Wolontariat jako istotny element organizacyjny imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro U21 2017

master
dc.abstract.enThis thesis presents volunteering as an important organizational element of a sports events. For this purpose, the example of the organization of volunteering during the UEFA Euro U21 2017, which took place in Poland, was used. The research problem posed in the work is the question: does the use of volunteering influence the organization and success of a sports event? However, the aim of the work is to present the functioning of volunteering during UEFA Euro U21 2017. The research goal set in this way allows for a detailed analysis of the phenomenon of volunteering and for a thorough examination of its impact on the organization of a sports event. In order to present the discussed topic as accurately as possible, the author of the work included the most important concepts related to sport, sporting events and volunteering. Realizing the research goal of the work, the organizational process of volunteers' activities as well as the roles and tasks assigned to them were presented with due diligence. This allowed us to see the real impact of volunteering on the sporting event. Research tools that were used in the work are: a questionnaire of the proprietary questionnaire, expert interviews with people associated with the organization of sports events and a SWOT analysis. The use of these tools allowed the author to achieve the goal of the work.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono wolontariat jako istotny element organizacyjny imprez sportowych. W tym celu posłużono się przykładem organizacji wolontariatu podczas Mistrzostw Europy UEFA Euro U21 2017, które odbyły się w Polsce. Problemem badawczym postawionym w pracy jest pytanie: czy wykorzystanie wolontariatu wpływa na organizację i sukces imprezy sportowej? Natomiast celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania wolontariatu podczas UEFA Euro U21 2017. Tak postawiony cel badawczy pozwala na szczegółową analizę zjawiska, jakim jest wolontariat oraz na dokładne zbadanie jego wpływu na organizację wydarzenia sportowego. Chcąc jak najdokładniej przybliżyć omawiany temat, autorka pracy zawarła w niej najważniejsze pojęcia dotyczące sportu, widowiska sportowego i wolontariatu. Realizując cel badawczy pracy, z należytą dokładnością został zaprezentowany proces organizacyjny działań wolontariuszy oraz powierzone im role i zadania. Pozwoliło to dostrzec realny wpływ wolontariatu na wydarzenie sportowe. Narzędzia badawcze, które zostały wykorzystane w pracy to: kwestionariusz autorskiej ankiety, wywiady eksperckie z osobami związanymi z organizacją imprez sportowych oraz analiza SWOT. Wykorzystanie tych narzędzi pozwoliło autorce na zrealizowanie celu pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawartka, Marekpl
dc.contributor.authorLigorowska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:09:50Z
dc.date.available2020-10-27T08:09:50Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-131190-177193pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251410
dc.languagepolpl
dc.subject.envolunteering, volunteer, sports event, sport, organizationpl
dc.subject.plwolontariat, wolontariusz, impreza sportowa, sport, organizacjapl
dc.titleWolontariat jako istotny element organizacyjny imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro U21 2017pl
dc.title.alternativeVolunteering as an important organizational element of sports events on the example of UEFA Euro U21 2017pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents volunteering as an important organizational element of a sports events. For this purpose, the example of the organization of volunteering during the UEFA Euro U21 2017, which took place in Poland, was used. The research problem posed in the work is the question: does the use of volunteering influence the organization and success of a sports event? However, the aim of the work is to present the functioning of volunteering during UEFA Euro U21 2017. The research goal set in this way allows for a detailed analysis of the phenomenon of volunteering and for a thorough examination of its impact on the organization of a sports event. In order to present the discussed topic as accurately as possible, the author of the work included the most important concepts related to sport, sporting events and volunteering. Realizing the research goal of the work, the organizational process of volunteers' activities as well as the roles and tasks assigned to them were presented with due diligence. This allowed us to see the real impact of volunteering on the sporting event. Research tools that were used in the work are: a questionnaire of the proprietary questionnaire, expert interviews with people associated with the organization of sports events and a SWOT analysis. The use of these tools allowed the author to achieve the goal of the work.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono wolontariat jako istotny element organizacyjny imprez sportowych. W tym celu posłużono się przykładem organizacji wolontariatu podczas Mistrzostw Europy UEFA Euro U21 2017, które odbyły się w Polsce. Problemem badawczym postawionym w pracy jest pytanie: czy wykorzystanie wolontariatu wpływa na organizację i sukces imprezy sportowej? Natomiast celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania wolontariatu podczas UEFA Euro U21 2017. Tak postawiony cel badawczy pozwala na szczegółową analizę zjawiska, jakim jest wolontariat oraz na dokładne zbadanie jego wpływu na organizację wydarzenia sportowego. Chcąc jak najdokładniej przybliżyć omawiany temat, autorka pracy zawarła w niej najważniejsze pojęcia dotyczące sportu, widowiska sportowego i wolontariatu. Realizując cel badawczy pracy, z należytą dokładnością został zaprezentowany proces organizacyjny działań wolontariuszy oraz powierzone im role i zadania. Pozwoliło to dostrzec realny wpływ wolontariatu na wydarzenie sportowe. Narzędzia badawcze, które zostały wykorzystane w pracy to: kwestionariusz autorskiej ankiety, wywiady eksperckie z osobami związanymi z organizacją imprez sportowych oraz analiza SWOT. Wykorzystanie tych narzędzi pozwoliło autorce na zrealizowanie celu pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.authorpl
Ligorowska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:09:50Z
dc.date.available
2020-10-27T08:09:50Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-131190-177193
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251410
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
volunteering, volunteer, sports event, sport, organization
dc.subject.plpl
wolontariat, wolontariusz, impreza sportowa, sport, organizacja
dc.titlepl
Wolontariat jako istotny element organizacyjny imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro U21 2017
dc.title.alternativepl
Volunteering as an important organizational element of sports events on the example of UEFA Euro U21 2017
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Dabrowa Chelminska
7
Lodz
7
Krakow
6
Lublin
3
Wolbrom
2
Wroclaw
2
Brzesko
1
Burg Stargard
1
Dublin
1
Esslingen am Neckar
1

No access

No Thumbnail Available