Integracja regionalna jako forma współpracy międzypaństwowej. Analiza porównawcza procesu integracji w Europie i na Karaibach na przykładzie Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej CARICOM

master
dc.abstract.enIn contemporary international relations, international integration is one of the most important form of cooperation between countries. States integrate when they identify common interests, similarities in socio-political systems, culture or religion. Today, the most dynamically d form of integration is, regional integration. It is said that regionalism is the intentional actions undertaken by states in search of the most effective forms of cooperation, which not only satisfy needs, but also create new opportunities for development. This paper aims to conduct a comparative analysis of two processes of regional integration - the European Union in Europe and the Caribbean Community (Caricom) in the Caribbean Sea and parts of South America. These two organizations are the fastest growing integrational projects in the XXI century. Moreover, there is an opinion among scholars that these two processes show many similarities and that CARICOM is a calque created on the basis of European integration path. The author compares the most important aspects of both processes focusing on these which are considered to be crucial for further appraisal. The compared elements are the institutional structure of both organizations as well as solidarity among members, level of economic cooperation and relations between discussed organizations and other international actors. The summary of this paper aims to evaluate the real similarities between UE and CARICOM and also rate the actual level of the integration within Caribbean Community itself.pl
dc.abstract.plIntegracja międzynarodowa jest jedną z najważniejszych form współpracy pomiędzy państwami we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Państwa integrują się, gdy dostrzegają wspólnotę swoich interesów, podobieństwo systemów polityczno - społecznych, kultury, języka czy wyznania. Współcześnie, najszybciej rozwijającą się odmianą integracji jest integracja regionalna. Uważa się, iż regionalizm jest celowym działaniem państwa na rzecz poszukiwania najbardziej efektywnych form współpracy, które nie tylko zaspokoją jego potrzeby, ale także stworzą nowe możliwości rozwoju. Niniejsza praca ma na celu analizę porównawczą dwóch procesów integracji regionalnej na świecie- Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej. Współdziałanie w ramach Unii Europejskiej w Europie oraz Wspólnoty Karaibskiej CARICOM w rejonie basenu Morza Karaibskiego i Ameryki Południowej to dwa najprężniej rozwijające się projekty integracyjne w XXI w. Ponadto, wśród badaczy istnieje pogląd, iż te dwa procesy wykazują liczne podobieństwa, a CARICOM jest kalką zrobioną z europejskiej ścieżki integracyjnej. Autorka w pracy porównuje najważniejsze aspekty i cechy obu projektów, z uwzględnieniem tych, które uznać można za kluczowe w późniejszej ocenie. Analizie poddane zostały zarówno system instytucjonalny obu organizacji, jak również realizacja zasady solidarności członków, poziom współpracy ekonomicznej oraz relacje z najważniejszymi aktorami współczesnych stosunków międzynarodowych. Podsumowaniem pracy jest ocena rzeczywistego podobieństwa procesów w UE i CARICOM, oraz wnioski na temat poziomu integracji w samej Wspólnocie Karaibskiej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorHales, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerMłynarski, Tomasz - 130694 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:06:35Z
dc.date.available2020-07-27T01:06:35Z
dc.date.submitted2016-07-12pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-108355-127260pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214568
dc.languagepolpl
dc.subject.enintegration, international integration, regional integration, European Union, Caribbean Community, CARICOM, EUpl
dc.subject.plintegracja, integracja międzynarodowa, integracja regionalna, Unia Europejska, Wspólnota Karaibska, CARICOM, UEpl
dc.titleIntegracja regionalna jako forma współpracy międzypaństwowej. Analiza porównawcza procesu integracji w Europie i na Karaibach na przykładzie Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej CARICOMpl
dc.title.alternativeRegional integration as a form of interstate cooperation. Comparative analysis of the process of integration in Europe and in the Caribbean based on the example of the European Union and the Caribbean Community.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In contemporary international relations, international integration is one of the most important form of cooperation between countries. States integrate when they identify common interests, similarities in socio-political systems, culture or religion. Today, the most dynamically d form of integration is, regional integration. It is said that regionalism is the intentional actions undertaken by states in search of the most effective forms of cooperation, which not only satisfy needs, but also create new opportunities for development. This paper aims to conduct a comparative analysis of two processes of regional integration - the European Union in Europe and the Caribbean Community (Caricom) in the Caribbean Sea and parts of South America. These two organizations are the fastest growing integrational projects in the XXI century. Moreover, there is an opinion among scholars that these two processes show many similarities and that CARICOM is a calque created on the basis of European integration path. The author compares the most important aspects of both processes focusing on these which are considered to be crucial for further appraisal. The compared elements are the institutional structure of both organizations as well as solidarity among members, level of economic cooperation and relations between discussed organizations and other international actors. The summary of this paper aims to evaluate the real similarities between UE and CARICOM and also rate the actual level of the integration within Caribbean Community itself.
dc.abstract.plpl
Integracja międzynarodowa jest jedną z najważniejszych form współpracy pomiędzy państwami we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Państwa integrują się, gdy dostrzegają wspólnotę swoich interesów, podobieństwo systemów polityczno - społecznych, kultury, języka czy wyznania. Współcześnie, najszybciej rozwijającą się odmianą integracji jest integracja regionalna. Uważa się, iż regionalizm jest celowym działaniem państwa na rzecz poszukiwania najbardziej efektywnych form współpracy, które nie tylko zaspokoją jego potrzeby, ale także stworzą nowe możliwości rozwoju. Niniejsza praca ma na celu analizę porównawczą dwóch procesów integracji regionalnej na świecie- Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej. Współdziałanie w ramach Unii Europejskiej w Europie oraz Wspólnoty Karaibskiej CARICOM w rejonie basenu Morza Karaibskiego i Ameryki Południowej to dwa najprężniej rozwijające się projekty integracyjne w XXI w. Ponadto, wśród badaczy istnieje pogląd, iż te dwa procesy wykazują liczne podobieństwa, a CARICOM jest kalką zrobioną z europejskiej ścieżki integracyjnej. Autorka w pracy porównuje najważniejsze aspekty i cechy obu projektów, z uwzględnieniem tych, które uznać można za kluczowe w późniejszej ocenie. Analizie poddane zostały zarówno system instytucjonalny obu organizacji, jak również realizacja zasady solidarności członków, poziom współpracy ekonomicznej oraz relacje z najważniejszymi aktorami współczesnych stosunków międzynarodowych. Podsumowaniem pracy jest ocena rzeczywistego podobieństwa procesów w UE i CARICOM, oraz wnioski na temat poziomu integracji w samej Wspólnocie Karaibskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Hales, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Młynarski, Tomasz - 130694
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:06:35Z
dc.date.available
2020-07-27T01:06:35Z
dc.date.submittedpl
2016-07-12
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-108355-127260
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214568
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
integration, international integration, regional integration, European Union, Caribbean Community, CARICOM, EU
dc.subject.plpl
integracja, integracja międzynarodowa, integracja regionalna, Unia Europejska, Wspólnota Karaibska, CARICOM, UE
dc.titlepl
Integracja regionalna jako forma współpracy międzypaństwowej. Analiza porównawcza procesu integracji w Europie i na Karaibach na przykładzie Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej CARICOM
dc.title.alternativepl
Regional integration as a form of interstate cooperation. Comparative analysis of the process of integration in Europe and in the Caribbean based on the example of the European Union and the Caribbean Community.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Shanghai
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available