Handel narządami a handel ludźmi w świetle prawa międzynarodowego publicznego na terytorium Europy

master
dc.abstract.enThis thesis is a presentation of the problem of organ trafficking in the context of human trafficking on the territory of European countries in the light of public international law. It consists of four chapters. The first one concerns human trafficking, its essence and forms, and it is an introduction to the further parts of the work. The second chapter contains an analysis of the concept of organ trafficking, comparing it to the concept of human trafficking, as well as the reasons for the procedure and the purposes of using the organs obtained from trafficking. The third chapter, entitled "Problems of organ trafficking," analyzes issues such as the commercialization of the human body, transplant tourism, organized crime and the concept of the victim in relation to this act. The final, fourth chapter of the thesis describes the ways that have so far been adopted to prevent and combat the crime of organ trafficking. Each of the chapters contains references to applicable public international law, and in particular is based on an analysis of the law operating in the territories of European countries.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest przedstawieniem problemu handlu narządami w kontekście handlu ludźmi na terytorium państw europejskich w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Składa się ona z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy handlu ludźmi, jego istoty oraz form i jest to wprowadzenie do dalszych części pracy. W drugim rozdziale znajduje się analiza pojęcia handlu narządami, porównanie go do pojęcia handlu ludźmi, a także przyczyny procederu i cele wykorzystywania uzyskanych z handlu narządów. Rozdział trzeci zatytułowany „Problemy związane z handlem narządami” zawiera analizę kwestii takich jak komercjalizacja ludzkiego ciała, turystyka transplantacyjna, przestępczość zorganizowana czy pojęcie ofiary w odniesieniu do tego czynu. Ostatni, czwarty rozdział pracy opisuje sposoby, które do tej pory zostały przyjęte jako przeciwdziałające i zwalczające przestępstwo handlu narządami. Każdy z rozdziałów zawiera odwołania do obowiązującego prawa międzynarodowego publicznego, a w szczególności opiera się na analizie prawa funkcjonującego na terytoriach krajów europejskich.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwiecień, Romanpl
dc.contributor.authorPietrzak, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2023-10-31T22:51:26Z
dc.date.available2023-10-31T22:51:26Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-170677-261222pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322727
dc.languagepolpl
dc.subject.enorgan trafficking, human organ trafficking, human trafficking, organs, international law, Europe, human dignity, prohibition on profiting from the human body, commercialization of the body, victim, transplantation, transplant tourism, organized crimepl
dc.subject.plhandel narządami, handel organami ludzkimi, handel ludźmi, narządy, prawo międzynarodowe, Europa, godność człowieka, zakaz uzyskiwania korzyści z ludzkiego ciała, komercjalizacja ciała, ofiara, transplantacje, turystyka transplantacyjna, przestępczość zorganizowanapl
dc.titleHandel narządami a handel ludźmi w świetle prawa międzynarodowego publicznego na terytorium Europypl
dc.title.alternativeTrafficking in human organs and trafficking in human beings on the territory of European countries in the light of public international lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is a presentation of the problem of organ trafficking in the context of human trafficking on the territory of European countries in the light of public international law. It consists of four chapters. The first one concerns human trafficking, its essence and forms, and it is an introduction to the further parts of the work. The second chapter contains an analysis of the concept of organ trafficking, comparing it to the concept of human trafficking, as well as the reasons for the procedure and the purposes of using the organs obtained from trafficking. The third chapter, entitled "Problems of organ trafficking," analyzes issues such as the commercialization of the human body, transplant tourism, organized crime and the concept of the victim in relation to this act. The final, fourth chapter of the thesis describes the ways that have so far been adopted to prevent and combat the crime of organ trafficking. Each of the chapters contains references to applicable public international law, and in particular is based on an analysis of the law operating in the territories of European countries.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest przedstawieniem problemu handlu narządami w kontekście handlu ludźmi na terytorium państw europejskich w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Składa się ona z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy handlu ludźmi, jego istoty oraz form i jest to wprowadzenie do dalszych części pracy. W drugim rozdziale znajduje się analiza pojęcia handlu narządami, porównanie go do pojęcia handlu ludźmi, a także przyczyny procederu i cele wykorzystywania uzyskanych z handlu narządów. Rozdział trzeci zatytułowany „Problemy związane z handlem narządami” zawiera analizę kwestii takich jak komercjalizacja ludzkiego ciała, turystyka transplantacyjna, przestępczość zorganizowana czy pojęcie ofiary w odniesieniu do tego czynu. Ostatni, czwarty rozdział pracy opisuje sposoby, które do tej pory zostały przyjęte jako przeciwdziałające i zwalczające przestępstwo handlu narządami. Każdy z rozdziałów zawiera odwołania do obowiązującego prawa międzynarodowego publicznego, a w szczególności opiera się na analizie prawa funkcjonującego na terytoriach krajów europejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.authorpl
Pietrzak, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2023-10-31T22:51:26Z
dc.date.available
2023-10-31T22:51:26Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-170677-261222
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322727
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organ trafficking, human organ trafficking, human trafficking, organs, international law, Europe, human dignity, prohibition on profiting from the human body, commercialization of the body, victim, transplantation, transplant tourism, organized crime
dc.subject.plpl
handel narządami, handel organami ludzkimi, handel ludźmi, narządy, prawo międzynarodowe, Europa, godność człowieka, zakaz uzyskiwania korzyści z ludzkiego ciała, komercjalizacja ciała, ofiara, transplantacje, turystyka transplantacyjna, przestępczość zorganizowana
dc.titlepl
Handel narządami a handel ludźmi w świetle prawa międzynarodowego publicznego na terytorium Europy
dc.title.alternativepl
Trafficking in human organs and trafficking in human beings on the territory of European countries in the light of public international law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bialystok
3
Nowy Dwor Mazowiecki
3
Poznan
2
Rzeszów
2
Bydgoszcz
1
Katowice
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections