Żółtaczki okresu noworodkowego.

licenciate
dc.abstract.enJaundice is one of the most common clinical symptoms in neonates. It is observed in both full-term and pre-term infants. Infancy is the only period of human life whenhyperbilirubinemia may not require medical treatment. However, the level of skin discoloration (yellowing) should be monitored constantly so a thin line between physiological and pathological jaundice wouldn’t be missed. Moreover, it should be examined whether an infant belongs to a risk group. Hyperbilirubinemia, which is treated improperly may lead to central nervous system damage and even death. That is why knowledge about diagnosis and management of neonatal jaundice is very important.The purpose of this study is to present the latest findings concerning therapeutic interventions in various types of neonatal jaundice.A non-invasive method of transcutaneous measurement of bilirubin concentration has gained popularity during recent years. This method of patient monitoring has allowed to decrease the number of infants with bilirubin levels believed to be a threat to the central nervous system.Additionally, phototherapy is applied, which has recently become very effective due to new types of lamps. Haemolytic jaundice in infants may also be treated with intravenousimmunoglobulin therapy (IgG).pl
dc.abstract.plŻółtaczka jest jednym z najczęściej obserwowanych objawów klinicznych u noworodków. Dotyczy zarówno dzieci urodzonych w terminie, jak i przedwcześnie.Okres noworodkowy jest jedynym w życiu człowieka okresem, kiedy hiperbilirubinemia może nie wymagać leczenia. Aby nie przeoczyć cienkiej granicy pomiędzy żółtaczką fizjologiczną a patologią, należy stale monitorować stopień zażółcenia powłok skórnych, a także dokładnie ustalić ewentualną przynależność do grup ryzyka. Hiperbilirubinemia, która nie zostanie odpowiednio leczona może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego a nawet do zgonu, dlatego tak bardzo istotna jest znajomość zasad postępowania z żółtaczką w okresie noworodkowym. Celem pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej postępowania terapeutycznego w czasie występowania różnego rodzaju żółtaczek okresu noworodkowego.W ostatnich latach co raz częściej wykorzystywana jest nieinwazyjna metoda przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny. Dzięki monitorowaniu z użyciem tej metody rzadziej stężenia bilirubiny przekraczają wartości oceniane za zagrażające ośrodkowemu układowi nerwowemu. Stosuje się również fototerapię, która dzięki nowoczesnym lampom jest coraz bardziej skuteczna. W leczeniu choroby hemolitycznej noworodków efektywne jest dożylne stosowanie IgG.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorZabierowska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:43:48Z
dc.date.available2020-07-23T22:43:48Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64454-64649pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178011
dc.languagepolpl
dc.subject.enneonate, hyperbilirubinemia, neonatal jaundicepl
dc.subject.plnoworodek, hiperbilirubinemia, żółtaczka noworodkowapl
dc.titleŻółtaczki okresu noworodkowego.pl
dc.title.alternativeHepatitises in the neonatal periodpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Jaundice is one of the most common clinical symptoms in neonates. It is observed in both full-term and pre-term infants. Infancy is the only period of human life whenhyperbilirubinemia may not require medical treatment. However, the level of skin discoloration (yellowing) should be monitored constantly so a thin line between physiological and pathological jaundice wouldn’t be missed. Moreover, it should be examined whether an infant belongs to a risk group. Hyperbilirubinemia, which is treated improperly may lead to central nervous system damage and even death. That is why knowledge about diagnosis and management of neonatal jaundice is very important.The purpose of this study is to present the latest findings concerning therapeutic interventions in various types of neonatal jaundice.A non-invasive method of transcutaneous measurement of bilirubin concentration has gained popularity during recent years. This method of patient monitoring has allowed to decrease the number of infants with bilirubin levels believed to be a threat to the central nervous system.Additionally, phototherapy is applied, which has recently become very effective due to new types of lamps. Haemolytic jaundice in infants may also be treated with intravenousimmunoglobulin therapy (IgG).
dc.abstract.plpl
Żółtaczka jest jednym z najczęściej obserwowanych objawów klinicznych u noworodków. Dotyczy zarówno dzieci urodzonych w terminie, jak i przedwcześnie.Okres noworodkowy jest jedynym w życiu człowieka okresem, kiedy hiperbilirubinemia może nie wymagać leczenia. Aby nie przeoczyć cienkiej granicy pomiędzy żółtaczką fizjologiczną a patologią, należy stale monitorować stopień zażółcenia powłok skórnych, a także dokładnie ustalić ewentualną przynależność do grup ryzyka. Hiperbilirubinemia, która nie zostanie odpowiednio leczona może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego a nawet do zgonu, dlatego tak bardzo istotna jest znajomość zasad postępowania z żółtaczką w okresie noworodkowym. Celem pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej postępowania terapeutycznego w czasie występowania różnego rodzaju żółtaczek okresu noworodkowego.W ostatnich latach co raz częściej wykorzystywana jest nieinwazyjna metoda przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny. Dzięki monitorowaniu z użyciem tej metody rzadziej stężenia bilirubiny przekraczają wartości oceniane za zagrażające ośrodkowemu układowi nerwowemu. Stosuje się również fototerapię, która dzięki nowoczesnym lampom jest coraz bardziej skuteczna. W leczeniu choroby hemolitycznej noworodków efektywne jest dożylne stosowanie IgG.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Zabierowska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:43:48Z
dc.date.available
2020-07-23T22:43:48Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64454-64649
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178011
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
neonate, hyperbilirubinemia, neonatal jaundice
dc.subject.plpl
noworodek, hiperbilirubinemia, żółtaczka noworodkowa
dc.titlepl
Żółtaczki okresu noworodkowego.
dc.title.alternativepl
Hepatitises in the neonatal period
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
155
Views per month
Views per city
Warsaw
37
Wroclaw
10
Lublin
9
Krakow
7
Poznan
7
Stargard
7
Bialystok
4
Przasnysz
4
Babice
3
Gdansk
3

No access

No Thumbnail Available