Profil kwasów tłuszczowych lipidów złożonych w błonach komórek eukariotycznych

master
dc.abstract.enThe aim of the present study was to determine the fatty acid contents in the membrane phospholipids and cholesterol esters. The fatty acid contents were measured in membranes of CD34+ cells, CHO cells and fibroblasts. Membrane lipids were extracted according to Folch et al. They were subsequently fractionated by thin layer chromatography on silica gel. Next, dissolved in methanol residues, they were submitted to methylation according to Morrison and Smith. Fatty acids methylesters were analyzed by capillary gas chromatography with flame ionization detector. According to many studies, diet and metabolic diseases influence fatty acid content in membranes of lymphocytes and erythrocytes. It was proven that a diet rich in ω-3 polyunsaturated fatty acids decreases oxidative stress markers levels, activation of lymphocytes and also modifies plasticity of erythrocytes, and cell membrane permeability. The present study demonstrates that CD34+ cell showed the highest level of ω-3 polyunsaturated fatty acids both in phospholipid and cholesterol ester fractions. Arachidonic acid was the main fatty acid constituent in phospholipid fractions of all the analyzed cells. The disadvantageous values of ω-6/ω-3 index were observed in CHO cells and fibroblasts. In order to determine optimal fatty acid content in culture media for different cell types further studies need to be conducted.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy było określenie profilu kwasów tłuszczowych we frakcjach fosfolipidów i estrów cholesterolu w błonach komórek CD34+, CHO oraz fibroblastów. Służyła temu analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą GC.Do badań użyto komórek CD34+ (pozyskanych z krwi pępowinowej i hodowanych in vitro), fibroblastów oraz komórek linii CHO. Ekstrakcję lipidów przeprowadzono według zmodyfikowanej metody Folcha. Estry metylowe kwasów tłuszczowych analizowano za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.Dane zgromadzone na podstawie licznych publikacji ukazują wpływ diety i chorób metabolicznych na zawartość kwasów tłuszczowych w błonach erytrocytów i limfocytów. Przeprowadzono również wiele badań in vitro, których celem była ocena profilu kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych i jego wpływu na funkcje i metabolizm komórki. Wykazano, iż wzrost zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych serii ω-3 w błonach komórkowych wpływa na redukcję markerów stresu oksydacyjnego, aktywację limfocytów, plastyczność błon erytrocytarnych oraz przepuszczalność błony komórkowej dla jonów.W niniejszej pracy magisterskiej wykazano, że największą zawartością kwasów tłuszczowych serii ω-3, zarówno we frakcji fosfolipidowej, jak i we frakcji estrów cholesterolowych, cechowały się komórki CD34+. Ponadto stwierdzono, iż komórki te mają najkorzystniejszy indeks ω-6/ω-3 w obu frakcjach lipidów. Niekorzystne wartości indeksów ω-6/ω-3 zaobserwowano w lipidach złożonych błon komórek CHO i fibroblastów. Wydaje się zatem celowe prowadzenie dalszych prac badawczych dotyczących optymalnego profilu kwasów tłuszczowych w mediach hodowlanych, dla różnych typów komórek eukariotycznych cechujących się odmiennym metabolizmem.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGdula-Argasińska, Joanna - 129484 pl
dc.contributor.authorPociecha, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerGdula-Argasińska, Joanna - 129484 pl
dc.contributor.reviewerJaśkiewicz, Jerzy - 129878 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:02:55Z
dc.date.available2020-07-14T21:02:55Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-56651-61570pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171064
dc.subject.enfatty acids\ncell membranepl
dc.subject.otherkwasy tłuszczowebłona komórkowapl
dc.titleProfil kwasów tłuszczowych lipidów złożonych w błonach komórek eukariotycznychpl
dc.title.alternativeFatty acids profile in compound lipids of eucaryotic cells’ membranespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present study was to determine the fatty acid contents in the membrane phospholipids and cholesterol esters. The fatty acid contents were measured in membranes of CD34+ cells, CHO cells and fibroblasts. Membrane lipids were extracted according to Folch et al. They were subsequently fractionated by thin layer chromatography on silica gel. Next, dissolved in methanol residues, they were submitted to methylation according to Morrison and Smith. Fatty acids methylesters were analyzed by capillary gas chromatography with flame ionization detector. According to many studies, diet and metabolic diseases influence fatty acid content in membranes of lymphocytes and erythrocytes. It was proven that a diet rich in ω-3 polyunsaturated fatty acids decreases oxidative stress markers levels, activation of lymphocytes and also modifies plasticity of erythrocytes, and cell membrane permeability. The present study demonstrates that CD34+ cell showed the highest level of ω-3 polyunsaturated fatty acids both in phospholipid and cholesterol ester fractions. Arachidonic acid was the main fatty acid constituent in phospholipid fractions of all the analyzed cells. The disadvantageous values of ω-6/ω-3 index were observed in CHO cells and fibroblasts. In order to determine optimal fatty acid content in culture media for different cell types further studies need to be conducted.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy było określenie profilu kwasów tłuszczowych we frakcjach fosfolipidów i estrów cholesterolu w błonach komórek CD34+, CHO oraz fibroblastów. Służyła temu analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą GC.Do badań użyto komórek CD34+ (pozyskanych z krwi pępowinowej i hodowanych in vitro), fibroblastów oraz komórek linii CHO. Ekstrakcję lipidów przeprowadzono według zmodyfikowanej metody Folcha. Estry metylowe kwasów tłuszczowych analizowano za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.Dane zgromadzone na podstawie licznych publikacji ukazują wpływ diety i chorób metabolicznych na zawartość kwasów tłuszczowych w błonach erytrocytów i limfocytów. Przeprowadzono również wiele badań in vitro, których celem była ocena profilu kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych i jego wpływu na funkcje i metabolizm komórki. Wykazano, iż wzrost zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych serii ω-3 w błonach komórkowych wpływa na redukcję markerów stresu oksydacyjnego, aktywację limfocytów, plastyczność błon erytrocytarnych oraz przepuszczalność błony komórkowej dla jonów.W niniejszej pracy magisterskiej wykazano, że największą zawartością kwasów tłuszczowych serii ω-3, zarówno we frakcji fosfolipidowej, jak i we frakcji estrów cholesterolowych, cechowały się komórki CD34+. Ponadto stwierdzono, iż komórki te mają najkorzystniejszy indeks ω-6/ω-3 w obu frakcjach lipidów. Niekorzystne wartości indeksów ω-6/ω-3 zaobserwowano w lipidach złożonych błon komórek CHO i fibroblastów. Wydaje się zatem celowe prowadzenie dalszych prac badawczych dotyczących optymalnego profilu kwasów tłuszczowych w mediach hodowlanych, dla różnych typów komórek eukariotycznych cechujących się odmiennym metabolizmem.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gdula-Argasińska, Joanna - 129484
dc.contributor.authorpl
Pociecha, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Gdula-Argasińska, Joanna - 129484
dc.contributor.reviewerpl
Jaśkiewicz, Jerzy - 129878
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:02:55Z
dc.date.available
2020-07-14T21:02:55Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-56651-61570
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171064
dc.subject.enpl
fatty acids\ncell membrane
dc.subject.otherpl
kwasy tłuszczowebłona komórkowa
dc.titlepl
Profil kwasów tłuszczowych lipidów złożonych w błonach komórek eukariotycznych
dc.title.alternativepl
Fatty acids profile in compound lipids of eucaryotic cells’ membranes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Katowice
2
Dublin
1
Rozwadowka
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available