Synteza i charakterystyka fizykochemiczna soli jonu [W(CN)6(bpy)]- z wybranymi kationami metali d-elektronowych.

licenciate
dc.abstract.enThe following paper describes structures of two compounds of [W(CN)6bpy]- ion in connection to ions of zinc and lead. The descriptions of the synthesis of these compounds is presented. Experimental data of X-ray single-crystal diffraction and the parameters of intermolecular forces present in these structures are given. The results of research of the products such as elemental analysis CHN or IR spectroscopy are also discussed. Some modifications of the synthesis methods that may potentially lead to products of higher purity are proposed.pl
dc.abstract.plPoniższa praca opisuje struktury dwóch związków jonu [W(CN)6bpy]- w połączeniu z jonami cynku i ołowiu. Przedstawiono opisy syntez tych związków. Podano dane eksperymentalne pomiarów dyfraktometrii monokrystalicznej oraz parametry słabych oddziaływań występujących w tych strukturach. Omówiono także wyniki badań produktów takich jak analiza elementarna CHN czy spektroskopii IR. Zaproponowano parę modyfikacji metod syntezy które potencjalnie mogą prowadzić do uzyskania produktów o większej czystości.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.authorJakubas, Bernardpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKruczała, Krzysztof - 129508 pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.date.accessioned2020-08-24T10:35:32Z
dc.date.available2020-08-24T10:35:32Z
dc.date.submitted2020-08-17pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-141080-227641pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244518
dc.languagepolpl
dc.subject.enLead; Zinc; Tungsten; Hexacyanide; Complex; 2,2'-bipyridine; Crystal structurepl
dc.subject.plOłów; Cynk; Wolfram; Sześciocyjanek; Kompleks; 2,2’-bipirydyl; Struktura krystalicznapl
dc.titleSynteza i charakterystyka fizykochemiczna soli jonu [W(CN)6(bpy)]- z wybranymi kationami metali d-elektronowych.pl
dc.title.alternativeSynthesis and physicochemical characteristics of salts of [W(CN)6(bpy)]- ion with selected cations of d-electron metals.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following paper describes structures of two compounds of [W(CN)6bpy]- ion in connection to ions of zinc and lead. The descriptions of the synthesis of these compounds is presented. Experimental data of X-ray single-crystal diffraction and the parameters of intermolecular forces present in these structures are given. The results of research of the products such as elemental analysis CHN or IR spectroscopy are also discussed. Some modifications of the synthesis methods that may potentially lead to products of higher purity are proposed.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca opisuje struktury dwóch związków jonu [W(CN)6bpy]- w połączeniu z jonami cynku i ołowiu. Przedstawiono opisy syntez tych związków. Podano dane eksperymentalne pomiarów dyfraktometrii monokrystalicznej oraz parametry słabych oddziaływań występujących w tych strukturach. Omówiono także wyniki badań produktów takich jak analiza elementarna CHN czy spektroskopii IR. Zaproponowano parę modyfikacji metod syntezy które potencjalnie mogą prowadzić do uzyskania produktów o większej czystości.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.authorpl
Jakubas, Bernard
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kruczała, Krzysztof - 129508
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.date.accessioned
2020-08-24T10:35:32Z
dc.date.available
2020-08-24T10:35:32Z
dc.date.submittedpl
2020-08-17
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-141080-227641
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244518
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lead; Zinc; Tungsten; Hexacyanide; Complex; 2,2'-bipyridine; Crystal structure
dc.subject.plpl
Ołów; Cynk; Wolfram; Sześciocyjanek; Kompleks; 2,2’-bipirydyl; Struktura krystaliczna
dc.titlepl
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna soli jonu [W(CN)6(bpy)]- z wybranymi kationami metali d-elektronowych.
dc.title.alternativepl
Synthesis and physicochemical characteristics of salts of [W(CN)6(bpy)]- ion with selected cations of d-electron metals.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available