DOCHODY WŁASNE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012

master
dc.abstract.enThe execution of duties that a municipality, as a public body, is responsible for, is directly linked to the revenue that is available to that municipality. To achieve that aim a properly functioning system of revenues is necessary. The scope and character of that revenue, as well as the municipality budget balancing mechanism both have a profound influence on the stage of completion of tasks that the muncipiality governance is accountable for. Because of that, the competence of muncipiality authorities as far as creation of revenue is concerned is one of the most important measures of independence of these authorities.The aim of this work is to showcase and characterize the revenue of the city of Kraków in years 2010-2012. The work, divided into three chapters, approaches the subject both from theoretical and practical perspective. The first chapter presents a general characteristic of the municipality budget, taking into account the meaning of that term, as well as the construction and functions of the budget. It also tackles the issue of revenue and budget spending. In this chapter the financial independence of municipal authorities is also discussed.The second chapter concentrates on the sources of revenue for the municipal budget and includes an in-depth characteristic of the internal revenue from local taxes, Inland Revenue taxes, fees, income from properties, share in taxes constituting the revenue of the state budget, as well as the external income, from subventions and dotations. The third chapter is predominantly concerned with the analysis of execution of the municipality budget of Kraków, in years 2010-2012. Main focus is on the characterization of the role and position of internal revenue within the budget structure of the aforementioned local government unit. A number of tables and charts included in this chapter showcases the changes in the city budget that occurred in the period analysed.pl
dc.abstract.plRealizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciążących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia jej dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu powinien służyć m. in. odpowiednio funkcjonujący system dochodów. Zakres i charakter tych dochodów oraz mechanizm równoważenia budżetu gminy w istotny sposób wpływają na stopień realizacji zadań ciążących na władzach gminy. Dlatego też kompetencje organów gminnych w zakresie kształtowania dochodów są jednym z najważniejszych mierników samodzielności jej władz.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i charakterystyka dochodów miasta Krakowa w latach 2010-2012, głównie dochodów własnych. Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i składa się z trzech rozdziałów.Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę budżetu gminy, uwzględniając znaczenie tego pojęcia, elementy konstrukcji i funkcje budżetu. Przybliża również pojęcie dochodów i wydatków budżetowych. W rozdziale tym scharakteryzowano także samodzielność finansową gminy.Rozdział drugi koncentruje się na źródłach dochodów budżetowych gminy i zawiera szczegółową charakterystykę dochodów własnych według podziału na podatki lokalne, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty, dochody z mienia oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także dochodów obcych, obejmujących subwencje i dotacje.Rozdział trzeci opiera się przede wszystkim na analizie wykonania dochodów budżetu miasta Krakowa w latach 2010-2012. Zasadnicza uwaga została poświęcona określeniu roli i pozycji dochodów własnych – zwłaszcza z tytułu podatków i opłat w strukturze budżetu tej jednostki samorządowej. Liczne tabele i wykresy znajdujące się w tym rozdziale przedstawiają jak kształtowały się dochody budżetu miasta w badanym okresie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDumas, Anna - 132931 pl
dc.contributor.authorBator, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerDumas, Anna - 132931 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:35:54Z
dc.date.available2020-07-24T21:35:54Z
dc.date.submitted2013-10-28pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-83234-81392pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192703
dc.languagepolpl
dc.subject.enInternal Revenue, local taxes, fees, local government budgetpl
dc.subject.pldochody własne, podatki lokalne, opłaty, budżet gminypl
dc.titleDOCHODY WŁASNE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012pl
dc.title.alternativeInternal revenue as the main source of income for the city of Kraków in years 2010- 2012pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The execution of duties that a municipality, as a public body, is responsible for, is directly linked to the revenue that is available to that municipality. To achieve that aim a properly functioning system of revenues is necessary. The scope and character of that revenue, as well as the municipality budget balancing mechanism both have a profound influence on the stage of completion of tasks that the muncipiality governance is accountable for. Because of that, the competence of muncipiality authorities as far as creation of revenue is concerned is one of the most important measures of independence of these authorities.The aim of this work is to showcase and characterize the revenue of the city of Kraków in years 2010-2012. The work, divided into three chapters, approaches the subject both from theoretical and practical perspective. The first chapter presents a general characteristic of the municipality budget, taking into account the meaning of that term, as well as the construction and functions of the budget. It also tackles the issue of revenue and budget spending. In this chapter the financial independence of municipal authorities is also discussed.The second chapter concentrates on the sources of revenue for the municipal budget and includes an in-depth characteristic of the internal revenue from local taxes, Inland Revenue taxes, fees, income from properties, share in taxes constituting the revenue of the state budget, as well as the external income, from subventions and dotations. The third chapter is predominantly concerned with the analysis of execution of the municipality budget of Kraków, in years 2010-2012. Main focus is on the characterization of the role and position of internal revenue within the budget structure of the aforementioned local government unit. A number of tables and charts included in this chapter showcases the changes in the city budget that occurred in the period analysed.
dc.abstract.plpl
Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciążących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia jej dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu powinien służyć m. in. odpowiednio funkcjonujący system dochodów. Zakres i charakter tych dochodów oraz mechanizm równoważenia budżetu gminy w istotny sposób wpływają na stopień realizacji zadań ciążących na władzach gminy. Dlatego też kompetencje organów gminnych w zakresie kształtowania dochodów są jednym z najważniejszych mierników samodzielności jej władz.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i charakterystyka dochodów miasta Krakowa w latach 2010-2012, głównie dochodów własnych. Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i składa się z trzech rozdziałów.Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę budżetu gminy, uwzględniając znaczenie tego pojęcia, elementy konstrukcji i funkcje budżetu. Przybliża również pojęcie dochodów i wydatków budżetowych. W rozdziale tym scharakteryzowano także samodzielność finansową gminy.Rozdział drugi koncentruje się na źródłach dochodów budżetowych gminy i zawiera szczegółową charakterystykę dochodów własnych według podziału na podatki lokalne, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, opłaty, dochody z mienia oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także dochodów obcych, obejmujących subwencje i dotacje.Rozdział trzeci opiera się przede wszystkim na analizie wykonania dochodów budżetu miasta Krakowa w latach 2010-2012. Zasadnicza uwaga została poświęcona określeniu roli i pozycji dochodów własnych – zwłaszcza z tytułu podatków i opłat w strukturze budżetu tej jednostki samorządowej. Liczne tabele i wykresy znajdujące się w tym rozdziale przedstawiają jak kształtowały się dochody budżetu miasta w badanym okresie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dumas, Anna - 132931
dc.contributor.authorpl
Bator, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Dumas, Anna - 132931
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:35:54Z
dc.date.available
2020-07-24T21:35:54Z
dc.date.submittedpl
2013-10-28
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-83234-81392
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192703
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Internal Revenue, local taxes, fees, local government budget
dc.subject.plpl
dochody własne, podatki lokalne, opłaty, budżet gminy
dc.titlepl
DOCHODY WŁASNE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012
dc.title.alternativepl
Internal revenue as the main source of income for the city of Kraków in years 2010- 2012
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Szczecin
2
Zelow
2
Boardman
1
Chicago
1
Libusza
1
Lublin
1
Opatow
1

No access

No Thumbnail Available