Badanie struktury pasmowej miedzi metodą kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe paper describes the use of the photoelectric effect through the method of angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) in the study of the band structure of a single-crystal of copper. After checking the sample orientation using the Laue method, ARPES measurements were used to obtain a band structure in the directions of high symmetry and the appearance of different constant energy surfaces. The results were compared with the experimental results of another research group in search of similarities.pl
dc.abstract.plW pracy opisane jest wykorzystanie efektu fotoelektrycznego poprzez metodę kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES) w badaniu struktury pasmowej monokryształu miedzi. Po sprawdzeniu orientacji próbki metodą Lauego, użyto pomiarów ARPES by otrzymać strukturę pasmową w kierunkach wysokiej symetrii oraz wygląd różnych powierzchni izoenergetycznych. Wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi innej grupy badawczej w poszukiwaniu podobieństw.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorStarowicz, Paweł - 100653 pl
dc.contributor.authorKaźmierczyk, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerStarowicz, Paweł - 100653 pl
dc.contributor.reviewerRams, Michał - 100567 pl
dc.date.accessioned2021-10-15T21:37:15Z
dc.date.available2021-10-15T21:37:15Z
dc.date.submitted2021-10-13pl
dc.fieldofstudyfizyka teoretycznapl
dc.identifier.apddiploma-150450-245505pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280755
dc.languagepolpl
dc.subject.encopper, single-crystal, band structure, photoemission, spectroscopy, Laue methodpl
dc.subject.plmiedź, monokryształ, struktura pasmowa, fotoemisja, spektroskopia, metoda Lauegopl
dc.titleBadanie struktury pasmowej miedzi metodą kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnejpl
dc.title.alternativeInvestigation of copper band structure using angle-resolved photoemission spectroscopypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper describes the use of the photoelectric effect through the method of angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) in the study of the band structure of a single-crystal of copper. After checking the sample orientation using the Laue method, ARPES measurements were used to obtain a band structure in the directions of high symmetry and the appearance of different constant energy surfaces. The results were compared with the experimental results of another research group in search of similarities.
dc.abstract.plpl
W pracy opisane jest wykorzystanie efektu fotoelektrycznego poprzez metodę kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES) w badaniu struktury pasmowej monokryształu miedzi. Po sprawdzeniu orientacji próbki metodą Lauego, użyto pomiarów ARPES by otrzymać strukturę pasmową w kierunkach wysokiej symetrii oraz wygląd różnych powierzchni izoenergetycznych. Wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi innej grupy badawczej w poszukiwaniu podobieństw.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Starowicz, Paweł - 100653
dc.contributor.authorpl
Kaźmierczyk, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Starowicz, Paweł - 100653
dc.contributor.reviewerpl
Rams, Michał - 100567
dc.date.accessioned
2021-10-15T21:37:15Z
dc.date.available
2021-10-15T21:37:15Z
dc.date.submittedpl
2021-10-13
dc.fieldofstudypl
fizyka teoretyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-150450-245505
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
copper, single-crystal, band structure, photoemission, spectroscopy, Laue method
dc.subject.plpl
miedź, monokryształ, struktura pasmowa, fotoemisja, spektroskopia, metoda Lauego
dc.titlepl
Badanie struktury pasmowej miedzi metodą kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej
dc.title.alternativepl
Investigation of copper band structure using angle-resolved photoemission spectroscopy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available