Nowe polimerowe elektrolity oparte na usieciowanych polimerach hydrofilowych dla baterii litowych

master
dc.abstract.enCurrently, mainly liquid electrolytes and polymer electrolytes based on poly(ethylene oxide) are used in lithium-ion batteries. Due to the limitations of this kind of systems, the research on alternative solutions are very important.The aim of this study was the optimization of polymer electrolytes based on N-vinylformamide composition, synthesized by a radical polymerization for the lithium batteries. Furthermore, the impact of high surface fillers on the electrochemical properties of the obtained polymer matrices was examined.The samples were synthesized using: N-vinylformamide, N,N’-methylenebisacrylamide, ethylene glycol dimethacrylate, trimethylolpropane, hydrochloride 2,2’-azobis(2-methyl-propionoamidinate), propylene carbonate and silicon(IV) or titanium(IV) oxide.Potential application of prepared polymer matrices as the gel polymer electrolytes for the lithium batteries, were investigated using X-ray Powder Diffraction (XRD), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Electrical Conductivity (EC) and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS).The polymer electrolytes were successfully synthesized using radical polymerization. The electrical conductivity studies proved that prepared samples provide good electrical properties and can be used in the lithium-ion batteries.pl
dc.abstract.plObecnie w akumulatorach litowo-jonowych używane są głównie elektrolity ciekłe oraz polimerowe elektrolity na bazie poli(tlenku etylenu). Ze względu na wykazywanie przez tego typu układów wielu ograniczeń, istotne są badania nad alternatywnymi rozwiązaniami. Celem pracy była optymalizacja składu elektrolitów polimerowych na bazie N-winyloformamidu, wytworzonych w wyniku polimeryzacji rodnikowej dla potrzeb ogniw litowych. Ponadto zbadano wpływ wysoko powierzchniowych wypełniaczy na właściwości elektrochemiczne uzyskanych matryc polimerowych.Preparaty zsyntezowano wykorzystując: N-winyloformamid, N,N’-metylenobisakryloamid, dimetakrylan glikolu etylowego, trimetakrylan trimetylopropanu, dichlorowodorek 2,2’-azobis(2-metylo-propionoamidynowy), bis(trifluorometanosulfonylu)imid litu, węglan propylenu oraz tlenek krzemu(IV) lub tytanu(IV).Potencjalne zastosowanie zsyntezowanych matryc polimerowych, jako żelowych elektrolitów polimerowych dla ogniw litowych, oceniono na podstawie wyników pomiarów rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (XRD), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), pomiarów przewodnictwa elektrycznego (EC) i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS).Otrzymano elektrolity polimerowe, charakteryzujące się dobrymi właściwościami elektrycznymi, które mogą zostać wykorzystane w akumulatorach litowo-jonowych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKochanowski, Andrzej - 128957 pl
dc.contributor.authorNowakowska, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKochanowski, Andrzej - 128957 pl
dc.contributor.reviewerWitek, Ewa - 132662 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:53:39Z
dc.date.available2020-07-25T01:53:39Z
dc.date.submitted2014-07-02pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-88191-116010pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196708
dc.languagepolpl
dc.subject.enlithium-ion batteries, gel polymer electrolytes, radical polymerization, N-vinylformamide, electrical conductivity,pl
dc.subject.plakumulatory litowo-jonowe, żelowe elektrolity polimerowe, polimeryzacja rodnikowa, N-winyloformamid, przewodnictwo elektrycznepl
dc.titleNowe polimerowe elektrolity oparte na usieciowanych polimerach hydrofilowych dla baterii litowychpl
dc.title.alternativeNew polymer electrolytes based on cross-linked, hydrophilic polymer for lithium batteriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Currently, mainly liquid electrolytes and polymer electrolytes based on poly(ethylene oxide) are used in lithium-ion batteries. Due to the limitations of this kind of systems, the research on alternative solutions are very important.The aim of this study was the optimization of polymer electrolytes based on N-vinylformamide composition, synthesized by a radical polymerization for the lithium batteries. Furthermore, the impact of high surface fillers on the electrochemical properties of the obtained polymer matrices was examined.The samples were synthesized using: N-vinylformamide, N,N’-methylenebisacrylamide, ethylene glycol dimethacrylate, trimethylolpropane, hydrochloride 2,2’-azobis(2-methyl-propionoamidinate), propylene carbonate and silicon(IV) or titanium(IV) oxide.Potential application of prepared polymer matrices as the gel polymer electrolytes for the lithium batteries, were investigated using X-ray Powder Diffraction (XRD), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Electrical Conductivity (EC) and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS).The polymer electrolytes were successfully synthesized using radical polymerization. The electrical conductivity studies proved that prepared samples provide good electrical properties and can be used in the lithium-ion batteries.
dc.abstract.plpl
Obecnie w akumulatorach litowo-jonowych używane są głównie elektrolity ciekłe oraz polimerowe elektrolity na bazie poli(tlenku etylenu). Ze względu na wykazywanie przez tego typu układów wielu ograniczeń, istotne są badania nad alternatywnymi rozwiązaniami. Celem pracy była optymalizacja składu elektrolitów polimerowych na bazie N-winyloformamidu, wytworzonych w wyniku polimeryzacji rodnikowej dla potrzeb ogniw litowych. Ponadto zbadano wpływ wysoko powierzchniowych wypełniaczy na właściwości elektrochemiczne uzyskanych matryc polimerowych.Preparaty zsyntezowano wykorzystując: N-winyloformamid, N,N’-metylenobisakryloamid, dimetakrylan glikolu etylowego, trimetakrylan trimetylopropanu, dichlorowodorek 2,2’-azobis(2-metylo-propionoamidynowy), bis(trifluorometanosulfonylu)imid litu, węglan propylenu oraz tlenek krzemu(IV) lub tytanu(IV).Potencjalne zastosowanie zsyntezowanych matryc polimerowych, jako żelowych elektrolitów polimerowych dla ogniw litowych, oceniono na podstawie wyników pomiarów rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (XRD), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), pomiarów przewodnictwa elektrycznego (EC) i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS).Otrzymano elektrolity polimerowe, charakteryzujące się dobrymi właściwościami elektrycznymi, które mogą zostać wykorzystane w akumulatorach litowo-jonowych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kochanowski, Andrzej - 128957
dc.contributor.authorpl
Nowakowska, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kochanowski, Andrzej - 128957
dc.contributor.reviewerpl
Witek, Ewa - 132662
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:53:39Z
dc.date.available
2020-07-25T01:53:39Z
dc.date.submittedpl
2014-07-02
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-88191-116010
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196708
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
lithium-ion batteries, gel polymer electrolytes, radical polymerization, N-vinylformamide, electrical conductivity,
dc.subject.plpl
akumulatory litowo-jonowe, żelowe elektrolity polimerowe, polimeryzacja rodnikowa, N-winyloformamid, przewodnictwo elektryczne
dc.titlepl
Nowe polimerowe elektrolity oparte na usieciowanych polimerach hydrofilowych dla baterii litowych
dc.title.alternativepl
New polymer electrolytes based on cross-linked, hydrophilic polymer for lithium batteries
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Smolec
1
Starcza
1

No access

No Thumbnail Available