Sytuacje trudne doświadczane przez studentów fizjoterapii w kontakcie z pacjentem.

master
dc.abstract.enAim of this study is the identification and characterization types of difficult situations with which physiotherapy students have to confront during the study, and also to obtain information which could contribute to the improvement of education programs in physiotherapy. The theoretical part is a description of therapeutic communication and the possibility of its use in the work of a physiotherapist. There are also discussed the types of difficult situations which experience physical therapists in contact with the patient, and which students of physiotherapy. The research part was analyzed 50 works of third year students of physiotherapy Jagiellonian University Medical College. In these works, students are presented situations in which they have experienced difficulty with contact with patients and on this basis were extracted six categories of difficulty. Also described the feelings and reactions which were provoked by these difficult situations in students. Identified two the most common types of problems and they are: difficulty co-operation with the patient which has problems with disease acceptation and the difficulties arising from the student's specific role as a physiotherapist and its consequences.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest identyfikacja i charakterystyka typów sytuacji trudnych, z którymi zmuszeni są konfrontować się studenci fizjoterapii na etapie studiów licencjackich, a także uzyskanie informacji mogących posłużyć do doskonalenia programów kształcenia fizjoterapeutów. W części teoretycznej znajduje się opis komunikacji terapeutycznej i możliwości jej zastosowania w pracy fizjoterapeuty. Omówione zostały również rodzaje sytuacji trudnych, jakich mogą doświadczać fizjoterapeuci w kontakcie z pacjentem, a jakich studenci fizjoterapii. W części badawczej poddano analizie 50 prac studentów III roku fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracach tych, studenci przedstawiali sytuacje trudne, jakich doświadczyli podczas zajęć na uczelni i na tej podstawie zostało wyodrębnionych 6 kategorii trudności. Opisane również zostały uczucia i reakcje, jakie wywołały w przyszłych fizjoterapeutach sytuacje trudnego kontaktu z pacjentem. Zidentyfikowano 2 najczęstsze rodzaje trudności i są to: trudności współpracy z pacjentem, wynikające z nieakceptacji choroby przez pacjenta i trudności wynikające ze specyficznej roli studenta, jako fizjoterapeuty i jej konsekwencje.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMotyka, Marek - 131041 pl
dc.contributor.authorJastrząb, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZałuski, Maciej - 133888 pl
dc.contributor.reviewerMotyka, Marek - 131041 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:49:27Z
dc.date.available2020-07-24T06:49:27Z
dc.date.submitted2012-07-12pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-66291-78996pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179786
dc.languagepolpl
dc.subject.enphysiotherapist relationship - patient, difficult situations, therapeutic communicationpl
dc.subject.plrelacja fizjoterapeuta – pacjent, sytuacje trudne, komunikacja terapeutycznapl
dc.titleSytuacje trudne doświadczane przez studentów fizjoterapii w kontakcie z pacjentem.pl
dc.title.alternativeDifficult situations experienced in contact with the patient by students of physiotherapypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim of this study is the identification and characterization types of difficult situations with which physiotherapy students have to confront during the study, and also to obtain information which could contribute to the improvement of education programs in physiotherapy. The theoretical part is a description of therapeutic communication and the possibility of its use in the work of a physiotherapist. There are also discussed the types of difficult situations which experience physical therapists in contact with the patient, and which students of physiotherapy. The research part was analyzed 50 works of third year students of physiotherapy Jagiellonian University Medical College. In these works, students are presented situations in which they have experienced difficulty with contact with patients and on this basis were extracted six categories of difficulty. Also described the feelings and reactions which were provoked by these difficult situations in students. Identified two the most common types of problems and they are: difficulty co-operation with the patient which has problems with disease acceptation and the difficulties arising from the student's specific role as a physiotherapist and its consequences.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka typów sytuacji trudnych, z którymi zmuszeni są konfrontować się studenci fizjoterapii na etapie studiów licencjackich, a także uzyskanie informacji mogących posłużyć do doskonalenia programów kształcenia fizjoterapeutów. W części teoretycznej znajduje się opis komunikacji terapeutycznej i możliwości jej zastosowania w pracy fizjoterapeuty. Omówione zostały również rodzaje sytuacji trudnych, jakich mogą doświadczać fizjoterapeuci w kontakcie z pacjentem, a jakich studenci fizjoterapii. W części badawczej poddano analizie 50 prac studentów III roku fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracach tych, studenci przedstawiali sytuacje trudne, jakich doświadczyli podczas zajęć na uczelni i na tej podstawie zostało wyodrębnionych 6 kategorii trudności. Opisane również zostały uczucia i reakcje, jakie wywołały w przyszłych fizjoterapeutach sytuacje trudnego kontaktu z pacjentem. Zidentyfikowano 2 najczęstsze rodzaje trudności i są to: trudności współpracy z pacjentem, wynikające z nieakceptacji choroby przez pacjenta i trudności wynikające ze specyficznej roli studenta, jako fizjoterapeuty i jej konsekwencje.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Motyka, Marek - 131041
dc.contributor.authorpl
Jastrząb, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Załuski, Maciej - 133888
dc.contributor.reviewerpl
Motyka, Marek - 131041
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:49:27Z
dc.date.available
2020-07-24T06:49:27Z
dc.date.submittedpl
2012-07-12
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-66291-78996
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179786
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
physiotherapist relationship - patient, difficult situations, therapeutic communication
dc.subject.plpl
relacja fizjoterapeuta – pacjent, sytuacje trudne, komunikacja terapeutyczna
dc.titlepl
Sytuacje trudne doświadczane przez studentów fizjoterapii w kontakcie z pacjentem.
dc.title.alternativepl
Difficult situations experienced in contact with the patient by students of physiotherapy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Lublin
4
Rzeszów
4
Dublin
3
Katowice
3
Lodz
3
Wroclaw
3
Bytom
2
Krakow
2
Ostrowiec Świętokrzyski
2

No access

No Thumbnail Available