Uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w wieku późnej dorosłości

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to present the factors that form the motivation of older people to take in physical activity and provide recommendations addressed to individuals and organizations, which are involved in the promotion of various forms of active spending time by seniors, which were aimed at increasing the motivation of older people to take in physical effort. The studies were quantitative and were conducted based on 54 people attending sports classes and 66 people not using such activities. The author's questionnaire was used, based on the social survey of the project "PolSenior". The results of the study have shown that the level of physical activity of older people depends on the financial situation, the amount of free time, health or professional status. Moreover, studies shown that physical activity in older age gives positive results regardless of its nature- organized or unorganized.pl
dc.abstract.plCelem pracy było rozpoznanie czynników kształtujących motywację seniorów do podejmowania aktywności fizycznej oraz sformułowanie praktycznych wskazówek adresowanych do osób i organizacji zajmujących się promocją różnorodnych form czynnego spędzania czasu przez seniorów, które ukierunkowane zostały na podnoszenie motywacji osób starszych do uprawiania wysiłku fizycznego. Badania miały charakter ilościowy i zostały przeprowadzone na próbie 54 osób uczęszczających na zajęcia sportowe oraz 66 osób nie korzystających z takich zajęć. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety skonstruowany na podstawie ankiety społecznej projektu „PolSenior”. Uzyskane wyniki pokazały, że na poziom aktywności fizycznej seniorów wpływa sytuacja finansowa, ilość wolnego czasu, stan zdrowia czy status zawodowy. Przeprowadzone badania pozwoliły też na stwierdzenie, że aktywność ruchowa w wieku senioralnym daje pozytywne efekty bez względu na jej charakter – zorganizowany lub niezorganizowany.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorBiałek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.reviewerŁosiak-Pilch, Juliapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:44:42Z
dc.date.available2020-07-28T00:44:42Z
dc.date.submitted2019-06-25pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-133528-195903pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235818
dc.languagepolpl
dc.subject.enoldness, physical activity, motivation, health, health educationpl
dc.subject.plstarość, aktywność fizyczna, motywacja, zdrowie, edukacja zdrowotnapl
dc.titleUwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w wieku późnej dorosłościpl
dc.title.alternativeThe conditions to take in physical activity by elderly peoplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to present the factors that form the motivation of older people to take in physical activity and provide recommendations addressed to individuals and organizations, which are involved in the promotion of various forms of active spending time by seniors, which were aimed at increasing the motivation of older people to take in physical effort. The studies were quantitative and were conducted based on 54 people attending sports classes and 66 people not using such activities. The author's questionnaire was used, based on the social survey of the project "PolSenior". The results of the study have shown that the level of physical activity of older people depends on the financial situation, the amount of free time, health or professional status. Moreover, studies shown that physical activity in older age gives positive results regardless of its nature- organized or unorganized.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było rozpoznanie czynników kształtujących motywację seniorów do podejmowania aktywności fizycznej oraz sformułowanie praktycznych wskazówek adresowanych do osób i organizacji zajmujących się promocją różnorodnych form czynnego spędzania czasu przez seniorów, które ukierunkowane zostały na podnoszenie motywacji osób starszych do uprawiania wysiłku fizycznego. Badania miały charakter ilościowy i zostały przeprowadzone na próbie 54 osób uczęszczających na zajęcia sportowe oraz 66 osób nie korzystających z takich zajęć. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety skonstruowany na podstawie ankiety społecznej projektu „PolSenior”. Uzyskane wyniki pokazały, że na poziom aktywności fizycznej seniorów wpływa sytuacja finansowa, ilość wolnego czasu, stan zdrowia czy status zawodowy. Przeprowadzone badania pozwoliły też na stwierdzenie, że aktywność ruchowa w wieku senioralnym daje pozytywne efekty bez względu na jej charakter – zorganizowany lub niezorganizowany.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Białek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.reviewerpl
Łosiak-Pilch, Julia
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:44:42Z
dc.date.available
2020-07-28T00:44:42Z
dc.date.submittedpl
2019-06-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-133528-195903
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235818
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
oldness, physical activity, motivation, health, health education
dc.subject.plpl
starość, aktywność fizyczna, motywacja, zdrowie, edukacja zdrowotna
dc.titlepl
Uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w wieku późnej dorosłości
dc.title.alternativepl
The conditions to take in physical activity by elderly people
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Krakow
10
Gliwice
8
Warsaw
8
Lublin
4
Gdansk
3
Wroclaw
3
Katowice
2
Poznan
2
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available