Peruwiańska architektura kolonialna na przykładzie katedry w Limie

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is a cathedral of Lima as a case study of Peruvian colonial architecture. Colonial architecture is a new quality in the history of architecture due to the presence of indigenous cultures in the New World that took part in its creation. The originality of colonial architecture is also determined by the geographic and climatic differences of this highly seismically active region as well as by the use of different materials.In the Introduction general notions about colonial architecture are given, followed by the outline of the history of colonial architecture, then the most characteristic elements of colonial architecture are presented. Moreover, Introduction describes the indigenous influence on colonial architecture.Chapter I describes the outline of a general evolution of Peruvian colonial architecture and suggest some periodization of its phases. What is more, the regional schools of Peruvian colonial architecture such as Lima, Cuzco, Arequipa, Puno with Collao region, Cajamarca or Ayacucho (Huamanga) are presented.Chapter II describes the history of the cathedral of Lima from its beginning, 18th of January of 1535, presenting the three successive cathedral projects and finally presents the third project, made by Francisco Becerra.The following Chapter presents the history of the cathedral of Lima from the second half of XVIII century and its successive modifications due to the recurrent earthquakes, starting from a big earthquake from 1687 and finishing in XX century, when the catedral was subjected to the last modifications.pl
dc.abstract.otherTematem pracy jest peruwiańska architektura kolonialna na przykładzie katedry w Limie. Architektura kolonialna stanowi osobną jakość w stosunku do architektury hiszpańskiej metropolii, gdyż dokonano przeniesienia wzorców architektury europejskiej na ziemie, na których nałożyły się one na lokalny, indiański substrat. Oryginalność architektury kolonialnej spowodowana jest także koniecznością przystosowania jej do lokalnych warunków środowiskowo-klimatycznych, a także zmodyfikowania jej struktury w związku z wysokim poziomem aktywności sejsmicznej w regionie.We Wprowadzeniu przedstawione są ogólne uwagi na temat architektury kolonialnej, a także zarys historii jej rozwoju od pojawienia się Europejczyków na Kontynencie, począwszy od pierwszych fundacji w Santo Domingo na Dominikanie. Przybliżone zostają także najbardziej charakterystyczne elementy architektury kolonialnej, jak poszczególne elementy architektoniczne, ornamenty czy też użycie koloru, omówione zostanie także zjawisko metysażu w architekturze kolonialnej – jednego ze zjawisk odróżniających architekturę kolonialną od ówczesnej architektury Europy.W pierwszym rozdziale nakreśla się ogólny schemat ewolucji peruwiańskiej architektury kolonialnej, przedstawiając także proponowane przez różnych badaczy periodyzacje. Omówione zostają także poszczególne szkoły regionalne, które można wyróżnić w rozwoju architektury kolonialnej w Peru, takie jak limeńska szkoła regionalna, architektura takich miast jak Cuzco, Arequipa, Puno wraz z regionem jeziora Titicaca, Cajamarca czy Ayacucho (Huamanga).W kolejnym rozdziale omówione są dzieje katedry limeńskiej od początku jej historii – od pierwszego budynku, którego budowę rozpoczęto już w dniu założenia miasta 18 stycznia 1535 roku, poprzez kolejne, aż do trzeciego, wzniesionego zgodnie z planami Francisca Becerry budynku, który ulegał później dalszym modyfikacjom.W ostatnim rozdziale przedstawiona zostaje historia katedry od drugiej połowy XVII wieku, oraz modyfikacje, jakim uległa na skutek kolejnych trzęsień ziemi, począwszy od dużego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1687 roku, przez kolejne, mające miejsce w wieku XVIII. Mówi się także skrótowo o obecnym kształcie katedry.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKrzanowski, Andrzej - 129538 pl
dc.contributor.authorPiekarz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKaganiec-Kamieńska, Anna - 128590 pl
dc.contributor.reviewerKrzanowski, Andrzej - 129538 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:02:37Z
dc.date.available2020-07-14T21:02:37Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudystudia latynoamerykańskiepl
dc.identifier.apddiploma-56646-21931pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171059
dc.subject.encolonial architecture, Peru, Lima, cathedralpl
dc.subject.otherarchitektura kolonialna, Peru, Lima, katedrapl
dc.titlePeruwiańska architektura kolonialna na przykładzie katedry w Limiepl
