Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowych

licenciate
dc.abstract.enIn this paper there is presented description of the experiments carried out with the magneto-optical trap. At the beginning the principles of trapping and cooling atoms are presented. The second part of the thesis covers briefly the theoretical basics of atom and electromagnetic wave interactions, in classical and quantum approach. In principle the magnetic field changes the structure of energy levels of the atom, which results as change in macroscopic refractive index. In next paraghraph there is a description of computer program made ​​by the author, which recors data at high time resolution form the osciloscope. In the last part results are shown, especially observations of the Larmor precession using magnetorotation.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiam opis eksperymentów przeprowadzonych z wykorzystaniem pułapki magneto-optycznej badających oddziaływanie światła z chmurą zimnych atomów. Na początku opisuję zasady pułapkowania i chłodzenia atomów. Następnie przedstawiam opis oddziaływania fal elektromagnetycznych z atomami w podejściu klasycznym i kwantowym. Pole magnetyczne zmienia strukturę poziomów energetycznych atomu, co objawia się zmianą makroskopowej wielkości, jaką jest współczynnik załamania ośrodka. W pracy zawarto opis pomiarów sygnału magnetorotacji, który związany jest ze współczynnikiem załamania. W części doświadczalnej pracy znajduje się opis pułpki magnetooptycznej oraz wykonanego przez autora programu polarymetr.vi, który umożliwia rejestrację danych z dużą rozdzielczością czasową. Na końcu przedstawiam opis otrzymanych rezultatów.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.contributor.advisorZachorowski, Jerzy - 102057 pl
dc.contributor.authorStanik, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerGawlik, Wojciech - 101804 pl
dc.contributor.reviewerZachorowski, Jerzy - 102057 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:38:26Z
dc.date.available2020-07-24T08:38:26Z
dc.date.submitted2012-06-29pl
dc.fieldofstudyfizyka teoretycznapl
dc.identifier.apddiploma-67248-96164pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180672
dc.languagepolpl
dc.subject.enmagnetorotation, refractive index, DAQpl
dc.subject.plmagnetorotacja, współczynnik załamania, DAQpl
dc.titleEfekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowychpl
dc.title.alternativeMagnetorotation in cold atomic gasespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper there is presented description of the experiments carried out with the magneto-optical trap. At the beginning the principles of trapping and cooling atoms are presented. The second part of the thesis covers briefly the theoretical basics of atom and electromagnetic wave interactions, in classical and quantum approach. In principle the magnetic field changes the structure of energy levels of the atom, which results as change in macroscopic refractive index. In next paraghraph there is a description of computer program made ​​by the author, which recors data at high time resolution form the osciloscope. In the last part results are shown, especially observations of the Larmor precession using magnetorotation.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiam opis eksperymentów przeprowadzonych z wykorzystaniem pułapki magneto-optycznej badających oddziaływanie światła z chmurą zimnych atomów. Na początku opisuję zasady pułapkowania i chłodzenia atomów. Następnie przedstawiam opis oddziaływania fal elektromagnetycznych z atomami w podejściu klasycznym i kwantowym. Pole magnetyczne zmienia strukturę poziomów energetycznych atomu, co objawia się zmianą makroskopowej wielkości, jaką jest współczynnik załamania ośrodka. W pracy zawarto opis pomiarów sygnału magnetorotacji, który związany jest ze współczynnikiem załamania. W części doświadczalnej pracy znajduje się opis pułpki magnetooptycznej oraz wykonanego przez autora programu polarymetr.vi, który umożliwia rejestrację danych z dużą rozdzielczością czasową. Na końcu przedstawiam opis otrzymanych rezultatów.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.contributor.advisorpl
Zachorowski, Jerzy - 102057
dc.contributor.authorpl
Stanik, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Gawlik, Wojciech - 101804
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowski, Jerzy - 102057
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:38:26Z
dc.date.available
2020-07-24T08:38:26Z
dc.date.submittedpl
2012-06-29
dc.fieldofstudypl
fizyka teoretyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-67248-96164
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180672
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
magnetorotation, refractive index, DAQ
dc.subject.plpl
magnetorotacja, współczynnik załamania, DAQ
dc.titlepl
Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowych
dc.title.alternativepl
Magnetorotation in cold atomic gases
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available