Ocena zależności pomiędzy sposobem odżywiania a występowaniem wzdęć

master
dc.abstract.enAbdominal bloating is a common symptom among both healthy individuals and patients suffering from functional gastrointestinal disorders. The pathophysiology of bloating is not exactly known, however, among the potential reasons stand out among others, factors associated with feeding, such as overeating, food intolerances, or a heavy consumption of high-energy foods.Aim: The aim of this study was to demonstrate the relationship between lifestyle, diet, and the occurrence of bloating.Material and methods: The study was conducted among patients of the out-patient department of the Department of Gastroenterology and Hepatology, University Hospital in Krakow, and among the inhabitants of one of Krakow's estates. The study group comprised respondents who suffer from bloating and the control group of respondents without bloating. In order to identify dietary factors that influence the formation of flatulence, two questionnaires containing questions about lifestyle, type and frequency of food intake and the incidence of perceived bloating were taken.Results The analysis of the collected material showed statistically significant relationship between the occurrence of flatulence and low physical activity (80% vs 30%), irregularity of a meal time (37% vs 16%) and consumption of pulses (64% vs 26%); p< 0.05. High consumption of whole meal products and fruits dairy products lead to decreased frequency of bloating. No statistically significant differences were found between the frequency of bloating and age as well gender.Conclusions: The occurrence of bloating is higher among people with low physical activity and showing mealtime irregularity. The consumption of pulses results in higher frequency of bloating, whereas the consumption of whole meal products, and fruits leads to decreased frequency of bloating. Age and gender do not correlate with the frequency of bloating.pl
dc.abstract.plWzdęcia brzucha są powszechnym objawem zarówno wśród osób zdrowych jak i u pacjentów chorujących na czynnościowe choroby przewodu pokarmowego. Patofizjologia wzdęć nie jest dokładnie poznana, jednakże wśród potencjalnych przyczyn wyróżnia się między innymi czynniki związane z żywieniem takie jak: spożywanie nadmiernej ilości pokarmu, nietolerancje pokarmowe, spożywanie wysokoenergetycznych bądź ciężkostrawnych pokarmów. Cel pracy: Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy stylem życia, sposobem odżywiania, a występowaniem wzdęć. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród pacjentów Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz wśród mieszkańców jednego z krakowskich osiedli. Grupę badaną stanowili respondenci odczuwający wzdęcia, grupę kontrolną stanowili respondenci nie odczuwający wzdęć. W celu identyfikacji czynników dietetycznych, wpływających na powstawanie wzdęć, posłużono się dwoma kwestionariuszami, zawierającymi pytania dotyczące stylu życia, rodzaju i częstości spożywanej żywności oraz częstości odczuwanych wzdęć.Wyniki: Analiza zebranego materiału wykazała statystycznie częstsze występowanie wzdęć u osób o niskiej aktywności fizycznej (80% vs 30%), spożywających posiłki nieregularnie (37% vs 16%) oraz częściej spożywających nasiona strączkowe (64% vs 26%); p< 0.05. U osób spożywających często produkty z grubego przemiału i owoce rzadziej występowały wzdęcia. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania wzdęć w zależności od płci i wieku.Wnioski: Wzdęcia brzucha występują częściej u osób o niskiej aktywności fizycznej i spożywających nieregularnie posiłki. Spożywanie nasion strączkowych sprzyja występowaniu wzdęć, natomiast częste spożywanie produktów z grubego przemiału i owoców ma działanie ochronne. Płeć i wiek nie mają wpływu na częstość występowania wzdęć.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCibor, Dorota - 129029 pl
dc.contributor.authorJaksender, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerPtak-Belowska, Agata - 133237 pl
dc.contributor.reviewerCibor, Dorota - 129029 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:02:19Z
dc.date.available2020-07-25T00:02:19Z
dc.date.submitted2014-09-24pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-86324-166665pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194987
dc.languagepolpl
dc.subject.enbloating, irritable bowel syndrome, intestinal microflora, diet, life stylepl
dc.subject.plwzdęcie, zespół jelita drażliwego, mikroflora jelitowa, dieta, styl życiapl
dc.titleOcena zależności pomiędzy sposobem odżywiania a występowaniem wzdęćpl
