Ewolucja poglądów na temat wygaśnięcia mandatu radnego

master
dc.abstract.enThe subject of this work is to present an evolution of views on the expiry of the mandate of the councillor. All acts concerning provisions on the expiration of a mandate of the councillor were analysed from the creation of the commune municipal government in 1990. In the beginning presents a procedure of getting a mandate of the councillor. In the next part presents the changes which occurred in acts in consecutive years. In addition, presents currently mandatory conditions for the expiry of the mandate of the councilor and they were discussed based on available literature and the numerous judicial decision. In the last chapter concentrated on technical issues - declaring the termination of the mandate of the councilor, the complaint to the administrative court and the supplementary and early election. In the end presents the conclusions concerning the evolution of the provision on the expiration of a mandate of the councillor and hope that councillors will have more knowledge about their rights and obligations.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej publikacji jest ewolucja poglądów na temat wygaśnięcia mandatu radnego. Przeanalizowane zostały wszystkie ustawy dotyczące przepisów o wygaśnięciu mandatu radnego od powstania samorządu gminnego w 1990 r. Na początku przedstawiono procedurę uzyskania mandatu radnego. Następnie przedstawiono zmiany jakie zachodziły w poszczególnych ustawach na przestrzeni kolejnych lat – od pierwszej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, przez ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, aż do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Przedstawiono aktualnie obowiązujące przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego i omówiono je na podstawie dostępnej literatury oraz licznego orzecznictwa. W ostatnim rozdziale skupiono się na sprawach technicznych – stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, skargi do sądu administracyjnego oraz wyborów uzupełniających i przedterminowych. W zakończeniu przedstawiono wnioski dotyczące ewolucji przepisu o wygaśnięciu mandatu radnego i nadzieję na podnoszenie świadomości radnych w zakresie ich praw i obowiązków.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.authorMróz, Milenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.reviewerNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:07:08Z
dc.date.available2020-07-27T11:07:08Z
dc.date.submitted2017-10-18pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-118588-215604pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223645
dc.languagepolpl
dc.subject.enmandate, expiry, councillor, local governmentpl
dc.subject.plmandat, wygaśnięcie, radny, samorządpl
dc.titleEwolucja poglądów na temat wygaśnięcia mandatu radnegopl
dc.title.alternativeEvolution of views on the expiry of the mandate of the councillorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is to present an evolution of views on the expiry of the mandate of the councillor. All acts concerning provisions on the expiration of a mandate of the councillor were analysed from the creation of the commune municipal government in 1990. In the beginning presents a procedure of getting a mandate of the councillor. In the next part presents the changes which occurred in acts in consecutive years. In addition, presents currently mandatory conditions for the expiry of the mandate of the councilor and they were discussed based on available literature and the numerous judicial decision. In the last chapter concentrated on technical issues - declaring the termination of the mandate of the councilor, the complaint to the administrative court and the supplementary and early election. In the end presents the conclusions concerning the evolution of the provision on the expiration of a mandate of the councillor and hope that councillors will have more knowledge about their rights and obligations.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej publikacji jest ewolucja poglądów na temat wygaśnięcia mandatu radnego. Przeanalizowane zostały wszystkie ustawy dotyczące przepisów o wygaśnięciu mandatu radnego od powstania samorządu gminnego w 1990 r. Na początku przedstawiono procedurę uzyskania mandatu radnego. Następnie przedstawiono zmiany jakie zachodziły w poszczególnych ustawach na przestrzeni kolejnych lat – od pierwszej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, przez ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, aż do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Przedstawiono aktualnie obowiązujące przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego i omówiono je na podstawie dostępnej literatury oraz licznego orzecznictwa. W ostatnim rozdziale skupiono się na sprawach technicznych – stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, skargi do sądu administracyjnego oraz wyborów uzupełniających i przedterminowych. W zakończeniu przedstawiono wnioski dotyczące ewolucji przepisu o wygaśnięciu mandatu radnego i nadzieję na podnoszenie świadomości radnych w zakresie ich praw i obowiązków.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.authorpl
Mróz, Milena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.reviewerpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:07:08Z
dc.date.available
2020-07-27T11:07:08Z
dc.date.submittedpl
2017-10-18
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-118588-215604
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223645
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mandate, expiry, councillor, local government
dc.subject.plpl
mandat, wygaśnięcie, radny, samorząd
dc.titlepl
Ewolucja poglądów na temat wygaśnięcia mandatu radnego
dc.title.alternativepl
Evolution of views on the expiry of the mandate of the councillor
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Kielce
1
Mikołów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available