"Brit mila" : uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych

2013
journal article
article
dc.abstract.enThe main purpose of this paper is to follow the antidemonic thread of meaning of circum-cision basing on the aggadic midrashes which develop the threads from particular perico-pes of the Hebrew Bible. The source material presents the removal of the prepuce as a sacrifice soothing the anger of God and as a protecting sign against the demons. The apotropaic thread of brit milah is fully coherent with other dimensions: affiliative, sacrificial, fertility and cognitive.pl
dc.abstract.plPodstawowym celem niniejszego studium jest prześledzenie apotropaicznego wątku znaczeniowego obrzezania w midraszach aggadycznych, rozwijających wątki wybranych perykop Biblii hebrajskiej. Materiał źródłowy przedstawia usunięcie napletka jako ofiarę z ciała łagodzącą gniew Boga oraz znamię zapewniające ochronę przed demonami. Apotropaiczny wymiar brit mila pozostaje w pełni koherentny z pozostałymi: afiliacyjnym, ofiarniczym, płodnościowym i poznawczym.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacjipl
dc.contributor.authorKosior, Wojciech - 103430 pl
dc.date.accession2015-04-03pl
dc.date.accessioned2015-04-03T06:54:16Z
dc.date.available2015-04-03T06:54:16Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical103-118pl
dc.description.publication1pl
dc.description.seriesEstetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume4pl
dc.identifier.eissn2353-723Xpl
dc.identifier.isbn978-83-62196-99-9pl
dc.identifier.issn1643-1243pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4555
dc.identifier.weblinkhttp://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/30635916/pjac_4_5.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enbrit milahpl
dc.subject.encircumcisionpl
dc.subject.enapotropaismpl
dc.subject.endemonologypl
dc.subject.eneschatologypl
dc.subject.enSheolpl
dc.subject.enGehinnompl
dc.subject.enHebrew Biblepl
dc.subject.enTalmudpl
dc.subject.enmidrashpl
dc.subject.plbrit milapl
dc.subject.plobrzezaniepl
dc.subject.plapotropaizmpl
dc.subject.pldemonologiapl
dc.subject.pleschatologiapl
dc.subject.plSzeolpl
dc.subject.plGehennapl
dc.subject.plBiblia hebrajskapl
dc.subject.plTalmudpl
dc.subject.plmidraszpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Brit mila" : uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznychpl
dc.title.alternative"Brit milah" : some remarks on the apotropaic meaning of circumcision in the aggadic midrashespl
dc.title.journalThe Polish Journal of the Arts and Culturepl
dc.title.volumeCiało w praktykach religijnych i duchowychpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this paper is to follow the antidemonic thread of meaning of circum-cision basing on the aggadic midrashes which develop the threads from particular perico-pes of the Hebrew Bible. The source material presents the removal of the prepuce as a sacrifice soothing the anger of God and as a protecting sign against the demons. The apotropaic thread of brit milah is fully coherent with other dimensions: affiliative, sacrificial, fertility and cognitive.
dc.abstract.plpl
Podstawowym celem niniejszego studium jest prześledzenie apotropaicznego wątku znaczeniowego obrzezania w midraszach aggadycznych, rozwijających wątki wybranych perykop Biblii hebrajskiej. Materiał źródłowy przedstawia usunięcie napletka jako ofiarę z ciała łagodzącą gniew Boga oraz znamię zapewniające ochronę przed demonami. Apotropaiczny wymiar brit mila pozostaje w pełni koherentny z pozostałymi: afiliacyjnym, ofiarniczym, płodnościowym i poznawczym.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
dc.contributor.authorpl
Kosior, Wojciech - 103430
dc.date.accessionpl
2015-04-03
dc.date.accessioned
2015-04-03T06:54:16Z
dc.date.available
2015-04-03T06:54:16Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
103-118
dc.description.publicationpl
1
dc.description.series
Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
4
dc.identifier.eissnpl
2353-723X
dc.identifier.isbnpl
978-83-62196-99-9
dc.identifier.issnpl
1643-1243
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4555
dc.identifier.weblinkpl
http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/30635916/pjac_4_5.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
brit milah
dc.subject.enpl
circumcision
dc.subject.enpl
apotropaism
dc.subject.enpl
demonology
dc.subject.enpl
eschatology
dc.subject.enpl
Sheol
dc.subject.enpl
Gehinnom
dc.subject.enpl
Hebrew Bible
dc.subject.enpl
Talmud
dc.subject.enpl
midrash
dc.subject.plpl
brit mila
dc.subject.plpl
obrzezanie
dc.subject.plpl
apotropaizm
dc.subject.plpl
demonologia
dc.subject.plpl
eschatologia
dc.subject.plpl
Szeol
dc.subject.plpl
Gehenna
dc.subject.plpl
Biblia hebrajska
dc.subject.plpl
Talmud
dc.subject.plpl
midrasz
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Brit mila" : uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych
dc.title.alternativepl
"Brit milah" : some remarks on the apotropaic meaning of circumcision in the aggadic midrashes
dc.title.journalpl
The Polish Journal of the Arts and Culture
dc.title.volumepl
Ciało w praktykach religijnych i duchowych
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
kosior_brit_mila_uwagi_o_apotropaicznym_znaczeniu_obrzezaniu_w_midraszach_agadycznych_2013.odt
6