Mechanizmy kreowania konsumpcjonizmu oczami ich twórców

licenciate
dc.abstract.enThe paper aims to bring light to the connections between the mechanisms used by departments of the studied companies focused on conversion (like UX or marketing department) with consumption and consumerism as well as the ever-growing need to own material items. In the theoretical background, it explains the definition of consumerism, marketing and UX and shows how these three terms are related to one another. At the same time, it aims to explain which jobs positions’ activities in the given departments can act as a catalyst for consumerism. The article aims to show some tools used in companies to increase profits, how they are used, what effects they bring, and above all, who stands behind them. It aims to look inside the minds of those who use the given mechanisms in their daily work and to answer the question whether these people are aware of the effects that their work has on the well-being of the planet.pl
dc.abstract.plArtykuł skupia się na uwidocznieniu powiązań między mechanizmami wykorzystywanymi przez działy konwersyjne badanych przedsiębiorstw (jak dział UX czy dział marketingu) z konsumpcją, konsumpcjonizmem oraz wzrastającą potrzebą posiadania dóbr materialnych. W tle teoretycznym wyjaśnione zostaje czym jest konsumpcjonizm, marketing oraz UX i w jaki sposób te trzy terminy są ze sobą powiązane, a także które z aktywności właściwych dla stanowisk pracy w omawianych działach mogą pełnić funkcję katalizatorów konsumpcjonizmu. Praca ma na celu ukazania części narzędzi wykorzystywanych w firmach do zwiększania zysków, wskazania jak są używane, jakie przynoszą efekty oraz przede wszystkim kto za nimi stoi. Ma na celu przyjrzenie się od środka umysłom tych, którzy wykorzystują dane mechanizmy na co dzień w swojej pracy oraz odpowiedzenia na pytanie, czy dane osoby są świadome efektów jakie przynosi ich praca względem dobra planety.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPałasz, Michałpl
dc.contributor.authorRejman, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPałasz, Michałpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2021-10-26T21:32:58Z
dc.date.available2021-10-26T21:32:58Z
dc.date.submitted2021-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-140497-209465pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281743
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumerism, consumption, UX, marketing, e-commercepl
dc.subject.plkonsumpcjonizm, konsumpcja, UX, marketing, e-commercepl
dc.titleMechanizmy kreowania konsumpcjonizmu oczami ich twórcówpl
dc.title.alternativeMechanisms that generate consumerism through the eyes of their creatorspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper aims to bring light to the connections between the mechanisms used by departments of the studied companies focused on conversion (like UX or marketing department) with consumption and consumerism as well as the ever-growing need to own material items. In the theoretical background, it explains the definition of consumerism, marketing and UX and shows how these three terms are related to one another. At the same time, it aims to explain which jobs positions’ activities in the given departments can act as a catalyst for consumerism. The article aims to show some tools used in companies to increase profits, how they are used, what effects they bring, and above all, who stands behind them. It aims to look inside the minds of those who use the given mechanisms in their daily work and to answer the question whether these people are aware of the effects that their work has on the well-being of the planet.
dc.abstract.plpl
Artykuł skupia się na uwidocznieniu powiązań między mechanizmami wykorzystywanymi przez działy konwersyjne badanych przedsiębiorstw (jak dział UX czy dział marketingu) z konsumpcją, konsumpcjonizmem oraz wzrastającą potrzebą posiadania dóbr materialnych. W tle teoretycznym wyjaśnione zostaje czym jest konsumpcjonizm, marketing oraz UX i w jaki sposób te trzy terminy są ze sobą powiązane, a także które z aktywności właściwych dla stanowisk pracy w omawianych działach mogą pełnić funkcję katalizatorów konsumpcjonizmu. Praca ma na celu ukazania części narzędzi wykorzystywanych w firmach do zwiększania zysków, wskazania jak są używane, jakie przynoszą efekty oraz przede wszystkim kto za nimi stoi. Ma na celu przyjrzenie się od środka umysłom tych, którzy wykorzystują dane mechanizmy na co dzień w swojej pracy oraz odpowiedzenia na pytanie, czy dane osoby są świadome efektów jakie przynosi ich praca względem dobra planety.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pałasz, Michał
dc.contributor.authorpl
Rejman, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2021-10-26T21:32:58Z
dc.date.available
2021-10-26T21:32:58Z
dc.date.submittedpl
2021-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-140497-209465
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281743
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumerism, consumption, UX, marketing, e-commerce
dc.subject.plpl
konsumpcjonizm, konsumpcja, UX, marketing, e-commerce
dc.titlepl
Mechanizmy kreowania konsumpcjonizmu oczami ich twórców
dc.title.alternativepl
Mechanisms that generate consumerism through the eyes of their creators
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
4
Poznan
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Katowice
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available