Model opieki nad ciężarną z rozpoznanym stanem przedrzucawkowym.

licenciate
dc.abstract.enPreeclampsia represents a case occuring in pregnants, parturients and maternities both hypertension and proteinuria. As its complication the mother can suffer from haemorrhage to CNS, oedema, HELLP syndrome, renal or circulatory system failure. Considering the conceptus, it will effect significant hypoxia, hypotrophy, preterm birth and even intrauterine death.Crucial consequence in the complication prevention of that affliction has taking individually picked care. My thesis is written on the grounds of analysis of medical literature mainly published in science periodicals. The first part of it presents physiological modifications that appear to be during pregnancy in the circulatory system, but also pre-eclampsia risk factor, its aetiology, pathogenesis and possible complications. This issue constitutes the background of overall treatment and medical care policy the patient is encompassed. The second part shows the pregnant patient care suffering from pre-eclampsia case. The definition of the model care is discussed and the suggested midwife operation that she should realise in the course of such a patient attention.pl
dc.abstract.plStan przedrzucawkowy to jednostka chorobowa polegająca na jednoczesnym występowaniu u ciężarnych, rodzących lub położnic nadciśnienia oraz białkomoczu. Powikłaniem mogą być np. krwotoki do OUN, obrzęk płuc, zespół HELLP, niewydolność nerek, czy niewydolność krążenia. U płodu natomiast stan ten może prowadzić do znacznego niedotlenienia, hipotrofii, wcześniactwa i zgonu wewnątrzmacicznego. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu powikłaniom stanu przedrzucawkowego ma stosowanie indywidualnie dobranej opieki. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały zmiany fizjologiczne, które zachodzą w trakcie ciąży w układzie krążenia, czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego, jego etiologia, patogeneza i możliwe powikłania, a także ogólne zasady leczenia i opieki nad pacjentką. W drugiej części natomiast przestawiono model opieki nad ciężarną ze stanem przedrzucawkowym – omówiona została definicja modelu opieki oraz zaproponowano działania jakie powinna wykonywać położna w opiece nad pacjentka z takim schorzeniem.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.authorWalków, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:00:38Z
dc.date.available2020-07-26T11:00:38Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-93961-162185pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201632
dc.languagepolpl
dc.subject.enhypertension, preeclampsia, model of carepl
dc.subject.plnadciśnienie, stan przedrzucawkowy, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad ciężarną z rozpoznanym stanem przedrzucawkowym.pl
dc.title.alternativeThe model care of the pregnant woman suffering from pre-eclampsia.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Preeclampsia represents a case occuring in pregnants, parturients and maternities both hypertension and proteinuria. As its complication the mother can suffer from haemorrhage to CNS, oedema, HELLP syndrome, renal or circulatory system failure. Considering the conceptus, it will effect significant hypoxia, hypotrophy, preterm birth and even intrauterine death.Crucial consequence in the complication prevention of that affliction has taking individually picked care. My thesis is written on the grounds of analysis of medical literature mainly published in science periodicals. The first part of it presents physiological modifications that appear to be during pregnancy in the circulatory system, but also pre-eclampsia risk factor, its aetiology, pathogenesis and possible complications. This issue constitutes the background of overall treatment and medical care policy the patient is encompassed. The second part shows the pregnant patient care suffering from pre-eclampsia case. The definition of the model care is discussed and the suggested midwife operation that she should realise in the course of such a patient attention.
dc.abstract.plpl
Stan przedrzucawkowy to jednostka chorobowa polegająca na jednoczesnym występowaniu u ciężarnych, rodzących lub położnic nadciśnienia oraz białkomoczu. Powikłaniem mogą być np. krwotoki do OUN, obrzęk płuc, zespół HELLP, niewydolność nerek, czy niewydolność krążenia. U płodu natomiast stan ten może prowadzić do znacznego niedotlenienia, hipotrofii, wcześniactwa i zgonu wewnątrzmacicznego. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu powikłaniom stanu przedrzucawkowego ma stosowanie indywidualnie dobranej opieki. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały zmiany fizjologiczne, które zachodzą w trakcie ciąży w układzie krążenia, czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego, jego etiologia, patogeneza i możliwe powikłania, a także ogólne zasady leczenia i opieki nad pacjentką. W drugiej części natomiast przestawiono model opieki nad ciężarną ze stanem przedrzucawkowym – omówiona została definicja modelu opieki oraz zaproponowano działania jakie powinna wykonywać położna w opiece nad pacjentka z takim schorzeniem.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.authorpl
Walków, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:00:38Z
dc.date.available
2020-07-26T11:00:38Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-93961-162185
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201632
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hypertension, preeclampsia, model of care
dc.subject.plpl
nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad ciężarną z rozpoznanym stanem przedrzucawkowym.
dc.title.alternativepl
The model care of the pregnant woman suffering from pre-eclampsia.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
99
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Lublin
8
Katowice
5
Krakow
5
Wroclaw
5
Clonee
3
Poznan
3
Rzeszów
3
Konin
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available