Preferencje seksualne samic traszek.

licenciate
dc.abstract.enNewts are predatory urodels exhibiting amphibious lifestyle. In Poland, there are four species of newts: great crested newt (Triturus cristatus), the smooth newt (Lissotriton vulgaris), Carpathian newt (Lissotriton montandoni) and Alpine newt (Ichthyosaura alpestris). All these species, despite of many common features, show significant morphological differences, especially during the breeding season. Newt’s mating season begins on early spring and lasts until the end of July. Females are under the influence of olfactory, visual and tactile cues to choose a partner. For encouraging females to mate, the males release peptide pheromones that attract females and induce in them a specific behavior during mating season. Moreover, males of some species possess special epigamic traits, as dorsal crest or toe flaps. Such elaborated characters, fully developed in the breeding season, attract the females. The others cues which may be subject of female preferences in newts are intensive coloration of male’s bodies and some types of male’s courtship behavior. The goal of this thesis is to describe the influence of various elements of male courtship on females’ decisions in European newts.pl
dc.abstract.plTraszki to płazy ogoniaste, prowadzące wodno-lądowy tryb życia. W Polsce występują cztery gatunki traszek, do których należą: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), traszka karpacka (Lissotriton montandoni) oraz traszka górska (Ichthyosaura alpestris).Wszystkie te gatunki, mimo wielu cech wspólnych, wykazują znaczne różnice, szczególnie w trakcie sezonu rozrodczego. Okres godowy traszek rozpoczyna się na początku wiosny i trwa do końca lipca. Samice w wyborze partnera kierują się bodźcami węchowymi, wzrokowymi oraz dotykowymi. Samce w tym okresie, aby zachęcić samice do odbycia wspólnych godów, uwalniają substancje zapachowe, zwane feromonami, które wabią samice i wywołują u nich specyficzne zachowania. Ponadto samce wykształcają nowe struktury na powierzchni swojego ciała, jak na przykład grzebień godowy, którego rozmiarem kieruje się samica decydując się na danego partnera. Innymi bodźcami, które przyciągają uwagę samicy, są intensywne zabarwienie ciała samca oraz pewne typy zachowań, zwane tańcem godowym, który jest jednym z etapów finalnych godów. W niniejszej pracy omawiam wpływ poszczególnych elementów tańca godowego samców europejskich gatunków traszek na decyzje samic.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorOsikowski, Artur - 131200 pl
dc.contributor.authorKosowska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerOsikowski, Artur - 131200 pl
dc.contributor.reviewerPecio, Anna - 131325 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:51:25Z
dc.date.available2020-07-23T22:51:25Z
dc.date.submitted2014-10-08pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-64581-115806pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178132
dc.languagepolpl
dc.subject.ennewt, pheromones, newt's mating preferences,pl
dc.subject.pltraszki, feromony, preferencje seksualne traszekpl
dc.titlePreferencje seksualne samic traszek.pl
dc.title.alternativeThe sexual preferences of female newtspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Newts are predatory urodels exhibiting amphibious lifestyle. In Poland, there are four species of newts: great crested newt (Triturus cristatus), the smooth newt (Lissotriton vulgaris), Carpathian newt (Lissotriton montandoni) and Alpine newt (Ichthyosaura alpestris). All these species, despite of many common features, show significant morphological differences, especially during the breeding season. Newt’s mating season begins on early spring and lasts until the end of July. Females are under the influence of olfactory, visual and tactile cues to choose a partner. For encouraging females to mate, the males release peptide pheromones that attract females and induce in them a specific behavior during mating season. Moreover, males of some species possess special epigamic traits, as dorsal crest or toe flaps. Such elaborated characters, fully developed in the breeding season, attract the females. The others cues which may be subject of female preferences in newts are intensive coloration of male’s bodies and some types of male’s courtship behavior. The goal of this thesis is to describe the influence of various elements of male courtship on females’ decisions in European newts.
dc.abstract.plpl
Traszki to płazy ogoniaste, prowadzące wodno-lądowy tryb życia. W Polsce występują cztery gatunki traszek, do których należą: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), traszka karpacka (Lissotriton montandoni) oraz traszka górska (Ichthyosaura alpestris).Wszystkie te gatunki, mimo wielu cech wspólnych, wykazują znaczne różnice, szczególnie w trakcie sezonu rozrodczego. Okres godowy traszek rozpoczyna się na początku wiosny i trwa do końca lipca. Samice w wyborze partnera kierują się bodźcami węchowymi, wzrokowymi oraz dotykowymi. Samce w tym okresie, aby zachęcić samice do odbycia wspólnych godów, uwalniają substancje zapachowe, zwane feromonami, które wabią samice i wywołują u nich specyficzne zachowania. Ponadto samce wykształcają nowe struktury na powierzchni swojego ciała, jak na przykład grzebień godowy, którego rozmiarem kieruje się samica decydując się na danego partnera. Innymi bodźcami, które przyciągają uwagę samicy, są intensywne zabarwienie ciała samca oraz pewne typy zachowań, zwane tańcem godowym, który jest jednym z etapów finalnych godów. W niniejszej pracy omawiam wpływ poszczególnych elementów tańca godowego samców europejskich gatunków traszek na decyzje samic.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Osikowski, Artur - 131200
dc.contributor.authorpl
Kosowska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Osikowski, Artur - 131200
dc.contributor.reviewerpl
Pecio, Anna - 131325
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:51:25Z
dc.date.available
2020-07-23T22:51:25Z
dc.date.submittedpl
2014-10-08
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-64581-115806
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178132
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
newt, pheromones, newt's mating preferences,
dc.subject.plpl
traszki, feromony, preferencje seksualne traszek
dc.titlepl
Preferencje seksualne samic traszek.
dc.title.alternativepl
The sexual preferences of female newts
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Krakow
2
Warsaw
2
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available