Ocena problemu palenia papierosów u personelu Szpitala Psychiatrycznego.

master
dc.abstract.enAdmission: Health care workers should, in a sense, be an example for others in the field of lifestyle, including avoiding smoking and promoting a hospital environment free of cigarettes. Cigarette smoking by patients with mental illness is a very common and complex problem and the negative health effects of smoking are serious.Topic: Assessment of the problem of cigarette smoking among employees of several professional groups of the Psychiatric Hospital in Cracow, workers in the Admittal Roomand in the Stationary Branches of the Hospital. There was also an assessment of the staff's opinion on smoking related issues by patients in this hospital.Material and method: The questionnaire survey was conducted at the Specialist Hospitalthem. Jozef Babinski in Cracow. Data were collected from 71 employees of several occupational groups representing the medical profession.Results: Among the examined subjects, traditional cigarettes smoked at present 28% and 24% smoked in the past. There was no statistically significant relationship between smoking and gender, age, education and occupation. Strong Fagerström tobacco dependence was reported by 8% of smokers. Among current smoking addicts this would like to shed 46%. E - Cigarette smokes daily 19% of respondents, and 26% smoked them in the past; As the most common cause of e-cigarette smoking, respondents rated them as the least cumbersome (33.3%) and that they could smoke in the building (25%). The preparation of staff to help patients in quitting smoking is rather weak.Conclusions: Every third employee of a psychiatric hospital smokes cigarettes. Workers are not adequately prepared to help patients quit smoking.pl
dc.abstract.plWstęp: Pracownicy służby zdrowia powinni w pewnym sensie stanowić przykład dla innych w zakresie stylu życia, w tym w zakresie unikania palenia papierosów oraz promować środowisko szpitala jako wolne od papierosów. Palenie papierosów przez pacjentów z chorobami psychicznymi jest problemem bardzo częstym, złożonym a negatywne skutki zdrowotne palenia są poważne. Cel pracy: Ocena problemu palenia papierosów wśród pracowników kilku grup zawodowych Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie, pracujących w Izbie Przyjęći w Oddziałach Stacjonarnych Szpitala. Podjęto też ocenę opinii personelu na temat związany z paleniem papierosów przez pacjentów tego Szpitala.Materiał i metoda: Badanie ankietowe przeprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29. Dane zebrano od 71 pracowników kilku grup zawodowych reprezentujących zawody medyczne. Wyniki: Wśród przebadanych osób papierosy tradycyjne paliło aktualnie 28% a 24% badanych paliło w przeszłości. Nie było istotnej statystycznie zależności pomiędzy paleniem a płcią, wiekiem, wykształceniem i zawodem. Silne uzależnienie od tytoniu według skali Fagerströma wykazywało 8% palących osób. Wśród obecnie palących nałóg ten chciałoby rzucić 46%. E – papierosy pali codziennie 19% respondentów, a 26% paliło je w przeszłości; za najczęstszą przyczynę palenia e-papierosów ankietowani uznali, że są najmniej uciążliwe (33,3%) oraz, że można je palić w budynku (25%). Przygotowanie personelu do pomocy pacjentom w rzuceniu palenia jest raczej słabe.Wnioski: Co trzeci pracownik szpitala psychiatrycznego pali papierosy. Pracownicy nie są odpowiednio przygotowani do pomocy pacjentom w rzucaniu palenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorMilczanowska-Pieczonka, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerPająk, Andrzej - 133069 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:52:09Z
dc.date.available2020-07-27T10:52:09Z
dc.date.submitted2017-10-26pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-118322-201137pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223417
dc.languagepolpl
dc.subject.enproblem, smoking, addiction, addiction, medical staff, psychiatric hospitalpl
dc.subject.plproblem, palenie papierosów, nałóg, uzależnienie, personel medyczny, szpital psychiatrycznypl
dc.titleOcena problemu palenia papierosów u personelu Szpitala Psychiatrycznego.pl
