Prokuratura w Polsce na tle wybranych modeli europejskich

master
dc.abstract.enThe main purpose of this thesis is to analyze the changes and solutions of the Polish prosecutor's office after 1989 and the attempt to evaluate them in the light of European models of this institution. The first part describes the story of the prosecution, the basic principles related to the organization and functioning of the institutions (e.g. the principle of uniformity, hierarchical subordination, independence, centralism, impartiality and objectivity), selected models of the prosecutor's office and selected international standards relating to the prosecutor’s office. The second chapter is devoted to prosecutors in selected European countries. The existence of four basic models of body prosecutor's office is generally accepted and they are following: government subordination (classic), the head of state, parliament or limited independence model. The legal regulations concerning the prosecutor's office in five countries - France, Germany, Norway, Slovenia and Italy are described, in order to present each of the models (including two versions of the classic model). Furthermore, the problem of constitutionalizing prosecutor's office in Europe is discussed. The third chapter is focused on the Polish solutions in the post-1989 era. In addition, this period is divided into three parts: the classical model (1990-2010), the model of an independent prosecutor's office (2010-2016) and the classical model (2016), comparing it with the previously described European models. Finally, the issues of principle of the independence of prosecutors, as well as the problem of deconstitutionalization of public prosecutor’s office in Poland are a subject of critical analysis.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest analiza zmian, jakim uległa polska prokuratura po roku 1989 oraz próba oceny przyjętych rozwiązań, w świetle europejskich modeli tej instytucji. W pierwszej części została opisana historia prokuratury, podstawowe zasady związane z organizacją oraz funkcjonowaniem tej instytucji (min. zasada jednolitości, hierarchicznego podporządkowania, niezależności, centralizmu, bezstronności i obiektywizmu), wybrane modele prokuratury oraz wybrane standardy międzynarodowe dotyczące tej instytucji. Rozdział drugi poświęcony został prokuraturom w wybranym państwach Europy. Zasadniczo przyjmuje się istnienie czterech podstawowych modeli ustrojowych prokuratury – podporządkowania rządowi (klasyczny), głowie państwa, parlamentowi lub model ograniczonej niezawisłości. W tekście opisano regulacje prawne dotyczące prokuratury w pięciu państwach – Francji, Niemczech, Norwegii, Słowenii i Włoszech, tak by zaprezentować każdy z modeli (w tym dwie wersje modelu klasycznego), jednocześnie wybierając reprezentanta każdej części Europy. W tej części pracy został również poruszony problem konstytucjonalizacji prokuratury na kontynencie. W rozdziale trzecim opisano rozwiązania polskie po 1989 r. Okres ten został podzielony na trzy części – model klasyczny (1990-2010), model niezależnej prokuratury (2010-2016) oraz model klasyczny (2016), jednocześnie porównując je do wcześniej opisanych rozwiązań znanych w Europie. Odrębnie omówiona została kwestia zasady niezależności prokuratorów oraz problem dekonstytucjonalizacji polskiej prokuratury.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266 pl
dc.contributor.authorMarkiewicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266 pl
dc.contributor.reviewerGórski, Adam - 128154 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:20:38Z
dc.date.available2020-07-26T21:20:38Z
dc.date.submitted2016-06-20pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-104649-165327pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211055
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe prosecutor's office, the prosecutor, Poland, Norway, France, Italy, Slovenia, Germany, the Attorney General, prosecutor's office model, the principle of independence, the criminal proceedings, Minister of Justice, investigationpl
dc.subject.plprokuratura, prokurator, Polska, Norwegia, Francja, Włochy, Słowenia, Niemcy, Prokurator Generalny, model prokuratury, zasada niezależności, postępowanie karne, Minister Sprawiedliwości, postępowanie przygotowawczepl
dc.titleProkuratura w Polsce na tle wybranych modeli europejskichpl
