Badanie skuteczności Isatis tinctoria L. w zmniejszaniu stresu i zaburzeń nastroju

master
dc.abstract.enDepression is a common and debilitating mental disorder that can occur in people at any time in their lives. The presence of symptoms such as lowered mood, anxiety, restlessness or loss of energy significantly impairs daily functioning and reduces quality of life. Current antidepressants are only effective in half of patients and clinical response occurs after weeks or even months of treatment. Therefore, new alternative methods of depression treatment are being sought. The aim of the present study was to evaluate the effect of Isatis tinctoria L. leaf extracts on the reduction of anxiety and depression-like disorders, as well as on the abolition of post-stress symptoms in mice. The activity of three, different concentrations of the IT extract after intraperitoneal administration was investigated. At a dose of 50 mg/kg body weight, a significant reduction in spontaneous locomotion was observed in mice, indicating a sedative effect of this dose. In acute restraint stress model, stress significantly reduced spontaneous motility in mice, but the induced motility impairment was abolished by administration of the IT extract at 500 mg/kg b.w. In the social interaction test, it was observed that stressed mice initiate contacts significantly less frequently than non-stressed mice and administration of the IT extract partially compensated for this disorder. The conducted dark/light box test showed that both a dose of 500 mg/kg b.w. and 50 mg/kg b.w. induced anxiolytic effect with a stronger effect observed at the higher dose. It was concluded that the conducted splash test is not suitable for the assessment of post-stress depressive-like behaviour induced by temporary immobilization, as it is likely that the increase in sweating induced by stress interferes with the parameters determined by this test.pl
dc.abstract.plDepresja to powszechnie występujące i wyniszczające zaburzenie psychiczne mogące pojawić się u ludzi w każdym okresie życia. Występowanie objawów, takich jak obniżony nastrój, lęk, niepokój czy utrata energii, w sposób znaczący utrudnia codzienne funkcjonowanie i obniża jakość życia. Stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne są skuteczne tylko u połowy pacjentów, a odpowiedź kliniczna występuje po tygodniach a nawet miesiącach leczenia. Z tego też względu poszukuje się nowych, alternatywnych metod leczenia depresji. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu ekstraktów z liści Isatis tinctoria L. na redukcję lęku i zaburzeń o charakterze depresyjnopodobnym, jak również na znoszenie objawów postresowych u myszy. Zbadano aktywność trzech, różnych stężeń ekstraktu IT po podaniu dootrzewnowym. W dawce 50 mg/kg m.c. obserwowano istotne zmniejszenie ruchliwości spontanicznej myszy, co wskazuje na sedatywne działanie tej dawki. W modelu ostrego stresu indukowanego przez czasowe unieruchomienie, stres istotnie zmniejszył ruchliwość spontaniczną myszy, ale wywołane zaburzenia ruchliwości zostały zniesione podaniem ekstraktu IT w dawce 500 mg/kg m.c. W teście interakcji społecznych zaobserwowano, iż myszy poddane stresowi inicjują kontakty istotnie rzadziej, niż myszy niezestresowane, a podawanie ekstraktu IT częściowo wyrównywało to zaburzenie. Z przeprowadzonego testu ciemnej/jasnej skrzynki wynika, iż zarówno dawka 500 mg/kg m.c. jak i 50 mg/kg m.c. wywołuje działanie anksjolityczne, przy czym silniejszy efekt obserwuje się po podaniu wyżej dawki. Stwierdzono, iż przeprowadzony test rozpryskiwania nie nadaje się do oceny postresowych zachowań depresyjnopodobnych wywołanych przez czasowe unieruchomienie, gdyż prawdopodobnie wzrost potliwości indukowany stresem zaburza parametry określane w tym teście.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKotańska, Magdalena - 129276 pl
dc.contributor.authorMazurek, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Inga - 162239 pl
dc.contributor.reviewerKotańska, Magdalena - 129276 pl
dc.date.accessioned2022-04-01T21:34:09Z
dc.date.available2022-04-01T21:34:09Z
dc.date.submitted2022-04-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-146650-213151pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289755
dc.languagepolpl
dc.subject.enIsatis tinctoria L., mood disorders, depression, anxiety, locomotor activity, behavioural tests, immobilisationpl
dc.subject.plIsatis tinctoria L., zaburzenia nastroju, depresja, lęk, aktywność lokomotoryczna, testy behawioralne, unieruchomieniepl
dc.titleBadanie skuteczności Isatis tinctoria L. w zmniejszaniu stresu i zaburzeń nastrojupl