dc.title.alternativeAssessment of the problem of cigarette smoking in the staff of the Psychiatric Hospital.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Admission: Health care workers should, in a sense, be an example for others in the field of lifestyle, including avoiding smoking and promoting a hospital environment free of cigarettes. Cigarette smoking by patients with mental illness is a very common and complex problem and the negative health effects of smoking are serious.Topic: Assessment of the problem of cigarette smoking among employees of several professional groups of the Psychiatric Hospital in Cracow, workers in the Admittal Roomand in the Stationary Branches of the Hospital. There was also an assessment of the staff's opinion on smoking related issues by patients in this hospital.Material and method: The questionnaire survey was conducted at the Specialist Hospitalthem. Jozef Babinski in Cracow. Data were collected from 71 employees of several occupational groups representing the medical profession.Results: Among the examined subjects, traditional cigarettes smoked at present 28% and 24% smoked in the past. There was no statistically significant relationship between smoking and gender, age, education and occupation. Strong Fagerström tobacco dependence was reported by 8% of smokers. Among current smoking addicts this would like to shed 46%. E - Cigarette smokes daily 19% of respondents, and 26% smoked them in the past; As the most common cause of e-cigarette smoking, respondents rated them as the least cumbersome (33.3%) and that they could smoke in the building (25%). The preparation of staff to help patients in quitting smoking is rather weak.Conclusions: Every third employee of a psychiatric hospital smokes cigarettes. Workers are not adequately prepared to help patients quit smoking.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Pracownicy służby zdrowia powinni w pewnym sensie stanowić przykład dla innych w zakresie stylu życia, w tym w zakresie unikania palenia papierosów oraz promować środowisko szpitala jako wolne od papierosów. Palenie papierosów przez pacjentów z chorobami psychicznymi jest problemem bardzo częstym, złożonym a negatywne skutki zdrowotne palenia są poważne. Cel pracy: Ocena problemu palenia papierosów wśród pracowników kilku grup zawodowych Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie, pracujących w Izbie Przyjęći w Oddziałach Stacjonarnych Szpitala. Podjęto też ocenę opinii personelu na temat związany z paleniem papierosów przez pacjentów tego Szpitala.Materiał i metoda: Badanie ankietowe przeprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29. Dane zebrano od 71 pracowników kilku grup zawodowych reprezentujących zawody medyczne. Wyniki: Wśród przebadanych osób papierosy tradycyjne paliło aktualnie 28% a 24% badanych paliło w przeszłości. Nie było istotnej statystycznie zależności pomiędzy paleniem a płcią, wiekiem, wykształceniem i zawodem. Silne uzależnienie od tytoniu według skali Fagerströma wykazywało 8% palących osób. Wśród obecnie palących nałóg ten chciałoby rzucić 46%. E – papierosy pali codziennie 19% respondentów, a 26% paliło je w przeszłości; za najczęstszą przyczynę palenia e-papierosów ankietowani uznali, że są najmniej uciążliwe (33,3%) oraz, że można je palić w budynku (25%). Przygotowanie personelu do pomocy pacjentom w rzuceniu palenia jest raczej słabe.Wnioski: Co trzeci pracownik szpitala psychiatrycznego pali papierosy. Pracownicy nie są odpowiednio przygotowani do pomocy pacjentom w rzucaniu palenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Milczanowska-Pieczonka, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Pająk, Andrzej - 133069
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:52:09Z
dc.date.available
2020-07-27T10:52:09Z
dc.date.submittedpl
2017-10-26
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-118322-201137
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223417
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
problem, smoking, addiction, addiction, medical staff, psychiatric hospital
dc.subject.plpl
problem, palenie papierosów, nałóg, uzależnienie, personel medyczny, szpital psychiatryczny
dc.titlepl
Ocena problemu palenia papierosów u personelu Szpitala Psychiatrycznego.
dc.title.alternativepl
Assessment of the problem of cigarette smoking in the staff of the Psychiatric Hospital.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Katowice
2
Pszczyna
2
Bytom
1
Chorzów
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Grudziądz
1

No access

No Thumbnail Available