conditions, as well as their immunogenicity, tested using the macrophage model derived from the THP-1 cell line. Extracellular vesicles derived from mutant strains depleted of select genes involved in the virulence of C. albicans have also been used. The growth under stress conditions resulted in changes in the size and number of produced extracellular vesicles produced. Oxidative stress induced an increase in the amount of active superoxide dismutase in extracellular vesicles, as well as caused changes in the interactions of the vesicles with the cell membranes of human immune cells. Stimulation of THP-1 cell-derived macrophages with extracellular vesicles caused a proinflammatory effect, dependent on the conditions the vesicles were obtained in, and the genotype of yeast cells they were derived from.pl
dc.abstract.plCandida albicans jest gatunkiem grzybów, który może bytować na błonach śluzowych człowieka zarówno jako komensal, jak i atakować organizm gospodarza jako patogen. Główne przystosowania C. albicans do wchodzenia w odmienne interakcje z gospodarzem to zdolność do przybierania różnych form morfologicznych oraz produkcja różnorodnych czynników wirulencji, które umożliwiają inwazję na organizm gospodarza oraz przetrwanie w warunkach stresu, stanowiących zagrożenie dla grzyba podczas procesu kolonizacji. Czynniki wirulencji grzybów są jednak rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego, co aktywuje ich działalność grzybobójczą. Białka związane ze zmianą formy morfologicznej i kolonizacją organizmu gospodarza zostały wykryte w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez C. albicans, co sugeruje, że mogą one odkrywać istotną rolę w wirulencji tego gatunku drożdży. W niniejszej pracy przedstawione zostały badania charakteryzujące pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pozyskane w różnych warunkach stresowych, oraz ich immunogenność, testowaną na modelu wykorzystującym makrofagi uzyskane z linii komórkowej THP-1. W eksperymentach wykorzystano również pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pozyskane ze szczepów pozbawionych wybranych genów kodujących białka związane z wirulencją C. albicans. Hodowla w warunkach stresowych skutkowała zmianami w rozmiarach i liczebności powstających pęcherzyków. Stres oksydacyjny powodował zwiększenie występowania aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych oraz zmiany w ich interakcji z błonami komórek ludzkiego układu odpornościowego. Stymulacja pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi wywoływała efekt prozapalny w makrofagach linii komórkowej THP-1, a ilość produkowanych cytokin była zależna od warunków, w jakich powstawały pęcherzyki, oraz genotypu grzybów, które je wydzielały.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKarkowska-Kuleta, Justynapl
dc.contributor.authorBednaruk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKarkowska-Kuleta, Justynapl
dc.contributor.reviewerGuevara Lora, Ibeth - 128236 pl
dc.date.accessioned2023-06-29T21:33:02Z
dc.date.available2023-06-29T21:33:02Z
dc.date.submitted2023-06-28pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-166762-261773pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313217
dc.languagepolpl
dc.subject.enExtracellular vesicles, Candida albicans, THP-1, macrophages, environmental stress, oxidative stress, cytokines, virulence factorspl
dc.subject.plPęcherzyki zewnątrzkomórkowe, Candida albicans, THP-1, makrofagi, stres środowiskowy, stres oksydacyjny, cytokiny, czynniki wirulencjipl
dc.titleWpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych produkowanych przez drożdżaki Candida w warunkach stresu środowiskowego na produkcję cytokin przez komórki ludzkiepl
dc.title.alternativeThe effect of extracellular vesicles produced by yeast of the genus Candida in environmental stress conditions on the production of cytokines by human immune cellspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Candida albicans is a genus of yeast that can inhabit human mucosal membranes as a commensal or attack the host as a pathogen. The adaptations to interact differently with the host are the ability to change morphology into different forms and the production of virulence factors, which enable invasion of the host and facilitate survival in stress conditions, endangering the yeast during colonization. Virulence factors, however, can be recognized by host immune cells, which triggers their fungicidal activity. Proteins related to morphogenesis and colonization of the host have been identified in extracellular vesicles secreted by C. albicans, implicating their role in the yeast virulence. This thesis presents the research characterizing extracellular vesicles produced under different environmental stress conditions, as well as their immunogenicity, tested using the macrophage model derived from the THP-1 cell line. Extracellular vesicles derived from mutant strains depleted of select genes involved in the virulence of C. albicans have also been used. The growth under stress conditions resulted in changes in the size and number of produced extracellular vesicles produced. Oxidative stress induced an increase in the amount of active superoxide dismutase in extracellular vesicles, as well as caused changes in the interactions of the vesicles with the cell membranes of human immune cells. Stimulation of THP-1 cell-derived macrophages with extracellular vesicles caused a proinflammatory effect, dependent on the conditions the vesicles were obtained in, and the genotype of yeast cells they were derived from.
dc.abstract.plpl
Candida albicans jest gatunkiem grzybów, który może bytować na błonach śluzowych człowieka zarówno jako komensal, jak i atakować organizm gospodarza jako patogen. Główne przystosowania C. albicans do wchodzenia w odmienne interakcje z gospodarzem to zdolność do przybierania różnych form morfologicznych oraz produkcja różnorodnych czynników wirulencji, które umożliwiają inwazję na organizm gospodarza oraz przetrwanie w warunkach stresu, stanowiących zagrożenie dla grzyba podczas procesu kolonizacji. Czynniki wirulencji grzybów są jednak rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego, co aktywuje ich działalność grzybobójczą. Białka związane ze zmianą formy morfologicznej i kolonizacją organizmu gospodarza zostały wykryte w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez C. albicans, co sugeruje, że mogą one odkrywać istotną rolę w wirulencji tego gatunku drożdży. W niniejszej pracy przedstawione zostały badania charakteryzujące pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pozyskane w różnych warunkach stresowych, oraz ich immunogenność, testowaną na modelu wykorzystującym makrofagi uzyskane z linii komórkowej THP-1. W eksperymentach wykorzystano również pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pozyskane ze szczepów pozbawionych wybranych genów kodujących białka związane z wirulencją C. albicans. Hodowla w warunkach stresowych skutkowała zmianami w rozmiarach i liczebności powstających pęcherzyków. Stres oksydacyjny powodował zwiększenie występowania aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych oraz zmiany w ich interakcji z błonami komórek ludzkiego układu odpornościowego. Stymulacja pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi wywoływała efekt prozapalny w makrofagach linii komórkowej THP-1, a ilość produkowanych cytokin była zależna od warunków, w jakich powstawały pęcherzyki, oraz genotypu grzybów, które je wydzielały.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Karkowska-Kuleta, Justyna
dc.contributor.authorpl
Bednaruk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Karkowska-Kuleta, Justyna
dc.contributor.reviewerpl
Guevara Lora, Ibeth - 128236
dc.date.accessioned
2023-06-29T21:33:02Z
dc.date.available
2023-06-29T21:33:02Z
dc.date.submittedpl
2023-06-28
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-166762-261773
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313217
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Extracellular vesicles, Candida albicans, THP-1, macrophages, environmental stress, oxidative stress, cytokines, virulence factors
dc.subject.plpl
Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, Candida albicans, THP-1, makrofagi, stres środowiskowy, stres oksydacyjny, cytokiny, czynniki wirulencji
dc.titlepl
Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych produkowanych przez drożdżaki Candida w warunkach stresu środowiskowego na produkcję cytokin przez komórki ludzkie
dc.title.alternativepl
The effect of extracellular vesicles produced by yeast of the genus Candida in environmental stress conditions on the production of cytokines by human immune cells
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Bühl
1
Krakow
1
Szczecin
1
Twardogóra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections