Educating general practicioners in the context of the significance of communication with patients for efficient management of healthcare organisations in Poland

2018
book section
conference proceedings
dc.abstract.enThe role of general practitioners in the Polish public healthcare system is key as, on the basis of an initial diagnosis, they refer patients to medical specialists, thus influencing the patient’s subsequent treatment path as well as influencing overall management of healthcare institutions. Their initial diagnosis, whether right or wrong, results not only from their professional medical knowledge, but also from their communication skills and has a real impact on shaping the management of healthcare institutions. It should be noted that the basis for a diagnosis is, among others, the patient interview, which should be carried out properly. If the GP creates an atmosphere of trust and actively listens to the patient, i.e. demonstrates excellent communication skills, they have a chance to collect true, important information concerning the patient’s health, and therefore to establish the right initial diagnosis and to refer the patient to the relevant specialist. Otherwise, if the GP does not demonstrate highly-developed communication skills, patients may hide certain important medical information or even lie out of stress or shame. This in turn means that the GP, by making the wrong initial diagnosis, may refer the patient to another specialist, which will not harm the patient, but may create unnecessary stress, plus from the managerial point of view it may generate unnecessary costs for the public healthcare system, i.e. for the taxpayers. The aim of the article is to present the condition of the medical education system with regard to the skill of communicating with patients, as well as to stress the importance of that skill for efficient management of healthcare organisations in Poland. Therefore, desk research was performed by examining the Polish curriculum for general practitioners in order to find courses and specific requirements relating to communication with patients. Conclusions from the study have led to formulating specific recommendations which may be useful to decision-makers with regard to medical personnel’s lifelong learning, as well as to directors of healthcare organisations, doctors and anyone interested in healthcare management.pl
dc.abstract.plRola lekarzy rodzinnych w polskim, publicznym systemie ochrony zdrowia jest kluczowa, ponieważ na podstawie wstępnie postawionej diagnozy, wydają oni skierowania do lekarzy specjalistów, a zatem mają wpływ na dalszą ścieżkę postępowania leczniczego chorego, a także na samo zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej. Postawiona przez nich właściwa lub błędna wstępna diagnoza wynikająca nie tylko z ich profesjonalnej wiedzy medycznej, ale także umiejętności komunikacyjnych, będzie miała realne przełożenie na kształtowanie systemu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. Zauważmy, że podstawą diagnozy jest między innymi wywiad medyczny, który powinien być odpowiednio przeprowadzony. Jeśli lekarz rodzinny wytwarza atmosferę zaufania i aktywnie słucha pacjenta, tzn. wykazuje się doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi, to ma szansę zebrać prawdziwe, istotne informacje dotyczące zdrowia pacjenta, a co się z tym wiąże – postawić właściwą wstępną diagnozę i skierować chorego do odpowiedniego specjalisty. W przeciwnym razie, kiedy lekarz rodzinny nie wykaże się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, pacjenci z powodu stresu czy wstydu mogą ukrywać pewne znaczące fakty zdrowotne lub nawet kłamać w ich sprawie. To z kolei powoduje, że lekarz rodzinny, stawiając niewłaściwą wstępną diagnozę, może odesłać pacjenta do innego lekarza specjalisty, co wprawdzie nie zaszkodzi choremu, ale może wywoływać niepotrzebny stres i z punktu widzenia zarządzania, może generować niepotrzebne koszty dla publicznego systemu opieki zdrowotnej, czyli dla podatników. Zatem celem artykułu jest przedstawienie stanu edukacji lekarzy rodzinnych w zakresie umiejętności komunikacyjnych z pacjentami oraz nakreślenie znaczenia tej umiejętności dla sprawnego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Polsce. W związku z powyższym dokonano analizy danych zastanych, tzn. ogólnokrajowego programu specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, w poszukiwaniu kursów i konkretnych wymagań dotyczących umiejętności komunikacyjnych z pacjentami. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie konkretnych rekomendacji, które mogą okazać się przydatne dla decydentów w zakresie kształcenia ustawicznego personelu medycznego, a także dla dyrektorów instytucji opieki zdrowotnej, lekarzy oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.conferenceICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovationpl
