Luterańskie kościoły tolerancyjne na Śląsku Cieszyńskim (1782-1852) wobec tradycyjnych rozwiązań architektury protestanckiej w monarchii habsburskiej

master
dc.abstract.enTolerant churches which was formed in Cieszyn Silesia from 1782 until 1852 are a compact group of prayer houses built after the pact of tolerant had annouced by emperor Josef II. The history of the tolerant churches formation has been comprehensively elaborated both in local and scientific literature, nevertheless, issues conected with lutheran architectur of this period in Cieszyn Silesia have not been fully described. Furthermore, so far there is no thesis that elaborates tolerant churches as a group of similar prayer houses with communal architectural elements and iconography of architecture.Therefore this thesis is a monograph of tolerant churches in Cieszyn Silesia. It collects diffuse information about the history of lutheran faithfuls and protestant architecture on discusing area, systematizes the results of researchs on symbols of protestant churches, inspirations and the attitude oft he faithful to architecture. The thesis is also an effort to find similarities between tolerant churches and protestant churches on the territory of the Habsburg monarchy. Morover, part oft he thesis is deticate to written sources, such as sermons in which are information about architecture and functioning of tolerant churches in the social consciousness of faithfuls.Information about architecture in this thesis is inextricably links with historical facts. It is because of religious wars and persecution in Cieszyn Silesia that have influenced on the architecture of Lutheran churches, which presents uniform forms symbolizes prideand independence despite restrictions imposed by Catholic rulers.pl
dc.abstract.plKościoły tolerancyjne budowane na Śląsku Cieszyńskim w latach 1782-1852 stanowią zwartą grupę domów modlitw wzniesionych po ogłoszeniu patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II. Historia powstawania omawianych zborów została kompleksowo opracowana zarówno w literaturze lokalnej jak i naukowej, niemniej jednak zagadnienia związane z architekturą luterańską tego okresu na Śląsku Cieszyńskim nie zostały w pełni opisane. Co więcej, jak dotąd nie powstała praca traktująca kościoły tolerancyjne jako grupę domów modlitw posiadających wspólne elementy architektoniczne i tę samą ikonografię architektury.Niniejsza praca jest zatem monografią tolerancyjnych kościołów na Śląsku Cieszyńskim. Zbiera rozproszone informacje o historii zborów i architekturze protestanckiej na omawianym terenie, systematyzuje wyniki badań związane z symboliką domów modlitw, inspiracjami oraz stosunkiem wiernych do architektury. Stanowi także próbę odnalezienia podobieństw do kościołów protestanckich budowanych na innych obszarach monarchii habsburskiej przed wojną trzydziestoletnią i po walkach, kiedy sukcesywnie spisywano dokumenty tolerancyjne regulujące zasady wznoszenia protestanckich domów modlitw. Ponadto część pracy została poświęcona źródłom pisanym, takim jak kazania, w których znalazły się informacje dotyczące architektury protestanckiej na Śląsku Cieszyńskim i funkcjonowania kościołów tolerancyjnych w świadomości społecznej zborów.Informacje na temat architektury są tutaj nieodłącznie związane z faktami historycznymi, bowiem historia wojen na tle religijnym i prześladowań na Śląsku Cieszyńskim wpłynęła na architekturę kościołów luterańskich, która prezentuje jednolite formy symbolizujące dumę i niezależność mimo obostrzeń nakładanych przez katolickich władców.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorDąbrowska, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Marek - 132516 pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:29:50Z
dc.date.available2020-07-27T17:29:50Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-124873-178608pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229133
dc.languagepolpl
dc.subject.enprotestant architecture, Cieszyn Silesia, Emperor Joseph II, josephine architecture, habsburg monarchy, presbytery, tower, symbolism of architecture, history of protestantspl
dc.subject.plarchitektura protestancka, Śląsk Cieszyński, cesarz Józef II, architektura józefińska, monarchia habsburska, prezbiterium, wieża, symbolika architektury, historia protestantówpl
dc.titleLuterańskie kościoły tolerancyjne na Śląsku Cieszyńskim (1782-1852) wobec tradycyjnych rozwiązań architektury protestanckiej w monarchii habsburskiejpl