dc.title.alternativeStudy of the efficacy of Isatis tinctoria L. in reducing stress and mood disorderspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Depression is a common and debilitating mental disorder that can occur in people at any time in their lives. The presence of symptoms such as lowered mood, anxiety, restlessness or loss of energy significantly impairs daily functioning and reduces quality of life. Current antidepressants are only effective in half of patients and clinical response occurs after weeks or even months of treatment. Therefore, new alternative methods of depression treatment are being sought. The aim of the present study was to evaluate the effect of Isatis tinctoria L. leaf extracts on the reduction of anxiety and depression-like disorders, as well as on the abolition of post-stress symptoms in mice. The activity of three, different concentrations of the IT extract after intraperitoneal administration was investigated. At a dose of 50 mg/kg body weight, a significant reduction in spontaneous locomotion was observed in mice, indicating a sedative effect of this dose. In acute restraint stress model, stress significantly reduced spontaneous motility in mice, but the induced motility impairment was abolished by administration of the IT extract at 500 mg/kg b.w. In the social interaction test, it was observed that stressed mice initiate contacts significantly less frequently than non-stressed mice and administration of the IT extract partially compensated for this disorder. The conducted dark/light box test showed that both a dose of 500 mg/kg b.w. and 50 mg/kg b.w. induced anxiolytic effect with a stronger effect observed at the higher dose. It was concluded that the conducted splash test is not suitable for the assessment of post-stress depressive-like behaviour induced by temporary immobilization, as it is likely that the increase in sweating induced by stress interferes with the parameters determined by this test.
dc.abstract.plpl
Depresja to powszechnie występujące i wyniszczające zaburzenie psychiczne mogące pojawić się u ludzi w każdym okresie życia. Występowanie objawów, takich jak obniżony nastrój, lęk, niepokój czy utrata energii, w sposób znaczący utrudnia codzienne funkcjonowanie i obniża jakość życia. Stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne są skuteczne tylko u połowy pacjentów, a odpowiedź kliniczna występuje po tygodniach a nawet miesiącach leczenia. Z tego też względu poszukuje się nowych, alternatywnych metod leczenia depresji. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu ekstraktów z liści Isatis tinctoria L. na redukcję lęku i zaburzeń o charakterze depresyjnopodobnym, jak również na znoszenie objawów postresowych u myszy. Zbadano aktywność trzech, różnych stężeń ekstraktu IT po podaniu dootrzewnowym. W dawce 50 mg/kg m.c. obserwowano istotne zmniejszenie ruchliwości spontanicznej myszy, co wskazuje na sedatywne działanie tej dawki. W modelu ostrego stresu indukowanego przez czasowe unieruchomienie, stres istotnie zmniejszył ruchliwość spontaniczną myszy, ale wywołane zaburzenia ruchliwości zostały zniesione podaniem ekstraktu IT w dawce 500 mg/kg m.c. W teście interakcji społecznych zaobserwowano, iż myszy poddane stresowi inicjują kontakty istotnie rzadziej, niż myszy niezestresowane, a podawanie ekstraktu IT częściowo wyrównywało to zaburzenie. Z przeprowadzonego testu ciemnej/jasnej skrzynki wynika, iż zarówno dawka 500 mg/kg m.c. jak i 50 mg/kg m.c. wywołuje działanie anksjolityczne, przy czym silniejszy efekt obserwuje się po podaniu wyżej dawki. Stwierdzono, iż przeprowadzony test rozpryskiwania nie nadaje się do oceny postresowych zachowań depresyjnopodobnych wywołanych przez czasowe unieruchomienie, gdyż prawdopodobnie wzrost potliwości indukowany stresem zaburza parametry określane w tym teście.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kotańska, Magdalena - 129276
dc.contributor.authorpl
Mazurek, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Inga - 162239
dc.contributor.reviewerpl
Kotańska, Magdalena - 129276
dc.date.accessioned
2022-04-01T21:34:09Z
dc.date.available
2022-04-01T21:34:09Z
dc.date.submittedpl
2022-04-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-146650-213151
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Isatis tinctoria L., mood disorders, depression, anxiety, locomotor activity, behavioural tests, immobilisation
dc.subject.plpl
Isatis tinctoria L., zaburzenia nastroju, depresja, lęk, aktywność lokomotoryczna, testy behawioralne, unieruchomienie
dc.titlepl
Badanie skuteczności Isatis tinctoria L. w zmniejszaniu stresu i zaburzeń nastroju
dc.title.alternativepl
Study of the efficacy of Isatis tinctoria L. in reducing stress and mood disorders
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Wroclaw
3
Chorzów
2
Dublin
2
Lublin
2
Suchy Las
2
Zielona Góra
2
Gliwice
1
Krosno
1

No access

No Thumbnail Available
Collections