dc.conference.citySewilla
dc.conference.countryHiszpania
dc.conference.datefinish2018-11-14
dc.conference.datestart2018-11-12
dc.conference.indexwostrue
dc.contributor.authorFreund, Bożena - 176571 pl
dc.contributor.editorGómez Chova, L.pl
dc.contributor.editorGómez Chova, L.pl
dc.contributor.editorCandel Torres, I.pl
dc.date.accessioned2018-12-13T11:13:03Z
dc.date.available2018-12-13T11:13:03Z
dc.date.issued2018pl
dc.description.conftypeinternationalpl
dc.description.physical4436-4440pl
dc.description.publication0,3pl
dc.description.seriesICERI Proceedings
dc.identifier.doi10.21125/iceri.2018.1999pl
dc.identifier.isbn978-84-09-05948-5pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.serieseissn2340-1109
dc.identifier.seriesissn2340-1095
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63753
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pubinfoSeville : IATED Academypl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 1600; liczba stron 10594; liczba arkuszy wydawniczych 706;pl
dc.subject.endoctors' lifelong learningpl
dc.subject.enhealthcare organisation managementpl
dc.subject.ensignificance of communication between doctor and patientpl
dc.subject.plznaczenie komunikacji lekarz-pacjentpl
dc.subject.plkształcenie ustawiczne lekarzypl
dc.subject.plzarządzanie organizacjami ochrony zdrowiapl
dc.subtypeConferenceProceedingspl
dc.titleEducating general practicioners in the context of the significance of communication with patients for efficient management of healthcare organisations in Polandpl
dc.title.alternativeKształcenie lekarzy rodzinnych w zakresie znaczenia komunikacji z pacjentami dla sprawnego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Polscepl
dc.title.containerICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 12-14 November 2018 : conference proceedingspl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The role of general practitioners in the Polish public healthcare system is key as, on the basis of an initial diagnosis, they refer patients to medical specialists, thus influencing the patient’s subsequent treatment path as well as influencing overall management of healthcare institutions. Their initial diagnosis, whether right or wrong, results not only from their professional medical knowledge, but also from their communication skills and has a real impact on shaping the management of healthcare institutions. It should be noted that the basis for a diagnosis is, among others, the patient interview, which should be carried out properly. If the GP creates an atmosphere of trust and actively listens to the patient, i.e. demonstrates excellent communication skills, they have a chance to collect true, important information concerning the patient’s health, and therefore to establish the right initial diagnosis and to refer the patient to the relevant specialist. Otherwise, if the GP does not demonstrate highly-developed communication skills, patients may hide certain important medical information or even lie out of stress or shame. This in turn means that the GP, by making the wrong initial diagnosis, may refer the patient to another specialist, which will not harm the patient, but may create unnecessary stress, plus from the managerial point of view it may generate unnecessary costs for the public healthcare system, i.e. for the taxpayers. The aim of the article is to present the condition of the medical education system with regard to the skill of communicating with patients, as well as to stress the importance of that skill for efficient management of healthcare organisations in Poland. Therefore, desk research was performed by examining the Polish curriculum for general practitioners in order to find courses and specific requirements relating to communication with patients. Conclusions from the study have led to formulating specific recommendations which may be useful to decision-makers with regard to medical personnel’s lifelong learning, as well as to directors of healthcare organisations, doctors and anyone interested in healthcare management.