dc.title.alternativeCathedral of Lima: a case study of the peruvian colonial architecturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is a cathedral of Lima as a case study of Peruvian colonial architecture. Colonial architecture is a new quality in the history of architecture due to the presence of indigenous cultures in the New World that took part in its creation. The originality of colonial architecture is also determined by the geographic and climatic differences of this highly seismically active region as well as by the use of different materials.In the Introduction general notions about colonial architecture are given, followed by the outline of the history of colonial architecture, then the most characteristic elements of colonial architecture are presented. Moreover, Introduction describes the indigenous influence on colonial architecture.Chapter I describes the outline of a general evolution of Peruvian colonial architecture and suggest some periodization of its phases. What is more, the regional schools of Peruvian colonial architecture such as Lima, Cuzco, Arequipa, Puno with Collao region, Cajamarca or Ayacucho (Huamanga) are presented.Chapter II describes the history of the cathedral of Lima from its beginning, 18th of January of 1535, presenting the three successive cathedral projects and finally presents the third project, made by Francisco Becerra.The following Chapter presents the history of the cathedral of Lima from the second half of XVIII century and its successive modifications due to the recurrent earthquakes, starting from a big earthquake from 1687 and finishing in XX century, when the catedral was subjected to the last modifications.
dc.abstract.otherpl
Tematem pracy jest peruwiańska architektura kolonialna na przykładzie katedry w Limie. Architektura kolonialna stanowi osobną jakość w stosunku do architektury hiszpańskiej metropolii, gdyż dokonano przeniesienia wzorców architektury europejskiej na ziemie, na których nałożyły się one na lokalny, indiański substrat. Oryginalność architektury kolonialnej spowodowana jest także koniecznością przystosowania jej do lokalnych warunków środowiskowo-klimatycznych, a także zmodyfikowania jej struktury w związku z wysokim poziomem aktywności sejsmicznej w regionie.We Wprowadzeniu przedstawione są ogólne uwagi na temat architektury kolonialnej, a także zarys historii jej rozwoju od pojawienia się Europejczyków na Kontynencie, począwszy od pierwszych fundacji w Santo Domingo na Dominikanie. Przybliżone zostają także najbardziej charakterystyczne elementy architektury kolonialnej, jak poszczególne elementy architektoniczne, ornamenty czy też użycie koloru, omówione zostanie także zjawisko metysażu w architekturze kolonialnej – jednego ze zjawisk odróżniających architekturę kolonialną od ówczesnej architektury Europy.W pierwszym rozdziale nakreśla się ogólny schemat ewolucji peruwiańskiej architektury kolonialnej, przedstawiając także proponowane przez różnych badaczy periodyzacje. Omówione zostają także poszczególne szkoły regionalne, które można wyróżnić w rozwoju architektury kolonialnej w Peru, takie jak limeńska szkoła regionalna, architektura takich miast jak Cuzco, Arequipa, Puno wraz z regionem jeziora Titicaca, Cajamarca czy Ayacucho (Huamanga).W kolejnym rozdziale omówione są dzieje katedry limeńskiej od początku jej historii – od pierwszego budynku, którego budowę rozpoczęto już w dniu założenia miasta 18 stycznia 1535 roku, poprzez kolejne, aż do trzeciego, wzniesionego zgodnie z planami Francisca Becerry budynku, który ulegał później dalszym modyfikacjom.W ostatnim rozdziale przedstawiona zostaje historia katedry od drugiej połowy XVII wieku, oraz modyfikacje, jakim uległa na skutek kolejnych trzęsień ziemi, począwszy od dużego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1687 roku, przez kolejne, mające miejsce w wieku XVIII. Mówi się także skrótowo o obecnym kształcie katedry.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Krzanowski, Andrzej - 129538
dc.contributor.authorpl
Piekarz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kaganiec-Kamieńska, Anna - 128590
dc.contributor.reviewerpl
Krzanowski, Andrzej - 129538
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:02:37Z
dc.date.available
2020-07-14T21:02:37Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
studia latynoamerykańskie
dc.identifier.apdpl
diploma-56646-21931
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171059
dc.subject.enpl
colonial architecture, Peru, Lima, cathedral
dc.subject.otherpl
architektura kolonialna, Peru, Lima, katedra
dc.titlepl
Peruwiańska architektura kolonialna na przykładzie katedry w Limie
dc.title.alternativepl
Cathedral of Lima: a case study of the peruvian colonial architecture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Krakow
2
Lima
2
Avare
1
Baghdad
1
Dublin
1
Gdansk
1
Katowice
1
Mostoles
1

No access

No Thumbnail Available