Procesy prowadzące do powstania niezwykłych form geomorfologicznych rezerwatu „Pobity Kamani" koło Warny

licenciate
dc.abstract.enThe „Pobita Kamani” geological phenomenon is located in north-eastern Bulgaria in the Varna region. It consists spectacular rock forms: columns, rock pipes and chimneys up to several meters in height and over 1 meter in diameter. These concretions are exposed by recent erosion from Eocene sands and sandstones. "Pobiti Kamani" is located on the eastern tectonic boundary of the Moesian Platform, which is the Balkanides foreland. Complementary geological research including field studies, petrological studies, inorganic geochemistry and biomarker analysis reveals the nature of these tubular concretions. Mapping shoved that the concretions occures in the linear aray trening NNW-SSE and NNE-SSW, suggesting an important role of fault systems in the basement. Values of δ13C for the carbonates concretions of about −44‰ VPDB show that carbon is primarily derived from oxidation of organic matter. In concretions there are unique for archaea biomarkers including biphytan ethers and bacterial iso-methyl fatty acids biomarkers. All the identified biomarkers have extremely low δ13C values in the range of −120 ‰. This suggests that the concretions formation was related to methane oxidation associated with bacterial reduction of sulphates by archaeo-bacterial consortia. The values of δ18O for the carbonates recorded in the concretions are in the range +1 to −9‰, suggesting crystallisation from mixing of meteorite end member (δ18O to −9 ‰) with seewater (δ18O ~ +1‰). Summarizing, the concretions were formed in shallow sea, due to submarine biogenic oxidation of methane in the zones of its seepage associated with the faults providing the path ways for the fluids migration in the basement.pl
dc.abstract.plRezerwat „Pobity Kamani” znajdujący się w północno-wschodniej Bułgarii w rejonie Warny, znany jest z występowania spektakularnych form skalnych: kolumn, skalnych form rurowych, czy kominów do kilku metrów wysokości oraz średnicy ponad 1 metra. Są to konkrecje odsłonięte przez erozje z piaskowców eocenu. „Pobiti Kamani” znajduje się na południowo-wschodniej granicy jednostki tektonicznej tzw. platformy mezyjskiej, która stanowi przedpole Bałkanidów. Komplementarne badania geologiczne, tj. badania terenowe, petrologiczne, geochemii nieorganicznej oraz analizy biomarkerów przybliżają historię powstania tych konkrecji rurowych. Wykartowanie tych form wykazało, iż konkrecje grupują się liniowo w kierunku NNW-SSE oraz NNE-SSW, sugerując iż istotną rolę w ich powstaniu odegrał system uskoków w podłożu. Wartości δ13C dla węglanów konkrecji wynoszące około −44‰ VPDB sugeruje, iż węgiel głównie pochodzi z utleniania substancji organicznej. W konkrecjach stwierdzono unikalne dla archea biomarkery typy eterów bifytanowych oraz bakteryjne biomarkery typu izo-metylowych estrów kwasów tłuszczowych. Wszystkie rozpoznane biomarkery mają niezwykle niskie δ13C w zakresie −120‰. Sugeruje to, że proces powstawania konkrecji związany był z utlenianiem metanu w związku z bakteryjną redukcją siarczanów przez konsorcja archeonowo-bakteryjne. Wartości δ18O dla węglanów wahają się na poziomie od +1‰ do −9‰, czyli wartość δ18O zapisana w konkrecjach sugeruje krystalizację z mieszających się roztworów meteorycznych (δ18O do −9‰) z wodami morskimi (δ18O ~+1‰). Podsumowując, konkrecje powstawały w płytkim morzu, na skutek biogenicznego utleniania metanu w strefach jego wycieków wzdłuż zluźnień tektonicznych w podłożu będących drogami migracji roztworów.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRospondek, Mariusz - 131698 pl
dc.contributor.authorMurawska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerRospondek, Mariusz - 131698 pl
dc.contributor.reviewerSzulc, Joachim - 132263 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:04:01Z
dc.date.available2020-07-27T05:04:01Z
dc.date.submitted2017-07-11pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-112595-162341pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218152
dc.languagepolpl
dc.subject.enCarbonates concretions, Eocene, methane seepage, geochemistry, isotopes, biomarkers, Varna.pl
dc.subject.plKonkrecje węglanowe, eocen, podwodne wycieki metanu, geochemia, izotopy, biomarkery, Varna.pl
dc.titleProcesy prowadzące do powstania niezwykłych form geomorfologicznych rezerwatu „Pobity Kamani" koło Warnypl
