Helping Polish students write exam-related tasks.

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to determine the troublesome language aspects for the subjects taking part in the research and consequently attempt to improve their writing skills by providing individual feedback and organising authentic language practice. As far as the macro level is concerned, the content, the form, overall vocabulary and accuracy were investigated when assessing the subjects' letters. In the micro approach, it was decided to focus on language accuracy on the level of individual sentences, adapted from the subjects' letters after assessment, due to the findings in the pre-training task.Chapter One aims to introduce a theoretical background concerned with teaching writing along with the external examination requirements in a modern foreign language in Poland. Moreover, a brief explanation of the assessment procedures is presented on the basis of model answers provided by the Central Examination Commission (Centralna Komisja Edukacyjna - CKE). Additionally, this part of the thesis focuses on L2 errors, which are inevitable in the writing process, and their significance in the language learning process. Consequently, teacher feedback - the types and the role it plays in L2 acquisition - is also investigated.Chapter Two involves a description of the study carried out on fourteen senior high school students in Poland. The research has been developed in the framework of action research with a pre-training and post-training task analysis taking into account the macro and micro aspects of teaching and learning writing. Moreover, the subjects' exemplary letters written during the investigation are presented with the analyses. The discussion of the obtained results and implications along with a critical overview of the external examination in a modern foreign language in Poland are all included in this thesis.pl
dc.abstract.plCelem pracy było określenie aspektów językowych przysparzających trudności uczniom, objętych badaniem i w rezultacie podjęcie próby udoskonalenia umiejętności pisania poprzez dostarczenie indywidualnej informacji zwrotnej i przygotowanie autentycznych ćwiczeń językowych. Na poziomie makro, treść, forma, ogólne słownictwo i poprawność zostały poddane analizie w trakcie oceniania listów uczniów. W podejściu mikro, zdecydowano się skoncentrować na poprawności językowej na poziomie poszczególnych zdań, zaadaptowanych z listów uczniów po ich ocenieniu, z powodu wniosków wynikających z działania przedszkoleniowego.Celem rozdziału pierwszego jest wprowadzenie teoretycznych podstaw dotyczących nauczania pisania w powiązaniu z wymaganiami egzaminów zewnętrznych z języka obcego nowożytnego w Polsce. Ponadto, zaprezentowano zwięźle procedury oceniania na podstawie modelowych odpowiedzi przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – CKE. Dodatkowo, ta część pracy koncentruje się na błędach popełnianych w drugim języku – L2, które są nieuniknione w procesie pisania. W konsekwencji, informacja zwrotna dostarczona przez nauczyciela – rodzaje i rola, jaką ona odgrywa w akwizycji L2 – jest również przedmiotem analizy.Rozdział drugi zawiera opis badania przeprowadzonego na czternastoosobowej grupie uczniów szkoły średniej w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wykorzystując metodologię „action research” (badania w działaniu) łącznie z analizą działania przedszkoleniowego i poszkoleniowego biorąc pod uwagę makro i mikro aspekty nauczania i uczenia się pisania. Ponadto, przedstawiono przykładowe listy biorących udział w badaniu, napisane w trakcie jego trwania oraz ich analizę. Praca zawiera również dyskusję na temat uzyskanych wyników i implikacji razem z krytycznym omówieniem egzaminu zewnętrznego z języka obecego nowożytnego w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNiżegorodcew, Anna - 130980 pl
dc.contributor.authorZielińska, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerBiedrzyńska, Annapl
dc.contributor.reviewerNiżegorodcew, Anna - 130980 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:37:03Z
dc.date.available2020-07-25T01:37:03Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-87927-166932pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196457
dc.languageengpl
dc.subject.enteaching writing, macro and micro level, matura examination, feedbackpl
dc.subject.plnauczanie pisania, poziomy makro i mikro, egzamin maturalny, informacja zwrotna nauczycielapl
dc.titleHelping Polish students write exam-related tasks.pl