dc.title.alternativeLutheran tolerant churches in Cieszyn Silesia (1782-1852) in consideration of traditional solutions of protestant architecture in the habsburg monarchypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tolerant churches which was formed in Cieszyn Silesia from 1782 until 1852 are a compact group of prayer houses built after the pact of tolerant had annouced by emperor Josef II. The history of the tolerant churches formation has been comprehensively elaborated both in local and scientific literature, nevertheless, issues conected with lutheran architectur of this period in Cieszyn Silesia have not been fully described. Furthermore, so far there is no thesis that elaborates tolerant churches as a group of similar prayer houses with communal architectural elements and iconography of architecture.Therefore this thesis is a monograph of tolerant churches in Cieszyn Silesia. It collects diffuse information about the history of lutheran faithfuls and protestant architecture on discusing area, systematizes the results of researchs on symbols of protestant churches, inspirations and the attitude oft he faithful to architecture. The thesis is also an effort to find similarities between tolerant churches and protestant churches on the territory of the Habsburg monarchy. Morover, part oft he thesis is deticate to written sources, such as sermons in which are information about architecture and functioning of tolerant churches in the social consciousness of faithfuls.Information about architecture in this thesis is inextricably links with historical facts. It is because of religious wars and persecution in Cieszyn Silesia that have influenced on the architecture of Lutheran churches, which presents uniform forms symbolizes prideand independence despite restrictions imposed by Catholic rulers.
dc.abstract.plpl
Kościoły tolerancyjne budowane na Śląsku Cieszyńskim w latach 1782-1852 stanowią zwartą grupę domów modlitw wzniesionych po ogłoszeniu patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II. Historia powstawania omawianych zborów została kompleksowo opracowana zarówno w literaturze lokalnej jak i naukowej, niemniej jednak zagadnienia związane z architekturą luterańską tego okresu na Śląsku Cieszyńskim nie zostały w pełni opisane. Co więcej, jak dotąd nie powstała praca traktująca kościoły tolerancyjne jako grupę domów modlitw posiadających wspólne elementy architektoniczne i tę samą ikonografię architektury.Niniejsza praca jest zatem monografią tolerancyjnych kościołów na Śląsku Cieszyńskim. Zbiera rozproszone informacje o historii zborów i architekturze protestanckiej na omawianym terenie, systematyzuje wyniki badań związane z symboliką domów modlitw, inspiracjami oraz stosunkiem wiernych do architektury. Stanowi także próbę odnalezienia podobieństw do kościołów protestanckich budowanych na innych obszarach monarchii habsburskiej przed wojną trzydziestoletnią i po walkach, kiedy sukcesywnie spisywano dokumenty tolerancyjne regulujące zasady wznoszenia protestanckich domów modlitw. Ponadto część pracy została poświęcona źródłom pisanym, takim jak kazania, w których znalazły się informacje dotyczące architektury protestanckiej na Śląsku Cieszyńskim i funkcjonowania kościołów tolerancyjnych w świadomości społecznej zborów.Informacje na temat architektury są tutaj nieodłącznie związane z faktami historycznymi, bowiem historia wojen na tle religijnym i prześladowań na Śląsku Cieszyńskim wpłynęła na architekturę kościołów luterańskich, która prezentuje jednolite formy symbolizujące dumę i niezależność mimo obostrzeń nakładanych przez katolickich władców.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Dąbrowska, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Marek - 132516
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:29:50Z
dc.date.available
2020-07-27T17:29:50Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-124873-178608
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229133
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
protestant architecture, Cieszyn Silesia, Emperor Joseph II, josephine architecture, habsburg monarchy, presbytery, tower, symbolism of architecture, history of protestants
dc.subject.plpl
architektura protestancka, Śląsk Cieszyński, cesarz Józef II, architektura józefińska, monarchia habsburska, prezbiterium, wieża, symbolika architektury, historia protestantów
dc.titlepl
Luterańskie kościoły tolerancyjne na Śląsku Cieszyńskim (1782-1852) wobec tradycyjnych rozwiązań architektury protestanckiej w monarchii habsburskiej
dc.title.alternativepl
Lutheran tolerant churches in Cieszyn Silesia (1782-1852) in consideration of traditional solutions of protestant architecture in the habsburg monarchy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Boardman
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available