Wpływ treningu muzycznego na zdolność przetwarzania słuchowego

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to find arguments for the possibility of using music training to improve the functioning of auditory processing and as a rehabilitation strategy to overcome deficits in auditory processing and speech perception and in people with hearing and language problems. The studies on auditory processing, auditory working memory, speech understanding in noise, phonetic categorization, phonemic discrimination and phonological awareness were analyzed. Emotional and social problems resulting from auditory processing disorders were also taken into account. The results of the research presented in this paper provide evidence that musical training is moving to non-musical domains and emphasize the importance of considering music training when assessing the performance of this task in a clinical setting.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest znalezienie argumentów stojących za możliwością wykorzystania treningu muzycznego w celu poprawienia funkcjonowania przetwarzania słuchowego oraz jako strategii rehabilitacji w celu przezwyciężenia deficytów w przetwarzaniu słuchowym i percepcji mowy oraz u osób z problemami ze słuchem i językiem. Analizie zostały poddane badania dotyczące przetwarzania słuchowego, słuchowej pamięci roboczej, rozumienia mowy w szumie, kategoryzacji fonetycznej, dyskryminacji fonemicznej oraz świadomości fonologicznej. Uwzględnione zostały również problemy emocjonalno-społeczne wynikające z zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wyniki przedstawionych w pracy badań dostarczają dowodów na to, że trening muzyczny przenosi się do dziedzin nie-muzycznych oraz podkreślają znaczenie uwzględnienia treningu muzycznego podczas oceny wykonania tego zadania w warunkach klinicznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOrzechowski, Jarosław - 131195 pl
dc.contributor.authorKrupa, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Jarosław - 131195 pl
dc.contributor.reviewerGruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:25:14Z
dc.date.available2020-10-21T19:25:14Z
dc.date.submitted2020-09-23pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-145274-197790pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250339
dc.languagepolpl
dc.subject.enmusic training, auditory processingpl
dc.subject.pltrening muzyczny, przetwarzanie słuchowepl
dc.titleWpływ treningu muzycznego na zdolność przetwarzania słuchowegopl
dc.title.alternativeInfluence of music training on auditory processingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to find arguments for the possibility of using music training to improve the functioning of auditory processing and as a rehabilitation strategy to overcome deficits in auditory processing and speech perception and in people with hearing and language problems. The studies on auditory processing, auditory working memory, speech understanding in noise, phonetic categorization, phonemic discrimination and phonological awareness were analyzed. Emotional and social problems resulting from auditory processing disorders were also taken into account. The results of the research presented in this paper provide evidence that musical training is moving to non-musical domains and emphasize the importance of considering music training when assessing the performance of this task in a clinical setting.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest znalezienie argumentów stojących za możliwością wykorzystania treningu muzycznego w celu poprawienia funkcjonowania przetwarzania słuchowego oraz jako strategii rehabilitacji w celu przezwyciężenia deficytów w przetwarzaniu słuchowym i percepcji mowy oraz u osób z problemami ze słuchem i językiem. Analizie zostały poddane badania dotyczące przetwarzania słuchowego, słuchowej pamięci roboczej, rozumienia mowy w szumie, kategoryzacji fonetycznej, dyskryminacji fonemicznej oraz świadomości fonologicznej. Uwzględnione zostały również problemy emocjonalno-społeczne wynikające z zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wyniki przedstawionych w pracy badań dostarczają dowodów na to, że trening muzyczny przenosi się do dziedzin nie-muzycznych oraz podkreślają znaczenie uwzględnienia treningu muzycznego podczas oceny wykonania tego zadania w warunkach klinicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Orzechowski, Jarosław - 131195
dc.contributor.authorpl
Krupa, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Jarosław - 131195
dc.contributor.reviewerpl
Gruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:25:14Z
dc.date.available
2020-10-21T19:25:14Z
dc.date.submittedpl
2020-09-23
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-145274-197790
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250339
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
music training, auditory processing
dc.subject.plpl
trening muzyczny, przetwarzanie słuchowe
dc.titlepl
Wpływ treningu muzycznego na zdolność przetwarzania słuchowego
dc.title.alternativepl
Influence of music training on auditory processing
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
2
Dublin
1
Lubliniec
1
Poznan
1
Rybnik
1
Włocławek
1
Żory
1

No access

No Thumbnail Available