W krzywym zwierciadle – Shrek jako alternatywna wizja Disneyowskiego piękna

licenciate
dc.abstract.enThesis describes the impact of cultural changes on the content of cinematographic works and their aesthetic. Based on the literature, it describes how the concept of beauty was understood in the past and how it is perceived in the modern day. The author uses theory in her analysis of selected animated films for children from two distinctly different film studios, which are Disney and DreamWorks Pictures. These pictures are examined from the perspective of film studies, in terms of the functioning of the notion of beauty and ugliness.pl
dc.abstract.plPraca porusza temat wpływu zmian kulturowych na treść dzieł filmowych i ich estetykę. W oparciu o literaturę przedmiotu zarysowuje, w jaki sposób pojęcie piękna było pojmowane dawniej, a jak prezentuje się ono współcześnie. Autorka wykorzystuje teorię do analizy wybranych filmów animowanych dla dzieci z dwóch stanowczo różniących się od siebie wytwórni filmowych, jakimi są Disney i DreamWorks Pictures. Wszystkie te produkcje badane są w ujęciu filmoznawczym pod względem funkcjonowania w nich kategorii piękna i brzydoty.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRadkiewicz, Małgorzata - 101485 pl
dc.contributor.authorKędzierawska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRadkiewicz, Małgorzata - 101485 pl
dc.contributor.reviewerZdrodowska, Magdalena - 182262 pl
dc.date.accessioned2021-06-25T21:35:28Z
dc.date.available2021-06-25T21:35:28Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-147424-265121pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274883
dc.languagepolpl
dc.subject.enBeauty, Disney, DreamWorks, Uglinesspl
dc.subject.plPiękno, Disney, DreamWorks, Brzydotapl
dc.titleW krzywym zwierciadle – Shrek jako alternatywna wizja Disneyowskiego pięknapl
dc.title.alternativeIn the distorting mirror - Shrek as an alternative vision of Disney's beautypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis describes the impact of cultural changes on the content of cinematographic works and their aesthetic. Based on the literature, it describes how the concept of beauty was understood in the past and how it is perceived in the modern day. The author uses theory in her analysis of selected animated films for children from two distinctly different film studios, which are Disney and DreamWorks Pictures. These pictures are examined from the perspective of film studies, in terms of the functioning of the notion of beauty and ugliness.
dc.abstract.plpl
Praca porusza temat wpływu zmian kulturowych na treść dzieł filmowych i ich estetykę. W oparciu o literaturę przedmiotu zarysowuje, w jaki sposób pojęcie piękna było pojmowane dawniej, a jak prezentuje się ono współcześnie. Autorka wykorzystuje teorię do analizy wybranych filmów animowanych dla dzieci z dwóch stanowczo różniących się od siebie wytwórni filmowych, jakimi są Disney i DreamWorks Pictures. Wszystkie te produkcje badane są w ujęciu filmoznawczym pod względem funkcjonowania w nich kategorii piękna i brzydoty.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Radkiewicz, Małgorzata - 101485
dc.contributor.authorpl
Kędzierawska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Radkiewicz, Małgorzata - 101485
dc.contributor.reviewerpl
Zdrodowska, Magdalena - 182262
dc.date.accessioned
2021-06-25T21:35:28Z
dc.date.available
2021-06-25T21:35:28Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-147424-265121
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274883
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Beauty, Disney, DreamWorks, Ugliness
dc.subject.plpl
Piękno, Disney, DreamWorks, Brzydota
dc.titlepl
W krzywym zwierciadle – Shrek jako alternatywna wizja Disneyowskiego piękna
dc.title.alternativepl
In the distorting mirror - Shrek as an alternative vision of Disney's beauty
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Brzeziny
4
Warsaw
3
Gdansk
2
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Kielce
1
Krakow
1
Sosnowiec
1
Suchedniów
1

No access

No Thumbnail Available