dc.title.alternativeThe Public Prosecutor's Office in Poland in comparison with the selected European modelspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this thesis is to analyze the changes and solutions of the Polish prosecutor's office after 1989 and the attempt to evaluate them in the light of European models of this institution. The first part describes the story of the prosecution, the basic principles related to the organization and functioning of the institutions (e.g. the principle of uniformity, hierarchical subordination, independence, centralism, impartiality and objectivity), selected models of the prosecutor's office and selected international standards relating to the prosecutor’s office. The second chapter is devoted to prosecutors in selected European countries. The existence of four basic models of body prosecutor's office is generally accepted and they are following: government subordination (classic), the head of state, parliament or limited independence model. The legal regulations concerning the prosecutor's office in five countries - France, Germany, Norway, Slovenia and Italy are described, in order to present each of the models (including two versions of the classic model). Furthermore, the problem of constitutionalizing prosecutor's office in Europe is discussed. The third chapter is focused on the Polish solutions in the post-1989 era. In addition, this period is divided into three parts: the classical model (1990-2010), the model of an independent prosecutor's office (2010-2016) and the classical model (2016), comparing it with the previously described European models. Finally, the issues of principle of the independence of prosecutors, as well as the problem of deconstitutionalization of public prosecutor’s office in Poland are a subject of critical analysis.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest analiza zmian, jakim uległa polska prokuratura po roku 1989 oraz próba oceny przyjętych rozwiązań, w świetle europejskich modeli tej instytucji. W pierwszej części została opisana historia prokuratury, podstawowe zasady związane z organizacją oraz funkcjonowaniem tej instytucji (min. zasada jednolitości, hierarchicznego podporządkowania, niezależności, centralizmu, bezstronności i obiektywizmu), wybrane modele prokuratury oraz wybrane standardy międzynarodowe dotyczące tej instytucji. Rozdział drugi poświęcony został prokuraturom w wybranym państwach Europy. Zasadniczo przyjmuje się istnienie czterech podstawowych modeli ustrojowych prokuratury – podporządkowania rządowi (klasyczny), głowie państwa, parlamentowi lub model ograniczonej niezawisłości. W tekście opisano regulacje prawne dotyczące prokuratury w pięciu państwach – Francji, Niemczech, Norwegii, Słowenii i Włoszech, tak by zaprezentować każdy z modeli (w tym dwie wersje modelu klasycznego), jednocześnie wybierając reprezentanta każdej części Europy. W tej części pracy został również poruszony problem konstytucjonalizacji prokuratury na kontynencie. W rozdziale trzecim opisano rozwiązania polskie po 1989 r. Okres ten został podzielony na trzy części – model klasyczny (1990-2010), model niezależnej prokuratury (2010-2016) oraz model klasyczny (2016), jednocześnie porównując je do wcześniej opisanych rozwiązań znanych w Europie. Odrębnie omówiona została kwestia zasady niezależności prokuratorów oraz problem dekonstytucjonalizacji polskiej prokuratury.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266
dc.contributor.authorpl
Markiewicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266
dc.contributor.reviewerpl
Górski, Adam - 128154
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:20:38Z
dc.date.available
2020-07-26T21:20:38Z
dc.date.submittedpl
2016-06-20
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-104649-165327
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211055
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the prosecutor's office, the prosecutor, Poland, Norway, France, Italy, Slovenia, Germany, the Attorney General, prosecutor's office model, the principle of independence, the criminal proceedings, Minister of Justice, investigation
dc.subject.plpl
prokuratura, prokurator, Polska, Norwegia, Francja, Włochy, Słowenia, Niemcy, Prokurator Generalny, model prokuratury, zasada niezależności, postępowanie karne, Minister Sprawiedliwości, postępowanie przygotowawcze
dc.titlepl
Prokuratura w Polsce na tle wybranych modeli europejskich
dc.title.alternativepl
The Public Prosecutor's Office in Poland in comparison with the selected European models
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Szczecin
5
Dublin
3
Swidnica
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Proszowice
2
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available