Porównanie składu pyłkowego prób glebowych różnych zbiorowisk roślinnych - praktyczne zastosowanie w kryminalistyce.

master
dc.abstract.enThis thesis present the scope of forensic palynology, which refers to the use of pollen and spore evidence in crimonology. It contains information about pollen grains- their morphology and stucture. In this work were also collected information, on the climate and vegetation Ojców National Park, where research has been done. In addition, under the theme, in shows possibility or the practical use, as a evidence in court cases the palynological samples collected from soil. The work contains result and their interpretations.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia zakres badań palinologii sądowej, która zajmuje się wykorzystaniem analizy pyłkowej w kryminalistyce. Zawiera informacje na temat ziaren pyłku - ich morfologii i budowy. W pracy zgromadzone zostały również informacje dotyczące klimatu i szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zostały wykonane badania. Ponadto zgodnie z tematem, ukazuje możliwość faktycznego zastosowania, jako dowód w sprawach sądowych, prób palinologicznych zebranych z gleby. Praca obejmuje uzyskane wyniki, a także ich interpretację.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHarmata, Krystyna - 128289 pl
dc.contributor.authorKiełtyka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSzczepanek, Kazimierzpl
dc.contributor.reviewerHarmata, Krystyna - 128289 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:35:14Z
dc.date.available2020-07-24T17:35:14Z
dc.date.submitted2013-07-03pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.fieldofstudybiologia sądowapl
dc.identifier.apddiploma-76292-98797pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188956
dc.languagepolpl
dc.subject.enforensic palynology, pollen grains, soil, Ojców National Parkpl
dc.subject.plpalinologia sądowa, ziarna pyłku, gleba, Ojcowski Park Narodowypl
dc.titlePorównanie składu pyłkowego prób glebowych różnych zbiorowisk roślinnych - praktyczne zastosowanie w kryminalistyce.pl
dc.title.alternativeComparison of the composition of the pollen of different soil samples of plant-practical application in criminologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis present the scope of forensic palynology, which refers to the use of pollen and spore evidence in crimonology. It contains information about pollen grains- their morphology and stucture. In this work were also collected information, on the climate and vegetation Ojców National Park, where research has been done. In addition, under the theme, in shows possibility or the practical use, as a evidence in court cases the palynological samples collected from soil. The work contains result and their interpretations.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia zakres badań palinologii sądowej, która zajmuje się wykorzystaniem analizy pyłkowej w kryminalistyce. Zawiera informacje na temat ziaren pyłku - ich morfologii i budowy. W pracy zgromadzone zostały również informacje dotyczące klimatu i szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zostały wykonane badania. Ponadto zgodnie z tematem, ukazuje możliwość faktycznego zastosowania, jako dowód w sprawach sądowych, prób palinologicznych zebranych z gleby. Praca obejmuje uzyskane wyniki, a także ich interpretację.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Harmata, Krystyna - 128289
dc.contributor.authorpl
Kiełtyka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szczepanek, Kazimierz
dc.contributor.reviewerpl
Harmata, Krystyna - 128289
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:35:14Z
dc.date.available
2020-07-24T17:35:14Z
dc.date.submittedpl
2013-07-03
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.fieldofstudypl
biologia sądowa
dc.identifier.apdpl
diploma-76292-98797
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188956
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
forensic palynology, pollen grains, soil, Ojców National Park
dc.subject.plpl
palinologia sądowa, ziarna pyłku, gleba, Ojcowski Park Narodowy
dc.titlepl
Porównanie składu pyłkowego prób glebowych różnych zbiorowisk roślinnych - praktyczne zastosowanie w kryminalistyce.
dc.title.alternativepl
Comparison of the composition of the pollen of different soil samples of plant-practical application in criminology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
3
Wroclaw
2
Ashburn
1

No access

No Thumbnail Available