Aspekt łamania praw człowieka i interwencji międzynarodowej podczas wojny w byłej Jugosławii w latach 1990- 1999

master
dc.abstract.enMaster's thesis concerns the human rights violations during the war in former Yugoslavia. Describes the problematic use of force in the conflict over the North Atlantic Alliance. Introduction to outline the political situation in the Balkans before the war. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia consisted of six countries: Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Serbia and Montenegro and Kosovo and Wojwodina.Ze economic crisis ethnic conflicts began to intensify. The first chapter concerns the origin of the conflicts in the former Yugoslavia. The second chapter describes the human rights violationsparticular areas of the former Yugoslavia. The third chapter talks about military intervention of NATO and describes the effects of the war.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy łamania praw człowieka podczas wojny w byłej Jugosławii. Opisuje problematyczne użycie siły w konflikcie przez Sojusz Północnoatlantycki. Wstęp to zarys sytuacji politycznej na Bałkanach przed wybuchem wojny. W skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii wchodziło 6 państw: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Słowenia, Serbia i Czarnogóra oraz Kosowo i Wojwodina.Ze względu na kryzys gospodarczy konflikty narodowościowe zaczęły się nasilać. Rozdział pierwszy dotyczy genezy konfliktów w byłej Jugosławii. Rozdział drugi opisuje łamanie praw człowieka naposzczególnych obszarach byłej Jugosławii. Rozdział trzeci mówi o interwencji zbrojnej NATO i opisuje skutki wojny.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorRzegocki, Arkady - 100814 pl
dc.contributor.authorŁyczko, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBernacki, Włodzimierz - 127288 pl
dc.contributor.reviewerRzegocki, Arkady - 100814 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:26:00Z
dc.date.available2020-07-24T10:26:00Z
dc.date.submitted2012-10-08pl
dc.fieldofstudytransformacje polityczne i ustrojowepl
dc.identifier.apddiploma-69169-84481pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182341
dc.languagepolpl
dc.subject.enYugoslavia, human rights, international intervention.pl
dc.subject.plJugosławia, prawa człowieka, międzynarodowa interwencja.pl
dc.titleAspekt łamania praw człowieka i interwencji międzynarodowej podczas wojny w byłej Jugosławii w latach 1990- 1999pl
dc.title.alternativeAspect of human rights and international intervention in the war in the former Yugoslavia in 1990-1999.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis concerns the human rights violations during the war in former Yugoslavia. Describes the problematic use of force in the conflict over the North Atlantic Alliance. Introduction to outline the political situation in the Balkans before the war. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia consisted of six countries: Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Serbia and Montenegro and Kosovo and Wojwodina.Ze economic crisis ethnic conflicts began to intensify. The first chapter concerns the origin of the conflicts in the former Yugoslavia. The second chapter describes the human rights violationsparticular areas of the former Yugoslavia. The third chapter talks about military intervention of NATO and describes the effects of the war.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy łamania praw człowieka podczas wojny w byłej Jugosławii. Opisuje problematyczne użycie siły w konflikcie przez Sojusz Północnoatlantycki. Wstęp to zarys sytuacji politycznej na Bałkanach przed wybuchem wojny. W skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii wchodziło 6 państw: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Słowenia, Serbia i Czarnogóra oraz Kosowo i Wojwodina.Ze względu na kryzys gospodarczy konflikty narodowościowe zaczęły się nasilać. Rozdział pierwszy dotyczy genezy konfliktów w byłej Jugosławii. Rozdział drugi opisuje łamanie praw człowieka naposzczególnych obszarach byłej Jugosławii. Rozdział trzeci mówi o interwencji zbrojnej NATO i opisuje skutki wojny.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Rzegocki, Arkady - 100814
dc.contributor.authorpl
Łyczko, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bernacki, Włodzimierz - 127288
dc.contributor.reviewerpl
Rzegocki, Arkady - 100814
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:26:00Z
dc.date.available
2020-07-24T10:26:00Z
dc.date.submittedpl
2012-10-08
dc.fieldofstudypl
transformacje polityczne i ustrojowe
dc.identifier.apdpl
diploma-69169-84481
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182341
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Yugoslavia, human rights, international intervention.
dc.subject.plpl
Jugosławia, prawa człowieka, międzynarodowa interwencja.
dc.titlepl
Aspekt łamania praw człowieka i interwencji międzynarodowej podczas wojny w byłej Jugosławii w latach 1990- 1999
dc.title.alternativepl
Aspect of human rights and international intervention in the war in the former Yugoslavia in 1990-1999.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
147
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Lodz
18
Krakow
8
Poznan
7
Katowice
6
Lublin
6
Bytom
5
Bycina
3
Kępno
3
Rzeszów
3

No access

No Thumbnail Available