Reprezentacja Boga a zachowania prospołeczne wobec uchodźców z Ukrainy: mediująca rola zaufania społecznego.

master
dc.abstract.enThe thesis entitled "Representation of God and pro-social behavior towards Ukrainian refugees: the mediating role of social trust" focuses on the correlation analysis of three variables: representation of God (benevolent vs authoritarian), activist and benevolent help, and generalized trust. The objective of this study is to expand upon prior research on pro-social conduct in the context of the refugee crisis in Poland, and to explore the psychological factors that impact pro-social behavior, such as religiosity and trust.As part of the study, a correlational study was conducted (N=144). A positive correlation was found between the representation of a benevolent God and a higher trust rate, and an inverse correlation for the representation of an authoritarian God and trust. The hypothesis of a mediating role of social trust between representations of God and willingness to help was not supported.The initial three chapters provide a theoretical foundation and an analysis of previous research on the variables in question. The fourth and fifth chapters present the design of the author's own research. The paper concludes with a summary of the findings and a note on the limitations of the research project.pl
dc.abstract.plPraca magisterska „Reprezentacja Boga a zachowania prospołeczne wobec uchodźców z Ukrainy: mediująca rola zaufania społecznego” skupia się na analizie korelacji trzech zmiennych: reprezentacji Boga (Bóg życzliwy vs autorytarny), pomocy aktywnej i życzliwej oraz zaufania uogólnionego. Celem pracy jest rozszerzenie dotychczasowych badań nad prospołecznością w kontekście kryzysu uchodźczego w Polce oraz wsparcie badań nad psychologicznymi korelatami zachowań prospołecznych, religijności i zaufania. W ramach pracy przeprowadzono badania korelacyjne (N=144). Wykazano pozytywną korelację pomiędzy reprezentacją Boga życzliwego i wyższymi wskaźnikami zaufania, oraz odwrotną korelację dla reprezentacji Boga autorytarnego i zaufania. Nie znaleziono poparcia dla hipotezy o mediującej roli zaufania społecznego pomiędzy reprezentacją Boga i skłonnością do pomagania.W pierwszych trzech rozdziałach prezentowane jest tło teoretyczne oraz dotychczasowe badania w ramach wskazanych zmiennych. W czwartym i piątym rozdziale prezentowany jest projekt badań własnych. Praca kończy się podsumowaniem wyników oraz wskazaniem limitacji projektu badawczego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzernatowicz-Kukuczka, Anetapl
dc.contributor.authorMaciejasz-Zawartka, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCzernatowicz-Kukuczka, Anetapl
dc.contributor.reviewerSacha, Małgorzata - 131771 pl
dc.date.accessioned2023-10-09T21:53:31Z
dc.date.available2023-10-09T21:53:31Z
dc.date.submitted2023-10-09pl
dc.fieldofstudyreligioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami światapl
dc.identifier.apddiploma-170351-181013pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320763
dc.languagepolpl
dc.subject.enpro-social behavior, active help, benevolent help, humanitarian crisis, representations of God, generalized trustpl
dc.subject.plzachowania prospołeczne, pomoc aktywna, pomoc życzliwa, kryzys humanitarny, reprezentacje Boga, zaufanie uogólnionepl
dc.titleReprezentacja Boga a zachowania prospołeczne wobec uchodźców z Ukrainy: mediująca rola zaufania społecznego.pl
dc.title.alternativeRepresentation of God and pro-social behaviour towards Ukrainian refugees: the mediating role of social trust.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis entitled "Representation of God and pro-social behavior towards Ukrainian refugees: the mediating role of social trust" focuses on the correlation analysis of three variables: representation of God (benevolent vs authoritarian), activist and benevolent help, and generalized trust. The objective of this study is to expand upon prior research on pro-social conduct in the context of the refugee crisis in Poland, and to explore the psychological factors that impact pro-social behavior, such as religiosity and trust.As part of the study, a correlational study was conducted (N=144). A positive correlation was found between the representation of a benevolent God and a higher trust rate, and an inverse correlation for the representation of an authoritarian God and trust. The hypothesis of a mediating role of social trust between representations of God and willingness to help was not supported.The initial three chapters provide a theoretical foundation and an analysis of previous research on the variables in question. The fourth and fifth chapters present the design of the author's own research. The paper concludes with a summary of the findings and a note on the limitations of the research project.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska „Reprezentacja Boga a zachowania prospołeczne wobec uchodźców z Ukrainy: mediująca rola zaufania społecznego” skupia się na analizie korelacji trzech zmiennych: reprezentacji Boga (Bóg życzliwy vs autorytarny), pomocy aktywnej i życzliwej oraz zaufania uogólnionego. Celem pracy jest rozszerzenie dotychczasowych badań nad prospołecznością w kontekście kryzysu uchodźczego w Polce oraz wsparcie badań nad psychologicznymi korelatami zachowań prospołecznych, religijności i zaufania. W ramach pracy przeprowadzono badania korelacyjne (N=144). Wykazano pozytywną korelację pomiędzy reprezentacją Boga życzliwego i wyższymi wskaźnikami zaufania, oraz odwrotną korelację dla reprezentacji Boga autorytarnego i zaufania. Nie znaleziono poparcia dla hipotezy o mediującej roli zaufania społecznego pomiędzy reprezentacją Boga i skłonnością do pomagania.W pierwszych trzech rozdziałach prezentowane jest tło teoretyczne oraz dotychczasowe badania w ramach wskazanych zmiennych. W czwartym i piątym rozdziale prezentowany jest projekt badań własnych. Praca kończy się podsumowaniem wyników oraz wskazaniem limitacji projektu badawczego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czernatowicz-Kukuczka, Aneta
dc.contributor.authorpl
Maciejasz-Zawartka, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Czernatowicz-Kukuczka, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Sacha, Małgorzata - 131771
dc.date.accessioned
2023-10-09T21:53:31Z
dc.date.available
2023-10-09T21:53:31Z
dc.date.submittedpl
2023-10-09
dc.fieldofstudypl
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
dc.identifier.apdpl
diploma-170351-181013
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320763
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pro-social behavior, active help, benevolent help, humanitarian crisis, representations of God, generalized trust
dc.subject.plpl
zachowania prospołeczne, pomoc aktywna, pomoc życzliwa, kryzys humanitarny, reprezentacje Boga, zaufanie uogólnione
dc.titlepl
Reprezentacja Boga a zachowania prospołeczne wobec uchodźców z Ukrainy: mediująca rola zaufania społecznego.
dc.title.alternativepl
Representation of God and pro-social behaviour towards Ukrainian refugees: the mediating role of social trust.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Lodz
1
Warsaw
1
Šalčininkai
1

No access

No Thumbnail Available
Collections