dc.abstract.plpl
Rola lekarzy rodzinnych w polskim, publicznym systemie ochrony zdrowia jest kluczowa, ponieważ na podstawie wstępnie postawionej diagnozy, wydają oni skierowania do lekarzy specjalistów, a zatem mają wpływ na dalszą ścieżkę postępowania leczniczego chorego, a także na samo zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej. Postawiona przez nich właściwa lub błędna wstępna diagnoza wynikająca nie tylko z ich profesjonalnej wiedzy medycznej, ale także umiejętności komunikacyjnych, będzie miała realne przełożenie na kształtowanie systemu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. Zauważmy, że podstawą diagnozy jest między innymi wywiad medyczny, który powinien być odpowiednio przeprowadzony. Jeśli lekarz rodzinny wytwarza atmosferę zaufania i aktywnie słucha pacjenta, tzn. wykazuje się doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi, to ma szansę zebrać prawdziwe, istotne informacje dotyczące zdrowia pacjenta, a co się z tym wiąże – postawić właściwą wstępną diagnozę i skierować chorego do odpowiedniego specjalisty. W przeciwnym razie, kiedy lekarz rodzinny nie wykaże się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, pacjenci z powodu stresu czy wstydu mogą ukrywać pewne znaczące fakty zdrowotne lub nawet kłamać w ich sprawie. To z kolei powoduje, że lekarz rodzinny, stawiając niewłaściwą wstępną diagnozę, może odesłać pacjenta do innego lekarza specjalisty, co wprawdzie nie zaszkodzi choremu, ale może wywoływać niepotrzebny stres i z punktu widzenia zarządzania, może generować niepotrzebne koszty dla publicznego systemu opieki zdrowotnej, czyli dla podatników. Zatem celem artykułu jest przedstawienie stanu edukacji lekarzy rodzinnych w zakresie umiejętności komunikacyjnych z pacjentami oraz nakreślenie znaczenia tej umiejętności dla sprawnego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Polsce. W związku z powyższym dokonano analizy danych zastanych, tzn. ogólnokrajowego programu specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, w poszukiwaniu kursów i konkretnych wymagań dotyczących umiejętności komunikacyjnych z pacjentami. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie konkretnych rekomendacji, które mogą okazać się przydatne dla decydentów w zakresie kształcenia ustawicznego personelu medycznego, a także dla dyrektorów instytucji opieki zdrowotnej, lekarzy oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.conferencepl
ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation
dc.conference.city
Sewilla
dc.conference.country
Hiszpania
dc.conference.datefinish
2018-11-14
dc.conference.datestart
2018-11-12
dc.conference.indexwos
true
dc.contributor.authorpl
Freund, Bożena - 176571
dc.contributor.editorpl
Gómez Chova, L.
dc.contributor.editorpl
Gómez Chova, L.
dc.contributor.editorpl
Candel Torres, I.
dc.date.accessioned
2018-12-13T11:13:03Z
dc.date.available
2018-12-13T11:13:03Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.description.conftypepl
international
dc.description.physicalpl
4436-4440
dc.description.publicationpl
0,3
dc.description.series
ICERI Proceedings
dc.identifier.doipl
10.21125/iceri.2018.1999
dc.identifier.isbnpl
978-84-09-05948-5
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.serieseissn
2340-1109
dc.identifier.seriesissn
2340-1095
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63753
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.pubinfopl
Seville : IATED Academy
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 1600; liczba stron 10594; liczba arkuszy wydawniczych 706;
dc.subject.enpl
doctors' lifelong learning
dc.subject.enpl
healthcare organisation management
dc.subject.enpl
significance of communication between doctor and patient
dc.subject.plpl
znaczenie komunikacji lekarz-pacjent
dc.subject.plpl
kształcenie ustawiczne lekarzy
dc.subject.plpl
zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
dc.subtypepl
ConferenceProceedings
dc.titlepl
Educating general practicioners in the context of the significance of communication with patients for efficient management of healthcare organisations in Poland
dc.title.alternativepl
Kształcenie lekarzy rodzinnych w zakresie znaczenia komunikacji z pacjentami dla sprawnego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Polsce
dc.title.containerpl
ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 12-14 November 2018 : conference proceedings
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available