Czy ukończenie programu jest wskaźnikiem skuteczności? : wyzwania w ewaluacji programów resocjalizacyjnych dzieci i młodzieży

2022
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:26:56Z
dc.abstract.enThe aim of the paper was to indicate the need to test the effectiveness of correctional methods and programs. In Anglo-Saxon countries, the criterion of effectiveness determines the selection of a specific program, while effectiveness is defined through the prism of conduct disorders reduction and decreasing the risk of recidivism. Unfortunately, there is a deficit in the conduct of this type of research in Poland. The text indicates the methodological premises for conducting the evaluation research and indicates the methods for synthesizing the results from independent studies. All considerations are placed in the context of evidence-based practice, which is based on providing empirical evidence that can improve social practice.pl
dc.abstract.plCelem artykułu było wskazanie potrzeby badania skuteczności metod i programów resocjalizacyjnych. W krajach anglosaskich kryterium skuteczności decyduje o wyborze określonego programu, przy czym skuteczność definiowana jest przez pryzmat redukcji zaburzeń zachowania oraz redukcji czynników ryzyka recydywy. Niestety w Polsce obserwuje się deficyt w zakresie prowadzenia tego typu badań. W tekście opisano metodologiczne przesłanki prowadzenia badań ewaluacji wyniku oraz wskazano metody służące syntezie wyników pochodzących z niezależnych badań. Całość rozważań ulokowano w kontekście evidence-based practice, który opiera się na dostarczeniu dowodów empirycznych mogących usprawnić praktykę społeczną.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Pedagogikipl
dc.contributor.authorSzwejka, Łukasz - 157183 pl
dc.date.accessioned2024-02-24T16:08:51Z
dc.date.available2024-02-24T16:08:51Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 47-49pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical37-49pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.34767/PP.2022.02.03pl
dc.identifier.issn1897-6557pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327417
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : pedagogikapl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encorrectional treatmentpl
dc.subject.enevidence-based practicepl
dc.subject.enevaluation of the resultpl
dc.subject.endelinquencypl
dc.subject.eneffectiveness of correctionspl
dc.subject.enconduct disorderpl
dc.subject.plpedagogika resocjalizacyjnapl
dc.subject.plevidence-based practicepl
dc.subject.plewaluacja wynikupl
dc.subject.plprzestępczość młodzieżypl
dc.subject.plskuteczność resocjalizacjipl
dc.subject.plzaburzenia zachowaniapl
dc.subject.plresocjalizcjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCzy ukończenie programu jest wskaźnikiem skuteczności? : wyzwania w ewaluacji programów resocjalizacyjnych dzieci i młodzieżypl
dc.title.alternativeIs the completion of the program an indicator of success? : challenges in the evaluation of correctional programs for children and youthpl
dc.title.journalPrzegląd Pedagogicznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T22:26:56Z
dc.abstract.enpl
The aim of the paper was to indicate the need to test the effectiveness of correctional methods and programs. In Anglo-Saxon countries, the criterion of effectiveness determines the selection of a specific program, while effectiveness is defined through the prism of conduct disorders reduction and decreasing the risk of recidivism. Unfortunately, there is a deficit in the conduct of this type of research in Poland. The text indicates the methodological premises for conducting the evaluation research and indicates the methods for synthesizing the results from independent studies. All considerations are placed in the context of evidence-based practice, which is based on providing empirical evidence that can improve social practice.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu było wskazanie potrzeby badania skuteczności metod i programów resocjalizacyjnych. W krajach anglosaskich kryterium skuteczności decyduje o wyborze określonego programu, przy czym skuteczność definiowana jest przez pryzmat redukcji zaburzeń zachowania oraz redukcji czynników ryzyka recydywy. Niestety w Polsce obserwuje się deficyt w zakresie prowadzenia tego typu badań. W tekście opisano metodologiczne przesłanki prowadzenia badań ewaluacji wyniku oraz wskazano metody służące syntezie wyników pochodzących z niezależnych badań. Całość rozważań ulokowano w kontekście evidence-based practice, który opiera się na dostarczeniu dowodów empirycznych mogących usprawnić praktykę społeczną.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki
dc.contributor.authorpl
Szwejka, Łukasz - 157183
dc.date.accessioned
2024-02-24T16:08:51Z
dc.date.available
2024-02-24T16:08:51Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 47-49
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
37-49
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.34767/PP.2022.02.03
dc.identifier.issnpl
1897-6557
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327417
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : pedagogika
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
correctional treatment
dc.subject.enpl
evidence-based practice
dc.subject.enpl
evaluation of the result
dc.subject.enpl
delinquency
dc.subject.enpl
effectiveness of corrections
dc.subject.enpl
conduct disorder
dc.subject.plpl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.subject.plpl
evidence-based practice
dc.subject.plpl
ewaluacja wyniku
dc.subject.plpl
przestępczość młodzieży
dc.subject.plpl
skuteczność resocjalizacji
dc.subject.plpl
zaburzenia zachowania
dc.subject.plpl
resocjalizcja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Czy ukończenie programu jest wskaźnikiem skuteczności? : wyzwania w ewaluacji programów resocjalizacyjnych dzieci i młodzieży
dc.title.alternativepl
Is the completion of the program an indicator of success? : challenges in the evaluation of correctional programs for children and youth
dc.title.journalpl
Przegląd Pedagogiczny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available