„Wpływ dopaminy na plastyczność synaptyczną kory przedczołowej”

licenciate
dc.abstract.enThe prefrontal cortex, which is playing a critical role in planning complex cognitive behavior, decision making, control of emotions and social behavior, is a dynamic region which undergoes many plastic changes. Neuroplasticity can occur on many different levels, from cellular changes of synaptic efficacy and its cytoarchitecture, to large-scale changes in neural networks. Long-term depression and long-term potentiation are the two most studied forms of long-term plasticity. Dopamine neurons from ventral tegmental area, which widely innervate prefrontal cortex, can modulate functioning of pyramidal neurons and interneurons in cortex. Many physiological studies have shown strong modulatory effect of dopamine on long-term depression and long-term potentiation. However, these plastic changes depend strongly on the enviroment of cells and basal concentration of dopamine. Thus, through modulation of the pyramidal neurons, dopamine can change the state of the prefrontal network and affect many executive and cognition functions, especially working memory.pl
dc.abstract.plKora przedczołowa, pełniąca kluczową rolę w planowaniu złożonych zachowań poznawczych, podejmowaniu decyzji, kontroli emocji i zachowań społecznych, jest rejonem dynamicznym, podlegającym licznym zmianom plastycznym. Neuroplastyczność może objawiać się na wielu różnych poziomach układu nerwowego, od molekularnych zmian efektywności synapsy i jej architektury, do istotnych rearanżacji całej sieci neuronalnej. Długotrwałe osłabienie synaptyczne i długotrwałe wzmocnienie synaptyczne są dwoma najczęściej badanymi formami długotrwałych zmian plastycznych. Neurony dopaminergiczne unerwiające korę przedczołową z pola brzusznego nakrywki, mogą modulować działanie komórek piramidowych i interneuronów kory. Wiele badań fizjologicznych wykazało silny modulujący wpływ dopaminy na długotrwałe wzmocnienie i osłabienie synaptyczne. Jakkolwiek, zmiany te zależą od środowiska komórki oraz tonicznego stężenia dopaminy. Zatem poprzez modulację komórek piramidowych, dopamina może zmieniać stan sieci komórek kory przedczołowej i wpływać na wiele funkcji wykonawczych i poznawczych, w szczególności zaś na pamięć roboczą.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHess, Grzegorz - 128317 pl
dc.contributor.authorTokarska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerHess, Grzegorz - 128317 pl
dc.contributor.reviewerSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:05:15Z
dc.date.available2020-07-24T23:05:15Z
dc.date.submitted2014-07-14pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-85280-144568pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194094
dc.languagepolpl
dc.subject.endopamine, prefrontal, plasticity, LTP, working memorypl
dc.subject.pldopamina, przedczołowa, plastyczność, LTP, pamięć roboczapl
dc.title„Wpływ dopaminy na plastyczność synaptyczną kory przedczołowej”pl
dc.title.alternativeDopaminergic modulation of synaptic plasticity in prefrontal cortexpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The prefrontal cortex, which is playing a critical role in planning complex cognitive behavior, decision making, control of emotions and social behavior, is a dynamic region which undergoes many plastic changes. Neuroplasticity can occur on many different levels, from cellular changes of synaptic efficacy and its cytoarchitecture, to large-scale changes in neural networks. Long-term depression and long-term potentiation are the two most studied forms of long-term plasticity. Dopamine neurons from ventral tegmental area, which widely innervate prefrontal cortex, can modulate functioning of pyramidal neurons and interneurons in cortex. Many physiological studies have shown strong modulatory effect of dopamine on long-term depression and long-term potentiation. However, these plastic changes depend strongly on the enviroment of cells and basal concentration of dopamine. Thus, through modulation of the pyramidal neurons, dopamine can change the state of the prefrontal network and affect many executive and cognition functions, especially working memory.
dc.abstract.plpl
Kora przedczołowa, pełniąca kluczową rolę w planowaniu złożonych zachowań poznawczych, podejmowaniu decyzji, kontroli emocji i zachowań społecznych, jest rejonem dynamicznym, podlegającym licznym zmianom plastycznym. Neuroplastyczność może objawiać się na wielu różnych poziomach układu nerwowego, od molekularnych zmian efektywności synapsy i jej architektury, do istotnych rearanżacji całej sieci neuronalnej. Długotrwałe osłabienie synaptyczne i długotrwałe wzmocnienie synaptyczne są dwoma najczęściej badanymi formami długotrwałych zmian plastycznych. Neurony dopaminergiczne unerwiające korę przedczołową z pola brzusznego nakrywki, mogą modulować działanie komórek piramidowych i interneuronów kory. Wiele badań fizjologicznych wykazało silny modulujący wpływ dopaminy na długotrwałe wzmocnienie i osłabienie synaptyczne. Jakkolwiek, zmiany te zależą od środowiska komórki oraz tonicznego stężenia dopaminy. Zatem poprzez modulację komórek piramidowych, dopamina może zmieniać stan sieci komórek kory przedczołowej i wpływać na wiele funkcji wykonawczych i poznawczych, w szczególności zaś na pamięć roboczą.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Hess, Grzegorz - 128317
dc.contributor.authorpl
Tokarska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Grzegorz - 128317
dc.contributor.reviewerpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:05:15Z
dc.date.available
2020-07-24T23:05:15Z
dc.date.submittedpl
2014-07-14
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-85280-144568
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194094
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dopamine, prefrontal, plasticity, LTP, working memory
dc.subject.plpl
dopamina, przedczołowa, plastyczność, LTP, pamięć robocza
dc.titlepl
„Wpływ dopaminy na plastyczność synaptyczną kory przedczołowej”
dc.title.alternativepl
Dopaminergic modulation of synaptic plasticity in prefrontal cortex
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
10
Krakow
8
Aberystwyth
3
Bielawa
2
Colchester
2
Grodkow
2
Poznan
2
Bydgoszcz
1
Bytom
1

No access

No Thumbnail Available