Wpływ zabiegu TAVI na procesy poznawcze i emocjonalne u pacjentów kardiologicznych w wieku senioralnym.

master
dc.abstract.enThe main purpose of this research is to verify the impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) on the cognitive and emotional functioning of cardiac patients with aortic stenosis in the old age. On the one hand the risk that this procedure pose for the central nervous system in the form of micro-emboli in the brain and on the second hand the opportunity which is given to patients by improving hemodynamics of the cardiovascular system were the reasons to undertake this study. Both phenomena have the influence on the cognitive condition. Moreover, being a kind of stressor, this procedure itself and the hospitalization are able to cause negative emotional states. Anxiety, depressed mood and irritability were tested. Also differences arising from education, age and gender were reviewed.The study group consisted of 19 women and 11 men, altogether 30 people. All subjects had clinically confirmed aortic stenosis and were qualified for TAVI according to the EuroScore qualification system.The following methods were used in the study: MoCA, MMSE, RAVLT, Symbols, Digits, HADS, EQ-5D-3L, IADL.The results indicate no significant impact of TAVI on overall cognitive functioning in the entire patient group. Only the results with education division showed a significant decrease in cognitive functioning, but only among people with secondary education. In the case of intersexual differences, an increase was found among women in visual-spatial processing. Younger patients obtained higher results only in some cognitive tests.pl
dc.abstract.plGłównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie wpływu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne pacjentów kardiologicznych w wieku senioralnym ze stwierdzoną stenozą aortalną. Podjęcie się badania tego wpływu wynikało z jednej strony z ryzyka jaki ów zabieg niesie dla centralnego układu nerwowego w postaci mikrozatorów w mózgu, a z drugiej z szansy jaką daje pacjentom poprawiając hemodynamikę układu sercowo-naczyniowego. Oba zjawiska przekładają się na kondycję poznawczą. Dodatkowo stanowiąc swego rodzaju stresor, sam zabieg jak i hospitalizacja z nim związana, mogą powodować pojawienie się negatywnych stanów emocjonalnych. Sprawdzono wpływ zabiegu na pojawienie się lęku, obniżenie nastroju oraz rozdrażnienie. Zrewidowaniu uległy także ewentualne różnice wynikające z posiadanego wykształcenia, wieku oraz płci. Grupa badanych składała się z 19 kobiet i 11 mężczyzn. Wszystkie osoby miały stwierdzoną klinicznie stenozę aortalną i zgodnie z systemem kwalifikacyjnym EuroScore zostały zakwalifikowane do zabiegu TAVI.W badaniu użyto następujących metod: MoCA, MMSE, RAVLT, Symbole Cyfr, HADS, EQ-5D-3L, IADL.Uzyskane wyniki wskazują na brak istotnego wpływu zabiegu TAVI na ogólne funkcjonowanie poznawcze w całej grupie pacjentów. Dopiero wyniki z uwzględnieniem podziału na grupy edukacyjne (wykształcenie) wykazały istotny spadek funkcji poznawczych, jednak jedynie wśród osób z wykształceniem średnim. W przypadku różnic międzypłciowych, stwierdzono u kobiet wzrost w zakresie przetwarzania wzrokowo-przestrzennego. Młodsi pacjenci uzyskali wyższe wyniki tylko w niektórych testach poznawczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.authorKęsik, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.reviewerBober-Płonka, Bogusława - 173342 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:47:36Z
dc.date.available2020-07-27T21:47:36Z
dc.date.submitted2019-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-129704-194125pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233090
dc.languagepolpl
dc.subject.enTAVI, cognitive processes, emotional processes, CNS microembolipl
dc.subject.plTAVI, procesy poznawcze, procesy emocjonalne, mikrozatory CUNpl
dc.titleWpływ zabiegu TAVI na procesy poznawcze i emocjonalne u pacjentów kardiologicznych w wieku senioralnym.pl
