Wpływ snu i rytmów biologicznych na stan zdrowia człowieka

master
dc.abstract.enResearch on the regulation of the circadian rhythm of the human body is extremely important for understanding the functioning of the body. It is known that the physiological processes are correlated with biochemical reactions at the level of individual cells that form tissues. The precise coordination of these phenomena is complex and multilevel. The precise measurement of time and the control of biological rhythms are influenced by external (environmental) factors, in particular light, which impact on the human body is closely related to the functioning of the endocrine system. Numerous studies which are conducted in this area show that the biological clock is precisely regulated at the molecular level. Within the human body, the course of cellular and physiological processes is coordinated by the activity of clock mechanism. The dysregulation of balancecontrol in cyclically repeating processes can result in the development of many disease. Reliable knowledge of the functioning of biological rhythms I the human body contributes not only to improving health, but also helps to prevent pathological conditions leading to diseases.pl
dc.abstract.plBadania nad regulacją rytmiki dobowej organizmu człowieka są niezwykle istotne dla zrozumienia funkcjonowania organizmu. Wiadomo, że procesy fizjologiczne ustroju są skorelowane z reakcjami biochemicznymi na poziomie poszczególnych komórek współtworzących tkanki. Precyzyjna koordynacja tych zjawisk ma charakter złożony i wielopoziomowy. Na precyzyjne odmierzanie czasu i sterowanie rytmami biologicznymi mają wpływ czynniki zewnętrzne (środowiskowe), w szczególności światło, których oddziaływanie na organizm człowieka pozostaje w ścisłej zależności z funkcjonowaniem układu hormonalnego. Liczne badania przeprowadzone w tym zakresie wykazują, że zegar biologiczny podlega precyzyjnej regulacji na poziomie molekularnym. W organizmie człowieka przebieg procesów komórkowych oraz fizjologicznych jest koordynowany działaniem mechanizmów zegarowych. Brak kontroli równowagi cyklicznie powtarzających się procesów może skutkować rozwojem wielu schorzeń. Rzetelna wiedza w zakresie funkcjonowania rytmów biologicznych w organizmie człowieka przyczynia się nie tylko do poprawy zdrowia, lecz również pomaga w zapobieganiu stanów patologicznych prowadzących do chorób.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTyszka-Czochara, Małgorzata - 200236 pl
dc.contributor.authorBodziony, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerZagrodzki, Paweł - 133875 pl
dc.contributor.reviewerTyszka-Czochara, Małgorzata - 200236 pl
dc.date.accessioned2023-07-13T21:37:29Z
dc.date.available2023-07-13T21:37:29Z
dc.date.submitted2023-07-13pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-163404-307045pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316204
dc.languagepolpl
dc.subject.enBiological rhythms, sleep, biological clock, sleep disorderpl
dc.subject.plRytmy biologiczne, sen, zegar biologiczny, zaburzenia snupl
dc.titleWpływ snu i rytmów biologicznych na stan zdrowia człowiekapl
dc.title.alternativeThe influence of sleep and biological rhythms on human healthpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Research on the regulation of the circadian rhythm of the human body is extremely important for understanding the functioning of the body. It is known that the physiological processes are correlated with biochemical reactions at the level of individual cells that form tissues. The precise coordination of these phenomena is complex and multilevel. The precise measurement of time and the control of biological rhythms are influenced by external (environmental) factors, in particular light, which impact on the human body is closely related to the functioning of the endocrine system. Numerous studies which are conducted in this area show that the biological clock is precisely regulated at the molecular level. Within the human body, the course of cellular and physiological processes is coordinated by the activity of clock mechanism. The dysregulation of balancecontrol in cyclically repeating processes can result in the development of many disease. Reliable knowledge of the functioning of biological rhythms I the human body contributes not only to improving health, but also helps to prevent pathological conditions leading to diseases.
dc.abstract.plpl
Badania nad regulacją rytmiki dobowej organizmu człowieka są niezwykle istotne dla zrozumienia funkcjonowania organizmu. Wiadomo, że procesy fizjologiczne ustroju są skorelowane z reakcjami biochemicznymi na poziomie poszczególnych komórek współtworzących tkanki. Precyzyjna koordynacja tych zjawisk ma charakter złożony i wielopoziomowy. Na precyzyjne odmierzanie czasu i sterowanie rytmami biologicznymi mają wpływ czynniki zewnętrzne (środowiskowe), w szczególności światło, których oddziaływanie na organizm człowieka pozostaje w ścisłej zależności z funkcjonowaniem układu hormonalnego. Liczne badania przeprowadzone w tym zakresie wykazują, że zegar biologiczny podlega precyzyjnej regulacji na poziomie molekularnym. W organizmie człowieka przebieg procesów komórkowych oraz fizjologicznych jest koordynowany działaniem mechanizmów zegarowych. Brak kontroli równowagi cyklicznie powtarzających się procesów może skutkować rozwojem wielu schorzeń. Rzetelna wiedza w zakresie funkcjonowania rytmów biologicznych w organizmie człowieka przyczynia się nie tylko do poprawy zdrowia, lecz również pomaga w zapobieganiu stanów patologicznych prowadzących do chorób.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Tyszka-Czochara, Małgorzata - 200236
dc.contributor.authorpl
Bodziony, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Zagrodzki, Paweł - 133875
dc.contributor.reviewerpl
Tyszka-Czochara, Małgorzata - 200236
dc.date.accessioned
2023-07-13T21:37:29Z
dc.date.available
2023-07-13T21:37:29Z
dc.date.submittedpl
2023-07-13
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-163404-307045
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Biological rhythms, sleep, biological clock, sleep disorder
dc.subject.plpl
Rytmy biologiczne, sen, zegar biologiczny, zaburzenia snu
dc.titlepl
Wpływ snu i rytmów biologicznych na stan zdrowia człowieka
dc.title.alternativepl
The influence of sleep and biological rhythms on human health
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
4
Bydgoszcz
3
Rybnik
3
Rzeszów
3
Jedlicze
2
Katowice
2
Ostrów Wielkopolski
2
Poznan
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections