Sytuacja kościoła katolickiego we Francji w czasach napoleońskich

master
dc.abstract.enAcquisition of rule by Napoleon Bonaparte and contemporary events still have a huge impact on the situation of the Catholic Church in France. The purpose of this paper is to show how the policy of Napoleon was pursued, for example, by his relations with the Holy See. The First Consul was very eager to stabilize the situation of the Catholic Church in France, maintain good relations with the Pope and at the same time strive for the realization of the principle of church and state independence. The signing of the concordat was supposed to help in achieving these goals. However, it should be noted, that the concordat was also beneficial for the Catholic Church and it significantly improved its situation in post-revolutionary state, the instance of which is the establishment of salaries for bishops or the introduction of religion into public schools. From a historical perspective concordat is still very important because some of its provisions are still in force in some areas of France. It has also served as a model for subsequent agreements with the Holy See.pl
dc.abstract.plObjęcie rządów przez Napoleona Bonaparte oraz ówczesne wydarzenia do dziś maja ogromny wpływ na sytuacje Kościoła Katolickiego we Francji. Celem niniejszej pracy jest ukazanie sposobu prowadzenia polityki Napoleona na przykładzie jego relacji ze Stolica Apostolską. Pierwszemu Konsulowi bardzo zależało na ustabilizowaniu sytuacji Kościoła Katolickiego w państwie francuskim, utrzymywaniu dobrych relacji z Papieżem a jednocześnie dążył do urzeczywistnienia zasady niezależności państwa od Kościoła. Podpisanie konkordatu miało pomóc w zrealizowaniu tych celów. Należy jednak podkreślić, iż konkordat był korzystny również dla Kościoła Katolickiego i znacznie poprawił on jego sytuacje w porewolucyjnym państwie. Jako przykłady można wymienić ustanowienie pensji dla biskupów czy też wprowadzenie religii do szkół państwowych. Z perspektywy historycznej konkordat ma nadal bardzo duże znaczenie ponieważ część z jego postanowień nadal obowiązuje na niektórych obszarach państwa francuskiego. Stanowił on również wzór dla późniejszych umów zawieranych ze Stolica Apostolską.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDaniel, Krystyna - 127685 pl
dc.contributor.authorBieda, Jowitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.contributor.reviewerDaniel, Krystyna - 127685 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:42:00Z
dc.date.available2020-07-26T18:42:00Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-101599-183380pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208587
dc.languagepolpl
dc.subject.enFrench Revolution, Napoleon, concordat, France, Catholic Churchpl
dc.subject.plrewolucja francuska, Napoleon, konkordat, Francja, Kościół Katolickipl
dc.titleSytuacja kościoła katolickiego we Francji w czasach napoleońskichpl
dc.title.alternativeThe situation of the Catholic Church in France during Napeleonic era.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Acquisition of rule by Napoleon Bonaparte and contemporary events still have a huge impact on the situation of the Catholic Church in France. The purpose of this paper is to show how the policy of Napoleon was pursued, for example, by his relations with the Holy See. The First Consul was very eager to stabilize the situation of the Catholic Church in France, maintain good relations with the Pope and at the same time strive for the realization of the principle of church and state independence. The signing of the concordat was supposed to help in achieving these goals. However, it should be noted, that the concordat was also beneficial for the Catholic Church and it significantly improved its situation in post-revolutionary state, the instance of which is the establishment of salaries for bishops or the introduction of religion into public schools. From a historical perspective concordat is still very important because some of its provisions are still in force in some areas of France. It has also served as a model for subsequent agreements with the Holy See.
dc.abstract.plpl
Objęcie rządów przez Napoleona Bonaparte oraz ówczesne wydarzenia do dziś maja ogromny wpływ na sytuacje Kościoła Katolickiego we Francji. Celem niniejszej pracy jest ukazanie sposobu prowadzenia polityki Napoleona na przykładzie jego relacji ze Stolica Apostolską. Pierwszemu Konsulowi bardzo zależało na ustabilizowaniu sytuacji Kościoła Katolickiego w państwie francuskim, utrzymywaniu dobrych relacji z Papieżem a jednocześnie dążył do urzeczywistnienia zasady niezależności państwa od Kościoła. Podpisanie konkordatu miało pomóc w zrealizowaniu tych celów. Należy jednak podkreślić, iż konkordat był korzystny również dla Kościoła Katolickiego i znacznie poprawił on jego sytuacje w porewolucyjnym państwie. Jako przykłady można wymienić ustanowienie pensji dla biskupów czy też wprowadzenie religii do szkół państwowych. Z perspektywy historycznej konkordat ma nadal bardzo duże znaczenie ponieważ część z jego postanowień nadal obowiązuje na niektórych obszarach państwa francuskiego. Stanowił on również wzór dla późniejszych umów zawieranych ze Stolica Apostolską.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Daniel, Krystyna - 127685
dc.contributor.authorpl
Bieda, Jowita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.contributor.reviewerpl
Daniel, Krystyna - 127685
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:42:00Z
dc.date.available
2020-07-26T18:42:00Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-101599-183380
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208587
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
French Revolution, Napoleon, concordat, France, Catholic Church
dc.subject.plpl
rewolucja francuska, Napoleon, konkordat, Francja, Kościół Katolicki
dc.titlepl
Sytuacja kościoła katolickiego we Francji w czasach napoleońskich
dc.title.alternativepl
The situation of the Catholic Church in France during Napeleonic era.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
173
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Wroclaw
17
Zgorzelec
9
Poznan
7
Krakow
6
Lodz
5
Katowice
3
Opatow
3
Rzeszów
3
Sandomierz
3

No access

No Thumbnail Available