dc.title.alternativeThe impact of TAVI on cognitive and emotional processes in the elderly cardiac group of patients.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this research is to verify the impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) on the cognitive and emotional functioning of cardiac patients with aortic stenosis in the old age. On the one hand the risk that this procedure pose for the central nervous system in the form of micro-emboli in the brain and on the second hand the opportunity which is given to patients by improving hemodynamics of the cardiovascular system were the reasons to undertake this study. Both phenomena have the influence on the cognitive condition. Moreover, being a kind of stressor, this procedure itself and the hospitalization are able to cause negative emotional states. Anxiety, depressed mood and irritability were tested. Also differences arising from education, age and gender were reviewed.The study group consisted of 19 women and 11 men, altogether 30 people. All subjects had clinically confirmed aortic stenosis and were qualified for TAVI according to the EuroScore qualification system.The following methods were used in the study: MoCA, MMSE, RAVLT, Symbols, Digits, HADS, EQ-5D-3L, IADL.The results indicate no significant impact of TAVI on overall cognitive functioning in the entire patient group. Only the results with education division showed a significant decrease in cognitive functioning, but only among people with secondary education. In the case of intersexual differences, an increase was found among women in visual-spatial processing. Younger patients obtained higher results only in some cognitive tests.
dc.abstract.plpl
Głównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie wpływu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne pacjentów kardiologicznych w wieku senioralnym ze stwierdzoną stenozą aortalną. Podjęcie się badania tego wpływu wynikało z jednej strony z ryzyka jaki ów zabieg niesie dla centralnego układu nerwowego w postaci mikrozatorów w mózgu, a z drugiej z szansy jaką daje pacjentom poprawiając hemodynamikę układu sercowo-naczyniowego. Oba zjawiska przekładają się na kondycję poznawczą. Dodatkowo stanowiąc swego rodzaju stresor, sam zabieg jak i hospitalizacja z nim związana, mogą powodować pojawienie się negatywnych stanów emocjonalnych. Sprawdzono wpływ zabiegu na pojawienie się lęku, obniżenie nastroju oraz rozdrażnienie. Zrewidowaniu uległy także ewentualne różnice wynikające z posiadanego wykształcenia, wieku oraz płci. Grupa badanych składała się z 19 kobiet i 11 mężczyzn. Wszystkie osoby miały stwierdzoną klinicznie stenozę aortalną i zgodnie z systemem kwalifikacyjnym EuroScore zostały zakwalifikowane do zabiegu TAVI.W badaniu użyto następujących metod: MoCA, MMSE, RAVLT, Symbole Cyfr, HADS, EQ-5D-3L, IADL.Uzyskane wyniki wskazują na brak istotnego wpływu zabiegu TAVI na ogólne funkcjonowanie poznawcze w całej grupie pacjentów. Dopiero wyniki z uwzględnieniem podziału na grupy edukacyjne (wykształcenie) wykazały istotny spadek funkcji poznawczych, jednak jedynie wśród osób z wykształceniem średnim. W przypadku różnic międzypłciowych, stwierdzono u kobiet wzrost w zakresie przetwarzania wzrokowo-przestrzennego. Młodsi pacjenci uzyskali wyższe wyniki tylko w niektórych testach poznawczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.authorpl
Kęsik, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.reviewerpl
Bober-Płonka, Bogusława - 173342
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:47:36Z
dc.date.available
2020-07-27T21:47:36Z
dc.date.submittedpl
2019-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-129704-194125
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233090
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TAVI, cognitive processes, emotional processes, CNS microemboli
dc.subject.plpl
TAVI, procesy poznawcze, procesy emocjonalne, mikrozatory CUN
dc.titlepl
Wpływ zabiegu TAVI na procesy poznawcze i emocjonalne u pacjentów kardiologicznych w wieku senioralnym.
dc.title.alternativepl
The impact of TAVI on cognitive and emotional processes in the elderly cardiac group of patients.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gmina Zabierzów
1
Krakow
1
Poznan
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available