Ochrona wizerunku

licenciate
dc.abstract.enThis BA thesis focuses on the most important issues related to the protection of the right to the image. Beginning with defining the concept of the "image", it determines both the subject and the rightholder of this right and then, in the following chapters, focuses on its content. The thesis disscusses the issue of the consent to disseminate the image and presents the exceptions that exclude the obligation to grant it.The last chapter is devoted to asserting the protection of the right to the image and claims of the entitled person in a situation of unlawful interference with their legal monopoly, as well as the infringement of the personal interest, which is the image.This work was based on the provisions of national law, namely the Act on Copyright and Related Rights and the Civil Code.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka skupia się na najbardziej istotnych zagadnieniach związanych z ochroną prawa do wizerunku. Zaczyna od zdefiniowania pojęcia "wizerunek", następnie ustala przedmiot i podmiot prawa do niego, aby w kolejnych rozdziałach skupić się na jego treści. Omówione zostają kwestie związane z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku oraz przedstawione zostają wyjątki, które wyłączają obowiązek jej udzielenia.Ostatni rozdział poświęcony jest dochodzeniu ochrony prawa do wizerunku oraz roszczeniom przysługującym osobie uprawnionej w sytuacji bezprawnego wkroczenia w jej monopol prawny, jak i naruszenia dobra osobistego jakim jest wizerunek.Praca ta powstała w oparciu o przepisy prawa krajowego, a to ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.authorKozień, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGhazal, Nicholaspl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.date.accessioned2021-10-29T21:58:33Z
dc.date.available2021-10-29T21:58:33Z
dc.date.submitted2021-09-24pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-154759-261643pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282447
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage, protection of image rights, copyright lawpl
dc.subject.plwizerunek, ochrona wizerunku, prawo autorskiepl
dc.titleOchrona wizerunkupl
dc.title.alternativeProtection of image rightspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This BA thesis focuses on the most important issues related to the protection of the right to the image. Beginning with defining the concept of the "image", it determines both the subject and the rightholder of this right and then, in the following chapters, focuses on its content. The thesis disscusses the issue of the consent to disseminate the image and presents the exceptions that exclude the obligation to grant it.The last chapter is devoted to asserting the protection of the right to the image and claims of the entitled person in a situation of unlawful interference with their legal monopoly, as well as the infringement of the personal interest, which is the image.This work was based on the provisions of national law, namely the Act on Copyright and Related Rights and the Civil Code.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka skupia się na najbardziej istotnych zagadnieniach związanych z ochroną prawa do wizerunku. Zaczyna od zdefiniowania pojęcia "wizerunek", następnie ustala przedmiot i podmiot prawa do niego, aby w kolejnych rozdziałach skupić się na jego treści. Omówione zostają kwestie związane z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku oraz przedstawione zostają wyjątki, które wyłączają obowiązek jej udzielenia.Ostatni rozdział poświęcony jest dochodzeniu ochrony prawa do wizerunku oraz roszczeniom przysługującym osobie uprawnionej w sytuacji bezprawnego wkroczenia w jej monopol prawny, jak i naruszenia dobra osobistego jakim jest wizerunek.Praca ta powstała w oparciu o przepisy prawa krajowego, a to ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.authorpl
Kozień, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ghazal, Nicholas
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.date.accessioned
2021-10-29T21:58:33Z
dc.date.available
2021-10-29T21:58:33Z
dc.date.submittedpl
2021-09-24
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-154759-261643
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282447
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image, protection of image rights, copyright law
dc.subject.plpl
wizerunek, ochrona wizerunku, prawo autorskie
dc.titlepl
Ochrona wizerunku
dc.title.alternativepl
Protection of image rights
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
82
Views per month
Views per city
Lublin
12
Warsaw
11
Lubartów
10
Krakow
8
Poznan
5
Gliwice
4
Wroclaw
4
Katowice
3
Kłodzko
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available