dc.title.alternativeThe processes that lead to unusual geomorphological forms in reserve "Pobity Kamani" near Varnapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The „Pobita Kamani” geological phenomenon is located in north-eastern Bulgaria in the Varna region. It consists spectacular rock forms: columns, rock pipes and chimneys up to several meters in height and over 1 meter in diameter. These concretions are exposed by recent erosion from Eocene sands and sandstones. "Pobiti Kamani" is located on the eastern tectonic boundary of the Moesian Platform, which is the Balkanides foreland. Complementary geological research including field studies, petrological studies, inorganic geochemistry and biomarker analysis reveals the nature of these tubular concretions. Mapping shoved that the concretions occures in the linear aray trening NNW-SSE and NNE-SSW, suggesting an important role of fault systems in the basement. Values of δ13C for the carbonates concretions of about −44‰ VPDB show that carbon is primarily derived from oxidation of organic matter. In concretions there are unique for archaea biomarkers including biphytan ethers and bacterial iso-methyl fatty acids biomarkers. All the identified biomarkers have extremely low δ13C values in the range of −120 ‰. This suggests that the concretions formation was related to methane oxidation associated with bacterial reduction of sulphates by archaeo-bacterial consortia. The values of δ18O for the carbonates recorded in the concretions are in the range +1 to −9‰, suggesting crystallisation from mixing of meteorite end member (δ18O to −9 ‰) with seewater (δ18O ~ +1‰). Summarizing, the concretions were formed in shallow sea, due to submarine biogenic oxidation of methane in the zones of its seepage associated with the faults providing the path ways for the fluids migration in the basement.
dc.abstract.plpl
Rezerwat „Pobity Kamani” znajdujący się w północno-wschodniej Bułgarii w rejonie Warny, znany jest z występowania spektakularnych form skalnych: kolumn, skalnych form rurowych, czy kominów do kilku metrów wysokości oraz średnicy ponad 1 metra. Są to konkrecje odsłonięte przez erozje z piaskowców eocenu. „Pobiti Kamani” znajduje się na południowo-wschodniej granicy jednostki tektonicznej tzw. platformy mezyjskiej, która stanowi przedpole Bałkanidów. Komplementarne badania geologiczne, tj. badania terenowe, petrologiczne, geochemii nieorganicznej oraz analizy biomarkerów przybliżają historię powstania tych konkrecji rurowych. Wykartowanie tych form wykazało, iż konkrecje grupują się liniowo w kierunku NNW-SSE oraz NNE-SSW, sugerując iż istotną rolę w ich powstaniu odegrał system uskoków w podłożu. Wartości δ13C dla węglanów konkrecji wynoszące około −44‰ VPDB sugeruje, iż węgiel głównie pochodzi z utleniania substancji organicznej. W konkrecjach stwierdzono unikalne dla archea biomarkery typy eterów bifytanowych oraz bakteryjne biomarkery typu izo-metylowych estrów kwasów tłuszczowych. Wszystkie rozpoznane biomarkery mają niezwykle niskie δ13C w zakresie −120‰. Sugeruje to, że proces powstawania konkrecji związany był z utlenianiem metanu w związku z bakteryjną redukcją siarczanów przez konsorcja archeonowo-bakteryjne. Wartości δ18O dla węglanów wahają się na poziomie od +1‰ do −9‰, czyli wartość δ18O zapisana w konkrecjach sugeruje krystalizację z mieszających się roztworów meteorycznych (δ18O do −9‰) z wodami morskimi (δ18O ~+1‰). Podsumowując, konkrecje powstawały w płytkim morzu, na skutek biogenicznego utleniania metanu w strefach jego wycieków wzdłuż zluźnień tektonicznych w podłożu będących drogami migracji roztworów.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rospondek, Mariusz - 131698
dc.contributor.authorpl
Murawska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Rospondek, Mariusz - 131698
dc.contributor.reviewerpl
Szulc, Joachim - 132263
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:04:01Z
dc.date.available
2020-07-27T05:04:01Z
dc.date.submittedpl
2017-07-11
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-112595-162341
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218152
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Carbonates concretions, Eocene, methane seepage, geochemistry, isotopes, biomarkers, Varna.
dc.subject.plpl
Konkrecje węglanowe, eocen, podwodne wycieki metanu, geochemia, izotopy, biomarkery, Varna.
dc.titlepl
Procesy prowadzące do powstania niezwykłych form geomorfologicznych rezerwatu „Pobity Kamani" koło Warny
dc.title.alternativepl
The processes that lead to unusual geomorphological forms in reserve "Pobity Kamani" near Varna
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Clonee
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Dębica
1
Międzychód
1
Odense
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available