Model opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym

licenciate
dc.abstract.enThe thesis main topic is a care model of a patient after mastectomy during the postoperative period. A breast cancer is a dangerous and frequently occuring tumors in a female population. If detected early, it is responding well to treatment, which is the reason for creating many preventive campaigns that are helping to observe patological changes. One of the treatments is mastectomy, which often traumatizes women. This medical procedure is related to loss of feminity, a big psychological stress, disgrace and pain, but in severe cases it is the only way to recovery. A main goal of this thesis is to elaborate a care model of a patient after mastectomy during the postoperative period. The method used in a study is to analyze literature on the subject. A model of care includes twelve nursing diagnoses for patient care after removal of mammary gland. The conclusion: presented care model can be used to improve a nursing quality of a patient with this health issues.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest model opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym. Rak piersi jest niebezpiecznym i bardzo często występującym nowotworem w populacji kobiet. Odpowiednio wcześnie wykryty daje duże możliwości wyleczenia, dlatego powstaje wiele programów profilaktycznych, które w porę pomogą zauważyć patologiczne zmiany. Jedną z metod leczenia, a za razem najbardziej traumatyczną dla kobiet, jest mastektomia. Zabieg ten wiąże się z utratą kobiecości, dużym obciążeniem psychicznym, wstydem i bólem, jednak w niektórych momentach jest jedynym wyjściem z choroby. Celem pracy jest opracowanie modelu opieki na pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym. Metodą wykorzystaną w pracy jest analiza literatury przedmiotu. Model opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym zawiera dwanaście diagnoz pielęgniarskich dotyczących opieki nad pacjentką po usunięciu gruczołu piersiowego. Wniosek: Przedstawiony model opieki może być wykorzystany do poprawy jakości i opieki nad pacjentkami z tym problemem zdrowotnym.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorDaszuta, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:34:43Z
dc.date.available2020-07-26T13:34:43Z
dc.date.submitted2015-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-96567-163038pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204030
dc.languagepolpl
dc.subject.enmastectomy, breast cancer, care modelpl
dc.subject.plmastektomia, rak piersi, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnympl
dc.title.alternativeCare model of a patient after mastectomy during the postoperative period.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis main topic is a care model of a patient after mastectomy during the postoperative period. A breast cancer is a dangerous and frequently occuring tumors in a female population. If detected early, it is responding well to treatment, which is the reason for creating many preventive campaigns that are helping to observe patological changes. One of the treatments is mastectomy, which often traumatizes women. This medical procedure is related to loss of feminity, a big psychological stress, disgrace and pain, but in severe cases it is the only way to recovery. A main goal of this thesis is to elaborate a care model of a patient after mastectomy during the postoperative period. The method used in a study is to analyze literature on the subject. A model of care includes twelve nursing diagnoses for patient care after removal of mammary gland. The conclusion: presented care model can be used to improve a nursing quality of a patient with this health issues.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest model opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym. Rak piersi jest niebezpiecznym i bardzo często występującym nowotworem w populacji kobiet. Odpowiednio wcześnie wykryty daje duże możliwości wyleczenia, dlatego powstaje wiele programów profilaktycznych, które w porę pomogą zauważyć patologiczne zmiany. Jedną z metod leczenia, a za razem najbardziej traumatyczną dla kobiet, jest mastektomia. Zabieg ten wiąże się z utratą kobiecości, dużym obciążeniem psychicznym, wstydem i bólem, jednak w niektórych momentach jest jedynym wyjściem z choroby. Celem pracy jest opracowanie modelu opieki na pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym. Metodą wykorzystaną w pracy jest analiza literatury przedmiotu. Model opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym zawiera dwanaście diagnoz pielęgniarskich dotyczących opieki nad pacjentką po usunięciu gruczołu piersiowego. Wniosek: Przedstawiony model opieki może być wykorzystany do poprawy jakości i opieki nad pacjentkami z tym problemem zdrowotnym.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Daszuta, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:34:43Z
dc.date.available
2020-07-26T13:34:43Z
dc.date.submittedpl
2015-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-96567-163038
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204030
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mastectomy, breast cancer, care model
dc.subject.plpl
mastektomia, rak piersi, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentką po mastektomii w okresie pooperacyjnym
dc.title.alternativepl
Care model of a patient after mastectomy during the postoperative period.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Poznan
7
Krakow
4
Lodz
4
Katowice
3
Lublin
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Kock
2

No access

No Thumbnail Available