Wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych.

master
dc.abstract.enObjective: The subject of this study is the issue related to parent’s knowledge about the vaccination of children and the impact of possessed information on decisions about the use of immunization procedures. Vaccinations are increasingly becoming a controversial topic and for many people their administration becomes a discussion activity.Materials and methods: The study was conducted among parents coming with their children for the visit in Children's Clinic between February and March 2011. The study involved a group of 100 people. In carrying out the studies a questionnaire survey was used.Results: The study showed the relationship between the age, the education level of interviewees and the state of their knowledge. Persons of age range 26 - 35 years old and those with secondary education have insufficient information on eradication. In addition, no relationship was demonstrated between the family’s place of residence, the material situation, the number of children and the parents' level of knowledge about immunization. Moreover, the analysis of the survey also allows to claim that the main source of information about immunization among respondents is a doctor. The study also highlighted the existence of a tendency to seek information on the Internet. It was also noted that the high cost of recommended vaccines, the lack of knowledge about them and lack of belief in their effectiveness reduce the number of vaccinations performed. Parents fearful of adverse reactions post vaccination do not allow for the immunization of their children. An important factor in this situation is the education of parents. It has been shown that parents with higher education more often resign from the recommended vaccinations.pl
dc.abstract.otherCel pracy: Przedmiotem pracy jest problematyka związana z wiedzą rodziców na temat szczepień dzieci oraz wpływ posiadanych informacji na decyzje o zastosowaniu zabiegów immunizacyjnych. Szczepienia stają się coraz częściej tematem kontrowersyjnym, a ich podawanie dla wielu osób staje się działaniem dyskusyjnym.Materiały i metody: Badania przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2011r. wśród rodziców zgłaszających się z dziećmi do Poradni Dziecięcej. Badaniem objęto grupę 100 osób. W realizowaniu badań wykorzystano kwestionariusz ankiety.Wyniki: Badanie wykazało zależność między wiekiem, poziomem wykształcenia osób badanych oraz stanem posiadanej wiedzy. Osoby z przedziału wiekowego 26 – 35 lat oraz osoby z wykształceniem średnim mają niedostateczne informacje na temat eradykacji. Ponadto wykazano brak zależności między miejscem zamieszkania, sytuacją materialną rodziny, ilością dzieci a poziomem wiedzy rodziców na temat immunizacji. Analiza ankiety pozwala również stwierdzić, iż głównym źródłem informacji na temat szczepień wśród ankietowanych jest lekarz. Badanie podkreśliło także istnienie tendencji do poszukiwania informacji w Internecie. Zauważono również, że wysoki koszt szczepionek zalecanych, a także brak wiedzy na ich temat oraz wiary w ich skuteczność, zmniejszają liczbę wykonywanych szczepień. Rodzice obawiający się niepożądanych odczynów poszczepiennych nie pozwalają na immunizację dzieci. Istotnym czynnikiem w tej sytuacji jest także wykształcenie rodziców. Wykazano, że rodzice mający wykształcenie wyższe częściej rezygnują ze szczepień zalecanych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorZelek, Jadwigapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Leopold - 133628 pl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:15:09Z
dc.date.available2020-07-20T17:15:09Z
dc.date.submitted2011-09-30pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-60192-120547pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173816
dc.subject.eninfectious diseases, vaccinations, sources of information.pl
dc.subject.otherchoroby zakaźne, szczepienia, źródła informacji.pl
dc.titleWiedza rodziców na temat szczepień ochronnych.pl
dc.title.alternativeParents’ knowledge about immunizationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Objective: The subject of this study is the issue related to parent’s knowledge about the vaccination of children and the impact of possessed information on decisions about the use of immunization procedures. Vaccinations are increasingly becoming a controversial topic and for many people their administration becomes a discussion activity.Materials and methods: The study was conducted among parents coming with their children for the visit in Children's Clinic between February and March 2011. The study involved a group of 100 people. In carrying out the studies a questionnaire survey was used.Results: The study showed the relationship between the age, the education level of interviewees and the state of their knowledge. Persons of age range 26 - 35 years old and those with secondary education have insufficient information on eradication. In addition, no relationship was demonstrated between the family’s place of residence, the material situation, the number of children and the parents' level of knowledge about immunization. Moreover, the analysis of the survey also allows to claim that the main source of information about immunization among respondents is a doctor. The study also highlighted the existence of a tendency to seek information on the Internet. It was also noted that the high cost of recommended vaccines, the lack of knowledge about them and lack of belief in their effectiveness reduce the number of vaccinations performed. Parents fearful of adverse reactions post vaccination do not allow for the immunization of their children. An important factor in this situation is the education of parents. It has been shown that parents with higher education more often resign from the recommended vaccinations.
dc.abstract.otherpl
Cel pracy: Przedmiotem pracy jest problematyka związana z wiedzą rodziców na temat szczepień dzieci oraz wpływ posiadanych informacji na decyzje o zastosowaniu zabiegów immunizacyjnych. Szczepienia stają się coraz częściej tematem kontrowersyjnym, a ich podawanie dla wielu osób staje się działaniem dyskusyjnym.Materiały i metody: Badania przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2011r. wśród rodziców zgłaszających się z dziećmi do Poradni Dziecięcej. Badaniem objęto grupę 100 osób. W realizowaniu badań wykorzystano kwestionariusz ankiety.Wyniki: Badanie wykazało zależność między wiekiem, poziomem wykształcenia osób badanych oraz stanem posiadanej wiedzy. Osoby z przedziału wiekowego 26 – 35 lat oraz osoby z wykształceniem średnim mają niedostateczne informacje na temat eradykacji. Ponadto wykazano brak zależności między miejscem zamieszkania, sytuacją materialną rodziny, ilością dzieci a poziomem wiedzy rodziców na temat immunizacji. Analiza ankiety pozwala również stwierdzić, iż głównym źródłem informacji na temat szczepień wśród ankietowanych jest lekarz. Badanie podkreśliło także istnienie tendencji do poszukiwania informacji w Internecie. Zauważono również, że wysoki koszt szczepionek zalecanych, a także brak wiedzy na ich temat oraz wiary w ich skuteczność, zmniejszają liczbę wykonywanych szczepień. Rodzice obawiający się niepożądanych odczynów poszczepiennych nie pozwalają na immunizację dzieci. Istotnym czynnikiem w tej sytuacji jest także wykształcenie rodziców. Wykazano, że rodzice mający wykształcenie wyższe częściej rezygnują ze szczepień zalecanych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Zelek, Jadwiga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Leopold - 133628
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:15:09Z
dc.date.available
2020-07-20T17:15:09Z
dc.date.submittedpl
2011-09-30
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-60192-120547
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173816
dc.subject.enpl
infectious diseases, vaccinations, sources of information.
dc.subject.otherpl
choroby zakaźne, szczepienia, źródła informacji.
dc.titlepl
Wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych.
dc.title.alternativepl
Parents’ knowledge about immunization
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
174
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Gdansk
11
Krakow
9
Katowice
8
Lodz
8
Poznan
8
Zakrzewo Wielkie
5
Kozieglowy
4
Pawlowice
4
Pruszcz Gdanski
4

No access

No Thumbnail Available