dc.title.alternativeTo assess of the relationship between diet and the occurrence of bloatingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abdominal bloating is a common symptom among both healthy individuals and patients suffering from functional gastrointestinal disorders. The pathophysiology of bloating is not exactly known, however, among the potential reasons stand out among others, factors associated with feeding, such as overeating, food intolerances, or a heavy consumption of high-energy foods.Aim: The aim of this study was to demonstrate the relationship between lifestyle, diet, and the occurrence of bloating.Material and methods: The study was conducted among patients of the out-patient department of the Department of Gastroenterology and Hepatology, University Hospital in Krakow, and among the inhabitants of one of Krakow's estates. The study group comprised respondents who suffer from bloating and the control group of respondents without bloating. In order to identify dietary factors that influence the formation of flatulence, two questionnaires containing questions about lifestyle, type and frequency of food intake and the incidence of perceived bloating were taken.Results The analysis of the collected material showed statistically significant relationship between the occurrence of flatulence and low physical activity (80% vs 30%), irregularity of a meal time (37% vs 16%) and consumption of pulses (64% vs 26%); p< 0.05. High consumption of whole meal products and fruits dairy products lead to decreased frequency of bloating. No statistically significant differences were found between the frequency of bloating and age as well gender.Conclusions: The occurrence of bloating is higher among people with low physical activity and showing mealtime irregularity. The consumption of pulses results in higher frequency of bloating, whereas the consumption of whole meal products, and fruits leads to decreased frequency of bloating. Age and gender do not correlate with the frequency of bloating.
dc.abstract.plpl
Wzdęcia brzucha są powszechnym objawem zarówno wśród osób zdrowych jak i u pacjentów chorujących na czynnościowe choroby przewodu pokarmowego. Patofizjologia wzdęć nie jest dokładnie poznana, jednakże wśród potencjalnych przyczyn wyróżnia się między innymi czynniki związane z żywieniem takie jak: spożywanie nadmiernej ilości pokarmu, nietolerancje pokarmowe, spożywanie wysokoenergetycznych bądź ciężkostrawnych pokarmów. Cel pracy: Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy stylem życia, sposobem odżywiania, a występowaniem wzdęć. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród pacjentów Poradni Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz wśród mieszkańców jednego z krakowskich osiedli. Grupę badaną stanowili respondenci odczuwający wzdęcia, grupę kontrolną stanowili respondenci nie odczuwający wzdęć. W celu identyfikacji czynników dietetycznych, wpływających na powstawanie wzdęć, posłużono się dwoma kwestionariuszami, zawierającymi pytania dotyczące stylu życia, rodzaju i częstości spożywanej żywności oraz częstości odczuwanych wzdęć.Wyniki: Analiza zebranego materiału wykazała statystycznie częstsze występowanie wzdęć u osób o niskiej aktywności fizycznej (80% vs 30%), spożywających posiłki nieregularnie (37% vs 16%) oraz częściej spożywających nasiona strączkowe (64% vs 26%); p< 0.05. U osób spożywających często produkty z grubego przemiału i owoce rzadziej występowały wzdęcia. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania wzdęć w zależności od płci i wieku.Wnioski: Wzdęcia brzucha występują częściej u osób o niskiej aktywności fizycznej i spożywających nieregularnie posiłki. Spożywanie nasion strączkowych sprzyja występowaniu wzdęć, natomiast częste spożywanie produktów z grubego przemiału i owoców ma działanie ochronne. Płeć i wiek nie mają wpływu na częstość występowania wzdęć.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cibor, Dorota - 129029
dc.contributor.authorpl
Jaksender, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Ptak-Belowska, Agata - 133237
dc.contributor.reviewerpl
Cibor, Dorota - 129029
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:02:19Z
dc.date.available
2020-07-25T00:02:19Z
dc.date.submittedpl
2014-09-24
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-86324-166665
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194987
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bloating, irritable bowel syndrome, intestinal microflora, diet, life style
dc.subject.plpl
wzdęcie, zespół jelita drażliwego, mikroflora jelitowa, dieta, styl życia
dc.titlepl
Ocena zależności pomiędzy sposobem odżywiania a występowaniem wzdęć
dc.title.alternativepl
To assess of the relationship between diet and the occurrence of bloating
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Helsinki
4
Krakow
3
Warsaw
3
Zabrze
3
Rzezawa
2
Szczecin
2
Ashburn
1
Bydgoszcz
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available