Analiza zastosowań blogów firmowych jako narzędzia promocji w Internecie

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to analyze corporate blogs as a tool to promote on the Internet as well as issues relating to cooperation of bloggers with business. Have been subjected to a detailed study of the public opinions on the above-mentioned issues. Lack of specific information to this question attempts were made to complement in successive working sections. Used for this purpose, literature and an analysis of the most widely read business blogs, which are also cross-section of typologies all kinds of corporate blogs. Thanks to blog readers survey, achieved specific data about opinion to corporate blogs and their participation in the promotion of business bloggers on the Internet. Conducted analysis revealed a number of mistakes made by companies running corporate blogs and helped to define the most important elements which should have a successful blog.pl
dc.abstract.plCelem pracy była analiza zastosowań blogów firmowych jako narzędzia promocji w Internecie oraz zagadnienia dotyczące współpracy blogerów z przedsiębiorstwami. Szczegółowemu badaniu poddane zostały również społeczne opinie dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia. Brak szczegółowych danych na wyżej postawione pytanie starano się uzupełnić w następujących po sobie rozdziałach pracy.Wykorzystano tym celu literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono analizę najbardziej poczytnych blogów firmowych, będących równocześnie przekrojem ich typologii. Dzięki zastosowaniu badań ankietowych czytelników blogów, uzyskano szczegółowe dane dotyczące stosunku do blogów firmowych oraz udziału blogerów w promowaniu firm w Internecie.Przeprowadzona analiza ukazała szereg błędów popełnianych przez firmy prowadzące blogi firmowe oraz pomogła w zdefiniowaniu najważniejszych elementów jakimi powinien cechować się blog, odnoszący sukcesy w Internecie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorŚlusarczyk, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:02:43Z
dc.date.available2020-07-24T13:02:43Z
dc.date.submitted2012-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-71646-133814pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184710
dc.languagepolpl
dc.subject.enblogs \ncreated company blogspl
dc.subject.plblogi blogi firmowepl
dc.titleAnaliza zastosowań blogów firmowych jako narzędzia promocji w Interneciepl
dc.title.alternativeThe analysis of using blogs as a tool for business promotion on the Internetpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to analyze corporate blogs as a tool to promote on the Internet as well as issues relating to cooperation of bloggers with business. Have been subjected to a detailed study of the public opinions on the above-mentioned issues. Lack of specific information to this question attempts were made to complement in successive working sections. Used for this purpose, literature and an analysis of the most widely read business blogs, which are also cross-section of typologies all kinds of corporate blogs. Thanks to blog readers survey, achieved specific data about opinion to corporate blogs and their participation in the promotion of business bloggers on the Internet. Conducted analysis revealed a number of mistakes made by companies running corporate blogs and helped to define the most important elements which should have a successful blog.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była analiza zastosowań blogów firmowych jako narzędzia promocji w Internecie oraz zagadnienia dotyczące współpracy blogerów z przedsiębiorstwami. Szczegółowemu badaniu poddane zostały również społeczne opinie dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia. Brak szczegółowych danych na wyżej postawione pytanie starano się uzupełnić w następujących po sobie rozdziałach pracy.Wykorzystano tym celu literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono analizę najbardziej poczytnych blogów firmowych, będących równocześnie przekrojem ich typologii. Dzięki zastosowaniu badań ankietowych czytelników blogów, uzyskano szczegółowe dane dotyczące stosunku do blogów firmowych oraz udziału blogerów w promowaniu firm w Internecie.Przeprowadzona analiza ukazała szereg błędów popełnianych przez firmy prowadzące blogi firmowe oraz pomogła w zdefiniowaniu najważniejszych elementów jakimi powinien cechować się blog, odnoszący sukcesy w Internecie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Ślusarczyk, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:02:43Z
dc.date.available
2020-07-24T13:02:43Z
dc.date.submittedpl
2012-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-71646-133814
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184710
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
blogs \ncreated company blogs
dc.subject.plpl
blogi blogi firmowe
dc.titlepl
Analiza zastosowań blogów firmowych jako narzędzia promocji w Internecie
dc.title.alternativepl
The analysis of using blogs as a tool for business promotion on the Internet
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Bayreuth
1
Dublin
1
Gliwice
1
Lodz
1
Mielec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available