dc.title.alternativeRozwijanie umiejętności pisania zadań egzaminacyjnych na poziomie szkoły średniej w Polscepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to determine the troublesome language aspects for the subjects taking part in the research and consequently attempt to improve their writing skills by providing individual feedback and organising authentic language practice. As far as the macro level is concerned, the content, the form, overall vocabulary and accuracy were investigated when assessing the subjects' letters. In the micro approach, it was decided to focus on language accuracy on the level of individual sentences, adapted from the subjects' letters after assessment, due to the findings in the pre-training task.Chapter One aims to introduce a theoretical background concerned with teaching writing along with the external examination requirements in a modern foreign language in Poland. Moreover, a brief explanation of the assessment procedures is presented on the basis of model answers provided by the Central Examination Commission (Centralna Komisja Edukacyjna - CKE). Additionally, this part of the thesis focuses on L2 errors, which are inevitable in the writing process, and their significance in the language learning process. Consequently, teacher feedback - the types and the role it plays in L2 acquisition - is also investigated.Chapter Two involves a description of the study carried out on fourteen senior high school students in Poland. The research has been developed in the framework of action research with a pre-training and post-training task analysis taking into account the macro and micro aspects of teaching and learning writing. Moreover, the subjects' exemplary letters written during the investigation are presented with the analyses. The discussion of the obtained results and implications along with a critical overview of the external examination in a modern foreign language in Poland are all included in this thesis.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było określenie aspektów językowych przysparzających trudności uczniom, objętych badaniem i w rezultacie podjęcie próby udoskonalenia umiejętności pisania poprzez dostarczenie indywidualnej informacji zwrotnej i przygotowanie autentycznych ćwiczeń językowych. Na poziomie makro, treść, forma, ogólne słownictwo i poprawność zostały poddane analizie w trakcie oceniania listów uczniów. W podejściu mikro, zdecydowano się skoncentrować na poprawności językowej na poziomie poszczególnych zdań, zaadaptowanych z listów uczniów po ich ocenieniu, z powodu wniosków wynikających z działania przedszkoleniowego.Celem rozdziału pierwszego jest wprowadzenie teoretycznych podstaw dotyczących nauczania pisania w powiązaniu z wymaganiami egzaminów zewnętrznych z języka obcego nowożytnego w Polsce. Ponadto, zaprezentowano zwięźle procedury oceniania na podstawie modelowych odpowiedzi przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – CKE. Dodatkowo, ta część pracy koncentruje się na błędach popełnianych w drugim języku – L2, które są nieuniknione w procesie pisania. W konsekwencji, informacja zwrotna dostarczona przez nauczyciela – rodzaje i rola, jaką ona odgrywa w akwizycji L2 – jest również przedmiotem analizy.Rozdział drugi zawiera opis badania przeprowadzonego na czternastoosobowej grupie uczniów szkoły średniej w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wykorzystując metodologię „action research” (badania w działaniu) łącznie z analizą działania przedszkoleniowego i poszkoleniowego biorąc pod uwagę makro i mikro aspekty nauczania i uczenia się pisania. Ponadto, przedstawiono przykładowe listy biorących udział w badaniu, napisane w trakcie jego trwania oraz ich analizę. Praca zawiera również dyskusję na temat uzyskanych wyników i implikacji razem z krytycznym omówieniem egzaminu zewnętrznego z języka obecego nowożytnego w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Niżegorodcew, Anna - 130980
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Biedrzyńska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Niżegorodcew, Anna - 130980
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:37:03Z
dc.date.available
2020-07-25T01:37:03Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-87927-166932
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196457
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
teaching writing, macro and micro level, matura examination, feedback
dc.subject.plpl
nauczanie pisania, poziomy makro i mikro, egzamin maturalny, informacja zwrotna nauczyciela
dc.titlepl
Helping Polish students write exam-related tasks.
dc.title.alternativepl
Rozwijanie umiejętności pisania zadań egzaminacyjnych na poziomie szkoły średniej w Polsce
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Wola Rzedzinska
1

No access

No Thumbnail Available